Home

Nieuws 60 reacties

Omvang veestapel weer duidelijk op politieke klimaatagenda

Nadat de coalitie het eerder afwees, ging de Tweede Kamer donderdagavond 14 maart toch in debat over de doorrekeningen van het klimaatakkoord van het Planbureau voor de Leefomgeving en de kabinetsreactie daarop.

Het debat was in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week een waar verkiezingsdebat, waarbij politici zelfs ongegeneerd kiezers opriepen om voor hen te stemmen.

Krimp veestapel hoog op de agenda

De krimp van de veestapel als klimaatmaatregel staat opnieuw op de agenda, nu GroenLinkser Jesse Klaver openlijk samen aan de slag wil met het kabinet om de klimaatdoelen te gaan halen. Na de verkiezingen van volgende week lijkt GroenLinks nodig om in de Eerste Kamer een meerderheid te behalen. Klaver grijpt zijn kans met beide handen aan. Geert Wilders (PVV) stelt zelfs dat Klaver de baas is over het kabinet, nu het kabinet toch het plan van Klaver voor een CO2-heffing omarmt.

Motie Marianne Thieme

Op Klavers wensenlijstje staat ook krimp van de veestapel. In zijn woorden: ‘we moeten af van de bio-industrie in 2030’. De klimaatdoelen kunnen volgens Klaver niet gehaald worden zonder krimp van de veestapel. Hij ondertekende ook een motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die het kabinet vraagt om hiervoor maatregelen te treffen.

De klimaatdoelen kunnen volgens Klaver niet gehaald worden zonder krimp van de veestapel. - Foto's: ANP
De klimaatdoelen kunnen volgens Klaver niet gehaald worden zonder krimp van de veestapel. - Foto's: ANP

Complimenten voor CDA en ChristenUnie

Klaver complimenteerde CDA en ChristenUnie tijdens het debat dat ze besloten hebben om grote stappen te zetten in de landbouw. “De landbouw is een belangrijke achterban voor deze partijen. Als je zo net voor de verkiezingen deze stap zet, vind ik dat een compliment waard”, zegt Klaver. Hij vindt wel dat met de huidige plannen te weinig CO2-reductie wordt gerealiseerd in de landbouw en dat er dus rigoureuze maatregelen genomen moeten worden. “We komen niet onder het verdere verkleinen van de veestapel uit”, vindt hij.

Strijd van Marianne Thieme

Ook de strijd van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren tegen de landbouw was hevig. Hoewel de partij zegt geen one-issuepartij te zijn, richtte Thieme zich toch alleen op de landbouw en de kabinetsplannen om extra geld uit te trekken voor de landbouw om hiermee meer CO2-reductie te realiseren dan de eerder afgesproken 3,5Mton. “Volgens de minister-president gaat de landbouwsector een extra bijdrage leveren. En hoe? Door de vervuilende veehouderij subsidie te geven. Daarmee is LTO wel gelukt waar Shell niet in is geslaagd, namelijk de belastingbetaler wederom laten opdraaien voor de kosten van het opruimen van de -excusez le mot- shit die de veehouderij veroorzaakt.” Thieme zei herhaaldelijk dat de subsidie zou gaan naar mestfabrieken en potdichte stallen en dat het weinig CO2-reductie op zou leveren.

Rob Jetten van D66 in debat met Wilders (PVV).
Rob Jetten van D66 in debat met Wilders (PVV).

Krimp via warme sanering

De poging van Thieme om D66 mee te nemen in de krimp van de veestapel lukte deels. Hoewel in het regeerakkoord staat dat technische maatregelen de voorkeur hebben boven volumebeperkende maatregelen, sluit het akkoord krimp van de veestapel niet uit. Coalitiegenoot Rob Jetten (D66) zei dat hij absoluut open staat voor krimp van de veestapel. Hij wil dit dan wel via een warme sanering, in overleg met de sector. Jetten wil de omslag naar kringlooplandbouw maken en ‘niet blijven hangen in de bio-industrie.”

Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte willen inhoudelijk nog niets zeggen over de maatregelen die de landbouw gaat nemen.
Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte willen inhoudelijk nog niets zeggen over de maatregelen die de landbouw gaat nemen.

