Home

Nieuws 3 reacties

NVWA rekende miljoenen te veel door

NVWA heeft zich voor tientallen miljoenen verslikt in de doorberekening van kosten aan het bedrijfsleven.

Uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij blijkt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dit jaar € 14,1 miljoen meer wilde doorberekenen, dan de rechter goed vindt. Voor de komende jaren gaat het om een bedrag van jaarlijks € 4,4 miljoen. In totaal een bedrag van ruim € 27 miljoen. Om de de NVWA-begroting sluitend te maken, moet het ministerie in de buidel tasten.

Verlaagde tarieven NVWA komende jaren voelbaar

Een rechterlijke uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven werkt fors door in de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In een toelichting staat in de begroting dat NVWA ten onrechte interne opleidingskosten doorberekende aan het bedrijfsleven. NVWA heeft de tarieven dit jaar verlaagd en die verlaging zal ook in de komende jaren doorwerken.

Daarnaast heeft NVWA te maken met een tegenvaller van jaarlijks € 7,5 miljoen, doordat een beoogde besparing door de vakbonden is tegengehouden. NVWA wil af van de regeling dat werknemers mogen reizen in de tijd van de baas. Maar de besparing die daarvoor was ingeboekt, kan niet worden geïnd.

Verwachte kosten NVWA in 2020 begroot op € 372 miljoen

Op basis van de afspraken in het regeerakkoord krijgt NVWA extra geld (volgend jaar € 11,7 miljoen). In 2018 was ook al een extra bedrag van € 25 miljoen voor NVWA uitgetrokken.

NVWA heeft volgend jaar bijna € 372 nodig, waarvan € 188 voor rekening komt van het ministerie van LNV. De rest komt binnen via andere ministeries (€ 96 miljoen) en door het doorberekenen van kosten aan het bedrijfsleven (€ 103 miljoen). Een klein deel wordt door de EU vergoed (€ 2 miljoen).

Het ministerie heeft ook een bedrag van ruim € 3 miljoen per jaar uit de zogenoemde regio-enveloppe gehaald en aan NVWA besteed.

Laatste reacties

  • ????

    Dat ze slecht waren wisten we maar dat ze de boel ook nog opzettelijk bedonderen slaat de plank helemaal mis misschien als ze eens wat minder achter OVERBODIGE REGELGEVING aan gingen dat ze miljoenen en miljoenen bespaarden Maar hier hoor je nog niemand over BOEVEN zijn het !!!

  • gjh

    dat nvwa is en blijft triest volk. alleen maar de boel besodemieteren. wat een laffe zet.

  • kanaal

    ook maar halveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.