Home

Nieuws 4 reacties

Dier&Recht: 300 hardnekkige ‘probleemboeren’

Zo’n 300 veehouderijen in Nederland overtreden meer dan eens de dierenwelzijnsregels, zegt Dier&Recht.

Dier&Recht baseert die uitspraak op een analyse van duizenden pagina’s aan inspectierapporten van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Tussen januari 2017 en februari 2018 kwam de NVWA 249 keer langs op 131 risicobedrijven, blijkt uit die rapporten. Uit het onderzoek komt naar boven dat bij 62% van de veehouders overtredingen werden vastgesteld, gemiddeld bijna 3 per controle. Het ging daarbij om zaken als geen drinkwater (23%), met mest en urine vervuilde stallen zonder geschikte ligplaats (29%) en zieke dieren waar geen dierenarts bij gehaald werd, die soms ter plekke moesten worden afgemaakt (18%).

Lees verder onder de tweet

NVWA zou niet adequaat optreden

Volgens Dier&Recht treedt de NVWA niet adequaat op tegen boeren die hun beesten verwaarlozen. Een houdverbod of inbeslagname van dieren komt nauwelijks voor. Ook niet bij de meest ernstige overtredingen, zegt Dier&Recht. Boeren krijgen veel tijd om de situatie te verbeteren, maar bij iets meer dan de helft van de herinspecties blijken de problemen niet te zijn opgelost.

Financiële en psychische problemen vaak als oorzaak

Uit de inspectierapporten blijkt volgens de dierenrechtenorganisatie dat financiële en psychische problemen bij de veehouders vaak de oorzaak zijn van het verwaarlozen van hun dieren. Vaak is een veehouder niet meer in staat om tijdelijk of voor langere tijd voor zijn beesten te zorgen.

De NVWA zegt dat het inderdaad gaat om zo’n 300 risicobedrijven. Dat aantal blijft al jaren min of meer gelijk. Ieder jaar verdwijnt een aantal van de lijst, maar er komen ook weer nieuwe bij. Zo’n 100 bedrijven staan sinds 2015 op de risicolijst.

Vooral melkveebedrijven

Volgens inspecteur team Expertise Dier van de NVWA, Mariëlla Simon, gaat het vooral om melkveebedrijven. Over het aantal dieren op die probleembedrijven kan ze niets zeggen. Simon bevestigt wel dat het vaak gaat om veehouders met uiteenlopende problemen. “Soms gaat het om financiële problemen, burn-out, ziekte (in de familie), te veel hooi op de vork, of niet kundig genoeg.”

Meer bevoegdheden NVWA gewenst

Volgens Dier&Recht gaat het om dierenmishandeling. De NVWA zou meer bevoegdheden moeten hebben voor inbeslagname van dieren en het opleggen van beroepsverboden aan veehouders die niet voor hun dieren kunnen zorgen. Dier&Recht berekende dat 25% van de inzet van de NVWA naar slechts 1% van alle veehouderijen gaat. De minister moet de NVWA meer bevoegdheden geven, zegt Frederieke Schouten van Dier&Recht.

De NVWA zegt dat dierenwelzijn op veehouderijen de verantwoordelijkheid van de sector is. De NVWA houdt er toezicht op. De mankracht wordt ingezet waar de risico’s voor het dierenwelzijn het grootst zijn.

Laatste reacties

 • tinusje

  gewoon handhaven en aanpakken degenen die vee verwaarlozen zijn niet waard dat ze dieren houden als ze echt verwaarlozen.....slechte PR voor sector

 • piet1

  Achter dierverwaarlozing zit heel vaak een menselijk probleem van de veehouder.
  Ook hier wordt dat benoemd. Als er niet hulp geboden wordt om het menselijke drama op te lossen zal ook de dierverwaarlozing niet opgelost worden. Hard oordelen is makkelijk, maar laten we alsjeblieft medemenselijk zijn en de veehouders in kwestie bijstaan en hulp bieden. Dit in het belang van mens en dier.
  Ik hoop dat de inspecteurs van de NVWA ook de weg weten naar organisaties als Zorg om Boer en Tuinder.

 • Gradje 1966

  Er is maar een probleem en dat is dier en recht zelf deze groepering is er alleen maar op uit de veehouderij in Nederland kapot te maken zodat zij gerust hart het vliegtuig en auto in kunnen en alle moderne snufjes aan kunnen schaffen .
  Een fatsoenlijke prijs voor de landbouwproducten betalen zodat een boer een fatsoenlijk inkomen heeft dat willen ze niet . Hoe het in het buitenland geproduceerd word interesseert ze ook geen moer als hun maar kunnen doen wat ze zelf willen. Ik hoor ze trouwens ook niets zeggen van de honden, katten ,vissen en andere huisdieren die in gevangenschap gehouden worden .
  Deze dieren worden ook mishandeld omdat ze hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen

 • veldzicht

  Gelijk maar weer die van Raak van de Pv.d.D in achter het nieuws pleiten voor inkrimping veestapel en dat de bestaande veehouderij onhoudbaar is.Dat heeft er allemaal niets mee te maken maar zijn bijna altijd spygische problemen en soms onkunde dat die boeren hun dieren verwaarlozen en is het inderdaad vaak beter dat die mensen geen dieren meer mogen houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.