Pluimveehouderij

Nieuws

NVP roept op tot indienen bezwaar meststoffenwet

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) roept pluimveehouders en periferie op bezwaar te maken tegen een korting op pluimveerechten bij overschrijding van het fosfaatplafond.

Door een aanpassing van de Meststoffenwet kunnen pluimveehouders vanaf 2020 worden gekort op pluimveerechten. Daartoe kan de overheid besluiten als het landelijke fosfaatplafond wordt overschreden. Dit tot grote onvrede van NVP-secretaris Aalt den Herder.

Lees ook: Dit zijn de mestplafonds per sector in 2020

Slachtoffer van behoud derogatie

“Wederom wordt de pluimveehouderij het slachtoffer van het behouden van de derogatie, ditmaal op basis van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn”, zegt Den Herder in een verklaring op de NVP-website. Eerder sprak ook LTO/NOP-voorman Eric Hubers zijn ongenoegen uit over het besluit.

Inspanningen om pluimveemest te verwerken

NVP-bestuurder Den Herder wijst op de inspanningen die de pluimveesector heeft gedaan om mest te verwerken. “In Den Haag lijkt men niet te willen begrijpen dat onze pluimveemest voor 93% wordt afgezet buiten het Nederlandse landbouwareaal. Pluimveemest draagt bij aan een duurzame samenleving, met energieopwekking, vergisting en export van mestkorrels.”

Bezwaar indienen via internetconsultatie

Via een zogenoemde internetconsultatie is het mogelijk bezwaar aan te dienen. De NVP heeft een voorbeeldbrief gemaakt die NVP-leden in kunnen sturen. De voorbeeldbrief is bij secretaris Aalt den Herder op te vragen via a.denherder@nvpluimveehouders.nl. “U heeft tot 26 oktober de tijd bezwaar te maken. Doe massaal mee en geef een krachtig signaal af. Deze wijziging mag niet doorgaan. Ondertussen zullen wij in overleg treden met het Ministerie van LNV”, aldus Den Herder.

Pluimveehouders en periferie kunnen de internetconsultatie tot 26 oktober invullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.