Home

Nieuws 55 reacties

Nederland wil boer dwingen tot klimaatmaatregelen

Nederland wil de mogelijkheid hebben om voor groepen boeren of voor bepaalde gebieden boeren te verplichten tot bepaalde milieu- en klimaatmaatregelen.

Boeren moeten daarvoor worden gecompenseerd. In het Europees landbouwbeleid moet daarvoor ruimte zijn, vindt Nederland.

Directeur-generaal Sonnema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde maandag 18 maart in de vergadering van landbouwministers voor om in de Europese regelgeving een tekst op te nemen, die het voor lidstaten mogelijk maakt om bepaalde maatregelen verplicht te stellen.

Het Nederlandse voorstel sluit aan bij het voornemen van het kabinet om de landbouw extra te laten bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Aftopping

Nederland wil niet dat het inkomen, dat boeren verwerven door te voldoen aan extra klimaat- en milieueisen, worden meegeteld bij het inkomen dat onder de aftopping valt. De Europese Commissie wil de maximale inkomenssteun beperken tot maximaal € 100.000 per boer. Extra eisen voor bijvoorbeeld milieu of klimaat moeten aantrekkelijk zijn, zei Sonnema maandag.

Boeren moeten niet alleen worden gecompenseerd voor het inkomensverlies en de kosten die ze maken, maar ze verdienen bovendien een gepaste bonus, aldus Nederland.

Laatste reacties

 • Trot

  Negatieve afspiegeling valt ook onder bonus!

 • ghsmale

  Het communisme wordt weer ingevoerd.

 • missis

  Nu maar eens eerst de industrie en het vliegverkeer.

 • Gat

  361 grote industriele bedrijven krijgen elk jaar 800 miljoen van de overheid aan co2 rechten. Die krijgen hun uitstoot zonder inspanning van de overheid. Die boer kan daarvoor maatregelen nemen. Verrotte overheid.

 • Alco

  Ze weten totaal niet wat kringloop, wat ze verkondigden, inhoud.
  Dat de korte ( één jaar ) kringloop van de landbouw niet te vergelijken is met de andere sectoren, zijn ze blijkbaar te dom voor.

 • Dirk,

  Het gevaar dreigt dat de compensatie ,voor verplichtingen ,later omgezet wordt in een subsidies , die daarna door linkse partijen misbruiken worden, door dit tegen de boeren te gebruiken , als waren de boeren "subsidieverslaafd "

 • Gat

  Compensatie? Denk je echt dat de overheid een boer zal helpen. Verder naar de afgrond

 • maiskolf

  Tis bijna de maffia die overheid....

 • f.p.zomer

  Met de pet in de hand en buigen,net als vroeger.

 • boer a

  Extra eisen moeten aantrekkelijk zijn, zei Sonnema... , dan hoef je toch niets te verplichten, maar staan ze in de rij!!

 • Jan-Zonderland

  USSNED is opgericht.

 • melkveehouder .

  Het is hiermee wel duidelijk welke kant de huidige coalitie op wil met de boeren.

 • piet 5162

  A.S Woensdag Forum Voor Democratie stemmen dat zijn niet van die klimaatgekken.Daar zitten ook boerenjongens bij die wel wat voor ons kunnen betekenen !

 • Zuperboer

  Ach Jan-Zonderland aan de hand van Jesse en Jetty worden we zo de opperste Soviet binnengeleid. De CPN is terug en niemand die het ziet....

 • info36

  @Zuperboer, vandaag was het weer volop te zien in Nederland volgens mij. Lang leve de linkse ellende oftewel hoe help je je eigen land om zeep inclusief 1 van je belangrijkste sectoren.

 • Jaap39

  De titel....De boer dwingen tot....gaan we het dan toch meemaken dat de supermarkt leeg gaat geraken.....

 • Nieuw.

  Den Haag wil zich nu al via EU wetgeving indekken tegen het legaal inpikken van eu geld bestemd voor boeren en het opleggen van nieuwe eisen. Ook triest van wie de NL boer toch nog steun krijgt : "De Franse landbouwminister Didier Guillaume is het niet eens met het Nederlandse standpunt. Guillaume zei tijdens de Europese raad van landbouwministers dat hij niet akkoord gaat met steeds hogere eisen voor de boeren ". Nederland wil EU landbouw uitgaven verlagen ipv verhogen.