Inzet is omslag naar kringlooplandbouw

Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte willen inhoudelijk nog niets zeggen over de maatregelen die de landbouw gaat nemen. Wiebes benadrukt dat dit vooral aan de klimaattafel landbouw is, omdat zij de plannen maken, en niet het kabinet. Daarnaast wil hij zich niet op het terrein van landbouwminister Schouten begeven, die met de landbouwtafel onderhandelt over de maatregelen. Rutte en Wiebes sluiten niets uit, maar benadrukken wel dat de inzet op de omslag van de landbouw naar kringlooplandbouw leidend is in de plannen. “Het gaat er niet om om specifiek middelen eruit te lichten, het gaat erom dat we de doelen halen”, benadrukt Wiebes. Eind april worden de definitieve plannen voor het klimaatakoord bekend.

Meerderheid Eerste Kamer verliezen

Of krimp van de veestapel daarin een grotere rol zal spelen dan nu, zal deels afhangen van de uitkomst van de verkiezingen. Het kabinet dreigt volgende week de meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen. Vraag is dan in welke mate het kabinet GroenLinks nodig zal hebben om meerderheid te behalen. Bij de onderhandelingen tussen het kabinet en GroenLinks over een akkoord moet dan duidelijk worden of CDA en VVD concessies willen doen richting GroenLinks over de omvang van de veestapel. Dat het voor GroenLinks stevig op de agenda staat, is duidelijk. Dat regeringspartijen niks keihard uitsluiten ook.

Laatste reacties

 • famboenink@hetnet.nl

  de levensduur van methaan in de atmosfeer is om en nabij de tien jaar. ?

 • bankivahoen

  Warme sanering en 90 procent stopt, dus wat let je.

 • Vhouder

  het moet en zal kapot de landbouw

 • 112

  met dank aan LTO met hun grootte bek. wij kunnen wel meer

 • agratax.1

  De veestapel elimineren lukte de antiveehouderij groeperingen niet via democratische weg. Wat een geluk dat bijn a iedereen in dit land bang is om door klimaatsverandering zijn huis en hoeve moet verlaten op termijn en dat onze Links gestuurde politiek de oplossing heeft gevonden in het terug dringen van de broeikasgassen. Broeikasgassen die gelukkig in grote hoeveelheden vrijkomen tijdens de levensprocessen van planten eters, onze landbouwhuisdieren. De oplossing voor de aarde is eenvoudig en daarmee bedienen we ook nog de zgn. dieren vrienden Schaf de Landbouwhuisdieren af en het klimaat is al voor meer dan de helft gered. omdat iedereen bang is voor zijn hachje en gelooft in menselijke kunde om de klimaatsverandering te stoppen is de PvdD op termijn de grootste winnaar en de mensheid de verliezer want de grootste vervuiler blijft buiten schot. Dat is nl. de Mensheid die met een groeiend aantal per jaar toeneemt zonder dat daar een gelijke afname tegen over staat. Al deze mensen worden dan door deze politieke stroming gedwongen zich te gedragen als planteneters terwijl ze geschapen zijn als alles eters en dol zijn op dierlijke producten. De mensheid zou dit nog over hebben voor een betere toekomst voor hun nazaten, maar die garantie geven de veganisten ons niet en de klimaat goeroes ook niet. We krijgen alleen het Geloof in een betere toekomst.

 • Bennie Stevelink

  @112, ik begrijp nu waarom LTO zo enthousiast roept "wij kunnen wel meer": om krimp van de veestapel te voorkomen. Om de linkse partijen argumenten uit handen nemen.

 • Trot

  Als we nu eerst eens beginnen met afname volksgroei gevolg minder fosilebrandstoffen en minder ontbossing de rest komt dan van zelf

 • famboenink@hetnet.nl

  de levensduur van methaan in de atmosfeer is 10 jaar dus latten we methaan uit de klimaatberekeningen schrappen en daar op verder borduren en dan vervolgens opname c02 grasland en maisland meetellen in de klimaat berekeningen zo nu kan de veestapel flink groeien en we blijven we er nog onder ook

 • el

  De veehouderij zal ergens anders uitbreiden, de mensen moeten toch eten!

