Home

Nieuws

Gelderland wil ruimte voor geitenbokjes

De Provincie Gelderland wil het bokken mesten op geitenbedrijven legaliseren. Daarvoor wordt de geitenstop aangepast.

De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland willen geitenhouders de mogelijkheid bieden om bokjes op hun eigen bedrijven af te mesten. Het provinciebestuur heeft daar een voorstel voor geschreven. Eind dit jaar stemmen de Provinciale Staten over dit voorstel, vertelt Arjan Sikking, projectleider plussenbeleid en geitenhouderij van de provincie.

Geitenstop aanpassen

Het Gelderse provinciebestuur wil de geitenstop uit augustus 2017 daarvoor op een punt aanpassen. De aanpassing maakt het voor geitenhouders mogelijk om een vergunning aan te vragen om (meer) dieren in categorie C3 te houden. Dit zijn jonge geiten, met een leeftijd van tot en met 60 dagen.

Bevindingen van Gelderse gemeenten en omgevingsdiensten

Het provinciebestuur reageert hiermee op bevindingen van Gelderse gemeenten en omgevingsdiensten. Tijdens controles blijkt namelijk dat veel geitenbedrijven meer opfokgeiten en geitenbokjes houden dan vergund, vooral tijdens het lammerseizoen. De verwachting is dat dit jaar ook meer lammeren worden geboren dan op de vergunningen staan, schrijft de provincie in een brief aan alle Gelderse gemeenten.

Gedoogregeling

Voor het lammerseizoen dat nu bezig is heeft de provincie een gedoogregeling getroffen. De provincie vraagt gemeenten een begunstigingstermijn van elf maanden te hanteren voor geitenbedrijven met te veel opfokgeiten. Voor geitenbokjes geldt een gedoogperiode van vijf weken, vanaf de geboorte van dieren. De gemeenten bepalen uiteindelijk of ze gebruik maken van deze gedoogruimte, of toch handhaven.

De gedoogregeling is alleen in 2020 van kracht. De provincie Gelderland vindt dat geitenhouders na dit jaar voldoende tijd hebben gehad om te voorkomen dat ze met teveel jonge dieren zitten of moeten kiezen voor oplossingen die ten koste gaan van het dierenwelzijn. Het moratorium is dan drie jaar oud.

Sluiting bokkenmesterijen

Het overschot van jonge dieren op de geitenbedrijven werd vorig jaar pregnant. Een aantal bokkenmesters moest toen stoppen, omdat zij niet over een juiste omgevingsvergunning beschikken en dus illegaal zijn.

Gelderland staat na Noord-Brabant op de tweede plaats qua aantallen geiten. Volgens CBS telde Gelderland in 2019 ruim 148.000 geiten. Het aantal geiten in Gelderland groeide in 2019 met 6%. Vermoedelijk was het jaar ervoor niet alle vergunde ruimte benut.

Of registreer je om te kunnen reageren.