 • Gradje 1966

  De tijden van oorlog komen terug toen werden de mensen ook onderdrukt en nu gebeurt dat op een moderne wijze door de Linkse maffia met de boeren de boeren hebben in een vrij land Als Nederland geen rechten meer maar alleen maar plichten zodat de burger de auto en vliegtuig kunnen blijven gebruiken en de rest van de moderne snufjes die vervuilend zijn Als je aan de burger zijn vrijheid komt is Nederland te klein

 • jfvanbruchem1

  Dwingen doen ze toch al ,met het mestuitrijden!

 • koestal

  Ach,vandaag ook gezien en gelezen ,criminelen met lang strafblad kunnen hun gang maar gaan ,en maar zeuren dat er te weinig gevangenen zijn om de gevangenissen te vullen en dan maar gevangenissen sluiten

 • Maas1

  <>

 • agratax.1

  @JanZonderland. De USSNED is al jaren een feit, in al mijn jaren in Rusland (vanaf 1992) heb het nodige meegemaakt aan bureaucratie, maar Nederland overtrof toen al de oude CCCP als het over papier en regeltjes ging. De bureaucratie in Nederland is sinds die tijd alleen maar verergert. We weten gelukkig niet hoeveel Nederlandse ambtenaren aan het werk worden gehouden door Nederlandse Boeren. Wisten we dit wel dan stopten we meteen met werken.

 • pinkeltje

  Ben wel benieuwd aan welke milieu en klimaatregelen ze dan concreet zitten te denken? Als ik de diverse politici hoor toeteren dan heeft "de landbouw" al toegezegd dat die voor de CO2 reductie nog wel een tandje bij wil zetten. Gaan we het Westland elektrisch verwarmen met stroom uit een getijdencentrale?

 • koestal

  geen extra geld,geen extra eisen ! Ze denken dat de landbouw een bodemloze put is waar steeds weer geld uit gehaald kan worden. Boeren hebben al genoeg ellende geincasseert door de fosfaatwet.

 • wiljo

  Sigaar uit eigen GLB-doos?
  Die rook lijkt mij slecht voor het milieu.

 • kanaal

  morgen dus niet op het kabinet stemmen.

 • piethermus1

  Weet je hoeveel voorwaardes en bedingen er in het pachtcontract van mijn overgrootvader stonden? Als wij vandaag de dag zo zouden moeten doen, dat was pas streng. Hij pachtte het overigens van zijn schoonvader die voor zijn dochter en hem een boerderij gekocht had, omdat zijn eigen zoon op de eigen boerderij boer werd.

  Boeren weten vandaag de dag niet wat beperkingen zijn. Om een boerderij in stand te houden heb je ene kringloop nodig en zelfbeheersing. m.b.t. je landbouwgrond. Die is waardevol en moet waardevol blijven.

  Uiteraard moet de rest van de samenleving ook voorzichtig omgaan en er niet zo maar op los vervuilen, zoals ze nu doet. Industrie, consumenten etc.

 • piethermus1

  Op o.a. de FvD stemmen is in mijn ogen een vorm van landverraad. (Op links stemmen is sowieso geen optie) <>

 • melkveehouder .

  Nee Piet. Dat zie ik anders. De FvD heeft het milieu hoog zitten maar heeft moeite met de ‘klimaathype’ . De klimaathype waarvoor de huidige coalitie de boeren offert. Plleeg je dan landverraad als je als boer je bedrijf wil verdedigen tegen de klimaatgekte? Ik ben eerder van mening dat de huidige coalitie en belangenbehartigers verraad jegens de boeren plegen.

 • Gat

  Dan stem je toch vvd piet hermus. Kan jou zeggen dat de brabantse boeren dat niet doen, die weten wat vvd is. Liegen en bedriegen, om maar te kunnen regeren

 • Jan K.

  We zijn als stemgroep toch al te klein zelfs inclusief aanhang(loonwerkers, mechanisatiebedrijven en misschien nog wat veeartsen en fouragebedrijven) echter als alles wat aan de landbouw verdient of er flink beter van wordt in onze richting zou stemmen dan scheelde het wel.
  Overigens hebben sommige mensen die bij instanties werken geen idee dat hun loon ook uit de landbouw komt, nou ja we zien wel, kan er ook niks aan doen.