 • Maas1

  Laat ze maar komen met de uitkoop zet de zak met geld maar op tafel.Hoewel we energie neutraal zijn en voor honderden huizen energie opwekken en voor ha kunstmestvervangers produceren zonder directe subsidie,ben ook ik er helemaal klaar mee.Thieme weet het leuk te brengen...?? 10 dieren binnen stoten net zoveel uit als 1 dier buiten,daarom zitten dieren binnen om die tupperware natuur te beschermen,zo zit het en niet anders.Flapdrollen zijn het.De wereld om ons heen daar is een handels oorlog gaande,wellicht krijgen ze het nog een keer ongezouten als een boemerang! Maar dan is het te laat.Dan zul je het eten want er is niets anders,en terecht!

 • farmerbn

  Nederland is een fantastisch land voor burgers maar niet meer voor boeren.

 • .....

  Stem vooral op een gangbare partij volgende week als je de landbouw haat

 • steenderen

  Het word de hoogste tijd dat de schappen in de winkel eens niet meer gevuld zijn zodat er geen eten meer is.

 • B O E R


 • nvanrooij1

  Hoe is het mogelijk. De Nederlandse bevolking is sinds 1950 met 70 procent gestegen . Deze stijgt nog jaarlijks door o.a. De komst van migranten (van harte ondersteund door Groen Links en de PVDD).
  Het aantal vliegbewegingen is sinds 1950 met 4200 procent gestegen. Het aantal koeien is nog ongeveer hetzelfde als in 1950.
  We hebben zg. een klimaatprobleem wat vooral veroorzaakt wordt door de groeiende bevolking en de ongebreidelde verbranding van fossiele brandstoffen.
  Hoe gaat de politiek het oplossen niet de bevolking en de vervoersbewegingen worden als oorzaak gezien. Nee de veestapel moet krimpen. Volgens Marianne Thieme moeten er meer boeren komen en minder dieren. Hoe dom kun je zijn . Volgens haar moeten boeren blijven werken voor minder als het minimumloon. Schijnbaar mogen ze alles ongestraft blijven roepen om zijn eigen gelijk te halen. Tegenspraak wordt niet geduld.
  Ik weet niet of er ooit nog een parlementair onderzoek komt naar “ Hoe de politiek de agrariërs uit Nederland heeft laten verwijderen en welke negatieve effecten dit op het milieu had” , maar ik denk het niet. Ze zijn overigens goed op weg.

 • denman2400

  Op Fvd stemmen, zodat de meerderheid in de eerste kamer er ook niet meer is.

 • DJ-D

  <>

 • agratax.1

  @mvanrooij1. Mevr. Thieme hoeft geen bewijs te leveren van haar overtuiging dat het welzijn van de aarde afhangt van Geen Landbouwhuisdieren meer wel of niet klopt. Haar gedachten hierover zijn haar Geloofsovertuiging en een geloof is en beheoft niet bewezen worden.. De mens moet er in geloven, dat is genoeg voor de Voerganger.
  Je voorgestelde idee voor een Parlementair onderzoek zal nooit komen. Landbouw is niet hip genoeg voor een onderzoek want het raakt maar een paar procent van de kiezers. Alleen boeren en nog enkele werkers, de meeste werkers in de voedselproductie zijn arbeidsmigranten en dus geen stemvee.

 • Inderdaad @denman2400 laten we onze stem NIET weer 4 jaar misbruiken door een van deze regeringspartijen.

 • Sjefo

  Klaver en Thieme weten precies waar ze naar toe willen en goochelen met cijfers dat het een lieve lust is ,mijn vraag is: is er in veehouderijland niet een deskundige te vinden die is op papier zet hoe de vork echt aan de steel zit .
  Als wij blijven afwachten en alleen maar niet of nauwelijks onderbouwde opmerkingen blijven maken (boerderij site) word het een moeilijk verhaal
  Als je ziet hoever je met leugens en principe kunt komen (Klaver en Thieme) moet hettoch mogelijk zijn om met een eerlijk en goed onderbouwd verhaal de veehouderij in een positiever daglicht te zetten.
  LTO,RABO EN ANDER BANKEN,ZUIVEL EN VLEESVERWERKERS AGR BOEKHOUD KANTOREN EN AL DE ANDEREN DIE BAKKEN GELD VERDIENEN AAN DE VEEHOUDERIJ STA OP EN GEEF TEGENGAS AAN DE LINKSE LEUGEN POLITIEK.

