Home

Nieuws

Geitenhouder moet geboorte lam veel eerder melden

Geitenhouders moeten geboortes van lammeren veel sneller gaan melden in het I&R-systeem. De toegestane termijn van 6 maanden wordt verkort naar 7 dagen.

Daarnaast moeten bij de geboortemelding het geslacht en de geboortedatum worden vermeld in het I&R-systeem, en moeten doodgeboortes gemeld worden.

De aanscherping van de regels komt voort uit het beleid om sterfte van jonge dieren in de veehouderij te verminderen. Landbouwminister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze met de melkvee-, geiten- en varkenssector afspraken heeft gemaakt over de ontwikkeling van benchmarks, waarbij bedrijven worden ingedeeld in groen (lage sterfte), oranje of rood (hoge sterfte). Dit moet sectoren en veehouders helpen om maatregelen te nemen de sterfte te verlagen. Schouten wil dat deze benchmarks onderdeel worden van de kwaliteitssystemen. Eind dit jaar moet de benchmarksystematiek klaar zijn. Bestaande benchmarksystemen in de rundvee- en geitensector moeten verbeterd worden. De aanpassingen van de I&R-meldingen bij geiten is hier onderdeel van.

Transport levend vee over minder lange afstanden

Schouten schrijft in haar brief over dierenwelzijn in de veehouderij ook over haar inzet op het beperken van transport van vee. Ze is met de veehouderij, transportsector en dierenwelzijnsorganisaties in gesprek over hoe Nederlandse slachtdieren binnen de interne markt over minder lange afstanden kunnen worden vervoerd. Zo wordt gekeken naar het beperken van transport van leghennen naar Polen en biggen naar landen als Kroatië en Italië.

Concrete acties zijn er nog niet. Internationaal pleit Nederland voor het vervangen van vervoer van levend vee door het vervoer van vlees.

Focus op export fokrunderen naar Rusland

Bij het beperken van diertransporten met fokvee kijkt Schouten naar mogelijkheden om de export van levend vee naar buiten Europa te vervangen door export van genetisch materiaal. “Aangezien de meeste fokrunderen naar Rusland worden geëxporteerd (meer dan 50% van de circa 27.000 dieren per jaar), is de focus met name daarop gericht. Maar ook andere landen zoals Marokko en Libanon hebben de aandacht, omdat daar wel fokrunderen naartoe gaan, maar slechts heel weinig rundersperma”, schrijft Schouten. Ze wijst er ook op dat door het fosfaatrechtenstelsel de export van fokrunderen is afgenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.