Home

Nieuws

Gelderland stemt over verruiming geitenhouderijbeleid

Provinciale Staten van Gelderland praten woensdag over het verruimen van het beleid rond melkgeitenhouderijen.

Het provinciebestuur stelde dit voor in een brief en een begeleidende voortgangsrapportage. Gedeputeerde Staten hebben een voorstel gedaan het beleid voor de melkgeitensector op een aantal punten te versoepelen. Zo zou meer ruimte komen voor individuele bedrijven om jonge geiten tot 60 dagen te houden. Ook wordt in het voorstel de termijn verlengd waarop gemeenten het vestigings- en uitbreidingsverbod in hun bestemmingsplannen moeten hebben verwerkt.

Eindresultaten onderzoek in 2021

In Gelderland geldt sinds 2017 een vestigings- en uitbreidingsverbod voor geitenhouderijen. Gemeenten moeten dat verbod uiterlijk 1 januari 2021 hebben verwerkt in de bestemmingsplannen. Het verbod werd ingesteld omdat er een verhoogd aantal gevallen van longontsteking werd vastgesteld rondom geitenhouderijen. Dat bleek uit een tussenrapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’. De eindresultaten van dit onderzoek met daarin ook een mogelijke verklaring voor de gevonden samenhang worden pas in de loop van 2021 bekend.

Vastgestelde termijn te krap

Gedeputeerde Staten van Gelderland komen nu tot de conclusie dat de vastgestelde termijn om het verbod in bestemmingsplannen te verwerken te krap is. Gemeenten hoeven het bestemmingsplan daarom pas uiterlijk per 1 januari 2023 te wijzigen. Op dat moment zal er meer duidelijkheid bestaan over de oorzaken van de verhoogde kans op longontsteking in de omgeving van geitenhouderijen. Gedeputeerde Staten willen ook een uitzondering maken in het uitbreidingsverbod en ruimte bieden aan bedrijven om meer jonge geiten en bokjes tot en met 60 dagen leeftijd te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.