 • 112

  bennie lto laat de in krimp gewoon zijn gang gaan . dat wisten zij al lang en hebben extra rechten aangekocht .het zelfde als op de datum 2-7-2015 hadden zij hun stal volstaan '. tot op heden nog geen enkele reactie van LTO BENNIE

 • Gerard Groot Koerkamp

  Bij inkrimping veestapel massaal de straat op!!!!!!!!!!!

 • sjaakie

  Idd een keer is het klaar ....... hoe lang laten we ons nog de les lezen !Jesse Klaver wat een zielig mannetje om zieltjes te winnen over agrarichs Nederland weet denk niet half hoeveel gezinnen gevoed worden met geld uit de landbouw partij voor de dieren ...... ga eens naar China kijk hoe daar omgegaan wordt met dieren ( ruimingen ) dan doen wij het nog top en humaan ..... je kunt Nederland wel kapot willen maken maar elders is het vele malen slechter ........

 • Bennie Stevelink

  @112, je zegt:”tot op heden nog geen enkele reactie van LTO”.
  Je moet beter opletten: LTO heeft in dit geval pro-actief gereageerd. Ze hebben VOORAF te kennen gegeven dat we zonder inkrimping van de veestapel aan hogere CO2 eisen kunnen voldoen.
  LTO heeft de partijen die een inkrimping van de veestapel willen de argumenten uit handen genomen VOORDAT ze daarmee naar buiten kwamen.

 • sjaakie

  Idd een keer is het klaar ....... hoe lang laten we ons nog de les lezen !Jesse Klaver wat een zielig mannetje om zieltjes te winnen over agrarichs Nederland weet denk niet half hoeveel gezinnen gevoed worden met geld uit de landbouw partij voor de dieren ...... ga eens naar China kijk hoe daar omgegaan wordt met dieren ( ruimingen ) dan doen wij het nog top en humaan ..... je kunt Nederland wel kapot willen maken maar elders is het vele malen slechter ........

 • Nieuw.

  Bennie, nu krijgt de agro de rekening dubbel, een keer volgens de sector (lto?) een keer volgens linkse Klaver leugens.

 • velskamp

  Ze mogen daar langzamerhand .............................................!.

 • Maas1

  @Gerard Groot Koerkamp natuurlijk wij hebben ook recht van staken,en een administratieve lasten verlichting in een vorm van een vreugde vuur!

 • 112

  juist g camps u snapt het. maar bennie de vrind van lto sluit zijn ogen voor het wanbeleid van lto . maar een vraagje bennie . hoe veel leden heeft lto nog . en dan bedoel ik actieve leden en niet de rusten de leden de opa,s oma,s . calon weet het tot op heden niet u wel? .

 • koestal

  Na de verkiezingen gaan de boeren de ogen echt open. Dan laat de politiek de boeren vallen als een baksteen.

 • koestal

  112,Calon heeft de boeren al laten vallen.als je daar de oorlog mee moet winnen,dan kun je het wel vergeten.

 • Maas1

  @Koestal denk ik ook,waar men met dit land op afkoerst is niet meer te volgen.Men maakt zich druk over een koe terwijl de maffiose rondom ons zich door dringen in de boven lagen.De man die het volk voed wordt er uit getrapt. Dhr Kok had het des tijds al opgemerkt Groenlinks is niet links maar exstreemlinks..

 • Bennie Stevelink

  @112, welke andere belangenbehartiger is er voor de boeren?

 • Jan-Zonderland

  Mark Rutte is in deze hele klimaatsoap de grootste hypocriet en draaikont. Hij vreest het ergste dat hij de meerderheid in de 1e kamer gaat verliezen, wat ook gaat gebeuren en paait nu o.a. Knulletje Klaver door gelijk met het uitbrengen van het achterlijke klimaatrapport met een aantal aanvullende plannen te komen die hem rechtstreeks door Klaver ingefluisterd zijn, daarmee de steun van Groen Links te kopen over de rug van de landbouw. Wie deze figuren nog zijn of haar stem geeft op 21 Maart is medeplichtig aan het moedwillig vernietigen van de meest florerende sector in Nederland. Ergo: stem FVD.

