Home

Nieuws 1 reactie

EU-parlement vraagt meer ruimte voor boer

De Europese Unie moet de nadruk verleggen van directe betalingen onder voorwaarden naar beloning voor bijzondere diensten voor milieu, klimaat en biodiversiteit. Dat is de richting die de landbouwcommissie van hete Europees Parlement inslaat.

De landbouwcommissie stemde maandag 1 april en dinsdag 2 april over de plannen van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de jaren 2021 tot en met 2027. Het advies van de landbouwcommissie komt pas na de Europese verkiezingen aan de orde in het voltallige parlement.

Het kan zijn dat het voltallige parlement de aanbevelingen terugstuurt naar de commissie, omdat de parlementaire milieucommissie en de landbouwcommissie sterk uiteenlopende opvattingen hebben over de voorwaarden die gesteld mogen of moeten worden aan de directe inkomens. De milieucommissie wil meer voorwaarden stellen aan de directe betalingen.

Lidstaat mag kiezen voor gekoppelde steun

De landbouwcommissie houdt vast aan gekoppelde steun waar lidstaten voor kunnen kiezen. Nederland en Duitsland horen tot de landen die de gekoppelde steun (steun die is gekoppeld aan het aantal dieren of de omvang van de productie) tot het minimum willen beperken. Oostelijke en zuidelijke lidstaten willen die steun behouden.

De parlementscommissie steunt de mogelijkheid voor boeren en boerengroeperingen om met elkaar afspraken te maken over het doorberekenen van extra eisen aan de consument.

De betalingen aan jonge boeren en de zogenoemde eco-schema’s (agrarisch natuurbeheer, milieu-, klimaat- en biodiversiteitsmaatregelen) worden niet meegerekend bij de aftopping van de maximale steun. Directe betalingen boven € 100.000 worden afgetopt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Agrarisch natuurbeheer wordt niet meegerekend bij aftopping maximale steun. - Foto: Mark Pasveer
Agrarisch natuurbeheer wordt niet meegerekend bij aftopping maximale steun. - Foto: Mark Pasveer

VVD: stap in goede richting

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) noemt de besluiten van de landbouwcommissie een stap in de goede richting. Hij juicht vooral toe dat minder voorwaarden worden gesteld aan de directe betalingen en dat er meer ruimte is voor vrijwillig deelnemen aan de eco-schema‘s. Ten minste 2% van het budget voor de directe betalingen moet worden besteed aan jonge boeren.

CDA: scherpe afrekening met bureaucratie

CDA‘er Annie Schreijer-Pierik zegt dat de parlementsvoorstellen een ‘scherpe afrekening zijn met de huidige en toekomstige bureaucratie van de Europese Commissie’. Zij juicht toe dat de inkomenssteun aan aanmerkelijk minder knellende voorschriften en regels wordt gekoppeld.

De koepel van Europese landbouworganisaties CopaCogeca verwacht dat met de voorstellen van de landbouwcommissie een stap is gezet in de richting van handhaving van het landbouwbudget met meer gerichte betalingen aan boeren.

Greenpeace: nog steeds geen echte hervorming landbouwbeleid

Milieuorganisatie Greenpeace zegt in een eerste reactie dat de landbouwcommissie boeren, natuur en klimaat in de kou laat staan. Volgens Greenpeace laat de parlementscommissie een kans liggen om het landbouwbeleid echt te hervormen.

Eén reactie

  • Zuperboer

    t Is te hopen dat op bedrijfsniveau de inkomensondersteuning afdoende is om de immer voortdurende repressie vanuit de andere ketendelen (Supermarkten) te kunnen weerstaan. Agrarische inkomens staan al lange tijd onder druk en gezien de inelasticiteit van de markt en het belang van een kwalitatief, maar ook kwantitatief voedselaanbod blijft een juiste beloning van boer en tuinder als sterkhouder en risicodrager essentieel om ook naar de toekomst voedsel als bron van vrede en veiligheid in Europa te kunnen garanderen. Nu maar hopen dat de EU politici dit ook onderkennen. Alle geld dat naar 'groene projecten' verdwijnt (fietspaden, eco viaducten en andere speeltjes van het plebs) komt niet in de portemonnee van de rurale bevolking die het veelal lokaal besteedt en dientengevolge de plattelands-economie aanjaagt.

Of registreer je om te kunnen reageren.