 • Gradje 1966

  Pietermuts1 lijkt mij een here boer die niet hoeft te leven van de boerderij

 • a van Gerwen

  Of piethermus1 een hereboer is weet ik niet, maar hij is wel meer dan gemiddeld aktief in het klimaatwereldje en heeft ook meer dan gemiddeld de tijd om hier aktief in te zijn.

 • piethermus1

  Boeren moeten kunnen via nieuwe kaders en spelregels in de toekomst geld gaan verdienen aan klimaat, omdat wij CO2 kunnen binden via kringlooplandbouw. de rest van de samenleving kan alleen CO2 uitademen. Dus dan gaat men ons maar eens betalen via CO2 heffingen. Bonus-males. Wij de bonus.

  Ik ga niet op de VVD stemmen, maar op ene partij van het rentmeesterschap. Ik ben geen hereboer. Maar ik zie dat als men met vingers gaat wijzen en het over mijn persoon heeft, dat argumenten op zijn. Dat is altijd zo arremoeiig. het zegt meer over het gebrek aan harses. Ik ben actief in dat klimaatwereldje, omdat dat klimaat bij mij en veel collega's met regelmaat aardappelen laat verzuipen of verdrogen. Boeren die geen gewassen hebben snappen dat blijkbaar niet zo goed. Dat gunnen sommige soorten boeren ons blijkbaar. Mag ik dat hufterig vinden als sommigen boeren ons dat blijkbaar gunnen? Ja dat mag ik. Ik zou zulke lieden graag hier op het erf zien en op de boerderij om mee geulen te graven als het een keer extreem regens. maar dan geeft men/geven jullie laffelijk niet thuis. Onder boeren zijn heel wat lafbekken. Ik benoem dat gewoon. Onder de gewone burgers ook. En onder de Klavers en Jettens ook. Ik maak geen uitzondering. Elke hufter komt bij mij aan de beurt. Links, rechts, boer, niet-boer. Soms ikzelf. Ik spaar mezelf ook niet.

 • melkveehouder .

  Piet, met jouw gedachtengang in de eerste 5 regels ben ik het eens. Maar met jouw opvatting dat wij (eindelijk) betaald krijgen, sla je de plank schromelijk mis. Dat maak ik ook op uit de kop van het artikel: ‘ de boeren dwingen’. Als je iemand voldoende betaald dan hoef je hem niet te dwingen. Hierop gaat jouw redenering mank.

  Ten tweede moet je niet je collegae bellen voor geultjes te graven, maar het waterschap bellen met de vraag of door het aangepast c.q. ecologisch maaibeheer en het creëeren van vismigratie de boeren hiervoor de rekening moeten betalen in de vorm van overstromingen. Dat er onder boeren lafbekken zitten kan ik niet ontkennen, ik kom ze als bestuurder vaker tegen.....

 • Bennie Stevelink

  De klimaatdiscussie wordt gefrustreerd door twee groepen: de klimaatontkenners en de klimaatkapers.
  De klimaatontkenners vind je in de gelederen van Baudet. Zij stellen dat er welliswaar klimaatverandering is, maar dat dat niet door de mens veroorzaakt wordt. Deze onzin is vrij gemakkelijk te weerleggen.
  De klimaatkapers zijn veel lastiger en misleidender. Ze doen alsof zij zich zorgen maken om het klimaat terwijl zij in werkelijkheid het klimaatprobleem verdraaien ten behoeve van hun eigen politieke agenda. Deze groep wordt aangevoerd door Marianne Thieme.
  Zij praten over CO2 “uitstoot”, waarbij uitstoot BINNEN het ecosysteem en uitstoot BUITEN het ecosysteem op één hoop gegooid wordt. Maar liefst 97% van de wereldwijde CO2 uitstoot komt van de natuur, maar heeft geen invloed op het klimaat omdat deze uitstoot ook weer door de natuur wordt opgenomen. De laatste 3% komt van de mens en veroorzaakt het klimaatprobleem.
  Het verschil tussen die 97% en die 3% is, dat die 97% de koolstofmassa in het ecosysteem niet verhoogd, die 3% juist wel. Wie dit in de gaten heeft begrijpt dat klimaatverandering niet veroorzaakt wordt door bruto uitstoot maar door vergroting van de koolstofmassa in het ecosysteem. Dáár moet het beleid zich dus op richten.
  Maar dat komt Miep van dierenpartij niet uit want dan moet ze de koeien met rust laten en zelf het vliegtuig uit.