 • 112

  BENNIE nog geen antwoord op mijn vraag . en van af afgelopen donderdag geen enkel weerwoord van lto op de eventueel in krimp .

 • Bennie Stevelink

  @112, welke vraag? Hoeveel leden LTO heeft? Daar heb ik toch antwoord op gegeven: het doet er niet toe want wie is er anders?

 • john***

  Mensen stemmen niet op groenlinks om het klimaat. Ze stemmen op groenlinks omdat ze denken dat het ze geen geld kost en nog geld toe blijven ook. Daarmeenis groenlinks de partij voor de domme

 • mtseshuis

  Iedereen die in de landbouw werkzaam is, stemt zijn eigen doodsvonnis door op 20 maart nog op de regeringspartijen te stemmen! #stemzeweg! SGP,FVD,PVV het maakt niet uit, als het maar geen VVD,CDA,GL,CU,D66,PvdA of PvdD is..

 • Bennie Stevelink

  Een stem op de PVV is gelijk aan een halve stem op de PvdD. Dion Graus, je weet wel, die woest uitziende man die een hond behandeld als een kind en zijn vrouw als een hond, staat op één lijn met de PvdD.
  Het FvD is een grachtengordel partij bij uitstek. Baudet en zijn opa hebben nog nooit aan enig landbouwdebat meegedaan. Ondanks dat wij boeren voor 70% afhankelijk zijn van de EU willen ze uit de EU. Of dit het einde betekent voor meer dan de helft van de boeren zal hun een worst zijn. Misschien is dat ook wel hun bedoeling. Uit de EU waardoor ze via deze weg meer dan de helft van de boeren kwijt raken. De vrijkomende ruimte kunnen ze gebruiken voor industrie en recreatieve natuur voor de grachtengordel.
  Wanneer je als boer op de PVV of FvD gaat stemmen heb je het toch echt niet begrepen.

 • bankivahoen

  Goed Benny dan gaan we op deze weg door, als lemmingen de afgrond in. Kortom doe eens wat ánders, we hebben niets meer te verliezen. Zoals velen durf je niet , dat is het probleem en we deden een plas.......

 • kleine boer

  Fvd tijd voor iets nieuws 👍

 • WJHDKremer

  @mtseshuis: je maakt een denkfout. Je noemt ook de pvv als alternatief. Deze partij zal nooit regeren. Dus alle stemmen op de pvv zorgen ervoor dat midden en rechts moeilijker een meerderheid vinden zonder een linkse partij erbij te betrekken. Dus wat ik altijd heb gezegd: een stem op de pvv is een stem op links

 • Alco

  Een stem op FvD is in ieder geval geen stem voor links , Groen of emotie.

 • Rutte de VVD dus , steunde tegen alle regels in IS met 70 miljoen belastinggeld toen het aan het licht kwam werd het dossier snel onder staatsgeheim geplaatst om strafvervolging te ontlopen.Het CDA had híer ook geen bezwaar tegen. Een veehouder daarentegen als hij te weinig fosfaatrechten voor zijn melkkoeien heeft heeft dan een economische delict met kans op een strafblad.Daarom geen steun voor dit clubje van Rutte.

 • Maas1

  @ Bennie al geruime tijd voor Pim Fortuyn is er een veenbrand gaande.De gevestigde orde heeft het tij niet gekeerd.We koersen af op een enorme ijsberg!
  De mamoet tanker is van koers verlegd het is tijd voor andere stuurman kunsten!
  <>

 • Bennie Stevelink

  @Alco, een stem op FvD die uit de EU wil, wat het einde betekent voor de helft van de boeren, is geen stem voor emotie?

 • varken23

  Van mij mag iedereen zelf weten waar die op gaat stemmen. Maar als puntje bij paaltje komt wil de FvD helemaal niet uit de EU. Ze probeede van de week Thierry Baudet op dat punt nog als draaier neer te zetten. De FvD wil gewoon laten zien dat ze de belangen van Nederland binnen de EU harder willen verdedigen dan de de partijen die het nu voor het zeggen hebben.

