Pluimveehouderij

Achtergrond

Leidraad helpt Duitse leghennenhouderij bij beëindiging snavelkappen

Over een halfjaar worden in Duitsland geen hennen meer opgezet met gekorte snavels. Intussen ligt na 2 jaar praktijkonderzoek voor de omzetting van de maatregel een leidraad op tafel. "Hennen met intacte snavels staan geen fouten toe", luidt het motto.

Nog een halfjaar en het is definitief voorbij met het kappen van snavels in de Duitse leghennenhouderij. Per 1 augustus worden de snavels van jonge hennen in de opfokbedrijven niet meer gekapt en vanaf 1 januari worden helemaal geen nieuwe leghennen met gekorte snavels meer opgezet.

Praktijkproject

Zijn de leghennenhouders er klaar voor? Dat is de vraag, maar zonder ondersteuning hoeft de maatregel niet te worden doorgevoerd. De afgelopen 2 jaar is op basis van een praktijkproject voor deze bedrijfstak een leidraad opgesteld. Organisator was de Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), die de uitvoering heeft uitbesteed aan de Landbouwkamer Nedersaksen. Niet toevallig, want Nedersaksen is wat betreft leghennenhouderij de leidende Duitse deelstaat. Vooraf werden 2 doelen gesteld:

  • Doel 1 is de ontwikkeling van een leghennenstapel, die opgroeit zonder indicaties van verenpikken en kannibalisme.
  • Doel 2 is de opstelling van een rangorde naar belangrijkheid van de veroorzakende factoren en de formulering van preventieve maatregelen.

Aan het bereiken van deze doelen werd meegewerkt door 21 bedrijven. Jonge hennen werden overigens ook geleverd door een aantal opfokkers in Nederland.

Foto: Hans Prinsen
Foto: Hans Prinsen

Stalmanagement

Voorop bij het tegengaan van verenpikken en kannibalisme bij kippen met intacte staat – niet verrassend – management of liever gezegd stalmanagement. "Hennen met intacte snavels laten geen fouten toe", zo luidt het motto. De veroorzakende factoren gerangschikt naar het gewicht zijn volgens de leidraad achtereenvolgens de kwaliteit van de jonge hen, voorbereiding van de stalinrichting, omstalling en gewenningsfase, observatie in de stal, de voedering, drinkwater, hygiëne en techniek, diergezondheid, stalklimaat en strooisel, bezigheidsaanbod, scharrelruimte en vormgeving van de uitloop en tenslotte lichtprogramma en genetica.

Communicatie leverancier en leghennenhouder

Belangrijk is voorts ook dat de communicatie tussen de leverancier van de jonge hennen en de leghennenhouder wordt verbeterd, aldus de aanbeveling. Daarvoor dient een checklist waarop zaken als aanwezigheid van mijten en veren in het strooisel worden afgevinkt. Het opfokbedrijf moet verder zijn management aanpassen aan het te beleveren bedrijf. Voor het controleren daarvan dient een overdrachtsprotocol te worden opgesteld.

Kalkoensector wacht nog even af

Het convenant beëindiging van routinematig snavelkappen per 1 januari 2017 kwam vorig jaar zomer tot stand. Ondertekenaars zijn landbouwbewindsman Christian Schmidt, het Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft, Bundesverband Deutsches Ei en voor de kalkoenenhouderij het Verband Deutscher Putenerzeuger. De kalkoenensector houdt echter voor wat betreft de omzetting van het initiatief nog een slag om de arm, afhankelijk van de uitkomsten van een proef- en evaluatieperiode.

Lees ook het commentaar van Guus ten Hove: 
Vakmanschap belangrijker in intensieve veehouderij

Of registreer je om te kunnen reageren.