 • J.Rikken

  Bennie, FVD wil niet persé uit de EU. FVD wil minder invloed vanuit Brussel, zij zijn van mening dat wij een heleboel wetten en regels hier prima zelf kunnen maken zonder bemoeienis vanuit Europa. Terug naar de EEG dus. Als dit niet op een normale manier met de machthebbers in Brussel geregeld kan worden is Nexit uiteindelijk onvermijdelijk. Nexit is echter niet het doel. Het doel is het verminderen van de macht en regeldruk vanuit Brussel. Ik denk dat dat een heel mooi streven is.

 • Bennie Stevelink

  @J.Rikken, de regelgeving uit Brussel is veel boervriendelijker dan die uit Den Haag. Wat schiet de boer er mee op?

 • 112

  bennie het aantal leden 20-50-1000- zeg het eens .dan kan je calon helpen bij het zoeken van het aantal leden tot op heden weet het calon niet . ik zie hem niet .ik hoor hem niet .ik geloof hem niet . ik vertrouw zijn afspraken niet . dus is er maar een oplossing een nieuwe vakbond voor de agro en allen oude bestuurder er uit . deze hebben het draagvlak onder de agro verloren .

 • melkveehouder .

  Eens 112

 • Bennie Stevelink

  Begin er maar mee @112 en @melkveehouder. Ben benieuwd wat het ons oplevert. We hebben al een NMV en hadden een NVV.
  Heeft de NVV de terugloop van het aantal varkensbedrijven kunnen stoppen? De invoering van dierrechten voorkomen? De NVV was toch groter dan LTO-varkenshouderij? Wat is er bereikt?

 • 112

  BENNIE
  de nvv heeft volgens mijn de rechtszaak gewonnen over het aujeszky enten
  de leden van de nvv hebben samen volgens mijn 27 miljoen ontvangen . leden LTO niets om dat LTO te lui was . dit jaar komt er nog een uitspraak over het stikstof gat en de grootte verschillen van de mest monsters genomen uit 1 EMMER . en als ze dat winnen gaat het om een bedrag dat vele malen groter is dan die 27 miljoen ik ken er wel die 170000 euro hebben ontvangen . zuur voor zijn buurman de bij LTO was .

 • Bennie Stevelink

  @112, confrontatie aangaan binnen de sector, daar was de NVV goed in. Maar wat hebben ze nu voor de sector bereikt BUITEN de sector? Is de terugloop van het aantal varkensbedrijven gestopt? Zijn dierrechten voorkomen?
  Alleen bij een conflict BINNEN de sector bereikten ze wat, in contact met politiek en samenleving hebben ze helemaal niets bereikt, terwijl ze daar toch juist voor opgericht waren?

 • kleine boer

  bennie wat gebeurd er met de melkvee bedrijven ze worden ook in rap tempo minder.....

 • buitenok

  niet de politiek maar de boeren hebben alle macht!!!!!! Geen melk groente fruit en vlees meer leveren.

 • Maas1

  Onderstaande zegt FvD in de stemwijzer!

  Het is onverantwoord beleid om één aspect van onze totale uitstoot te nemen en dan te denken daarmee een complex, veelomvattend vraagstuk even op te lossen. In overleg met de landbouwsector moet gekeken worden naar een optimale bedrijfsvoering en stoffen-huishouding. Maar het afrekenen van veehouderijen op uitstoot van stoffen mist doel en is zeer schadelijk voor ons ondernemersklimaat."

 • Alco

  Weten we niet meer dat de minister het had over kringloop.
  Echter dat de kringloop bij uitstoot van dieren en voeding zeer kort is en delfstof gebruik zeer lang is schijnt men niet te weten.

 • Bennie Stevelink

  Voor boeren die morgen op FvD willen stemmen: de nummer 2 op de lijst van FvD voor de Eerste Kamer is Paul Cliteur die nauw samen werkt met Varkens in Nood en WakkerDier.

 • kleine boer

  Paul is dus ook wakker geworden en geen partij lid meer vd PvdD zo kun je het ook bekijken Bennie ...

Laad alle reacties (56)

Of registreer je om te kunnen reageren.