 • Firma Vellenga

  Gisteren op de VWO school van mijn dochter hebben ze de Provenciale verkiezingen na gebootst. Mijn dochter is de enige boeren dochter in de klas de rest komt eigenlijk allemaal van de stad. Zo ook al de andere 30 klassenvan de school. Laatst ging mijn dochter eendenkorfen vlechten. Op school moest ze eerst uitleggen wat een eendenkorf is.... De stadskinderen staan zo ver af van de natuur. Gisteren kwam de Patij van de dieren als eerste uit de bus, gevolgd door Groen links. Dit moet onze toekomst dan zijn... Ik weet niet wat er van te moeten denken en te moeten zeggen. Morgen met de volwassen stemming zal het wel niet beter gaan.

 • ENDE902

  @Firma Vellenga,
  Van jouw reactie wordt ik niet bepaald vrolijk. Ik krijg hiermee de indruk dat de indoctrinatie d.m.v. fake klimaatargumenten al verder is, dan ik tot nu dacht.

 • nvanrooij1

  @vellenga
  Hieruit blijkt maar weer dat de jeugd steeds minder bekend raakt met de landbouw en dat zij zeer gevoelig zijn voor de framing van Groen Links en de Partij van de Dieren. Een zorgelijke ontwikkeling.
  Dezelfde jeugd die massaal het vliegtuig neemt en langdurige backpack reizen maakt.
  Overigens goede reactie van Bennie en Piethermus. Knap Piet dat jij bij de klimaatmars was en het boerenbelang in het hol van de leeuw heeft verdedigd.

 • bluemink

  Triest Firma Vellenga kun je zien hoe groen het onderwijs is door kinderen dagelijks te hersenspoelen .Gaan ze van zelf in alle onzin geloven .
  Hopelijk gaat het verstand komen met de jaren en maken ze hun eigen keuzes.

 • kleine boer

  Kijk maar es keer in de boeken vd kinderen ...

 • Alco

  Ik schrijf regelmatig stukjes voor de Stentor in de trend van @Bennie.
  Echter worden ze nooit geplaatst.
  Logisch dat men dom blijft als er gecensureerd wordt door de links groene brigade.

 • J.Rikken

  @ piethermus: verwar het weer niet met klimaat...

 • agratax.1

  @kanaal. Jij raadt ons af om het kabinet te stemmen. Waar moet onze stem dan heen gaan? Naar de oppositie van Links of Rechts? Dan weten we vrij zeker hoe na de verkiezing de vlag erbij hangt. Zeg maar dag met je handje tegen iedere vooruitgang in ons land en al helemaal tegen de boeren, de gebeten honden volgens linkse kringen.
  @Bennie. Je hebt gelijk als je stelt dat de mens deels verantwoordelijk is voor de klimaat verandering. Dit neemt echter niet weg, dat al onze te nemen maatregelen deze verandering te niet kunnen doen. Helaas we hebben al te veel onomkeerbare activiteiten ondernomen om de gevolgen daarvan weer ten goede keren. Denk aan broeikasgas vorming door Drooglegging veengebieden, drooglegging bodem gehakt oerwoud (ten dienste van biobrandstof) ongebreidelde groei wereldbevolking en andere vervuilende activiteiten die een eigen proces zijn begonnen in de natuur. Zolang de burger alleen denkt aan Repareren van een total los wrak zullen de kosten de pan uit reizen zonder tastbaar resultaat. Jammer.

 • ENDE902

  @Alco
  De links groene brigade die jij benoemd, dat moet ik toch zien als een netwerk van ambtenaren, journalisten, n.g.o.-medewerkers, die buiten de officiële bestuurslijnen om, allerlei in hun ideologie passende zaken doordrukken en daarmee de echte bestuurslijnen frustreren.

 • Maas1

  @kleine boer ja en kijk dan wat verder wie er in het bestuur zitten daar zit ook Paul Rossenmoller in van Groenlinks.Wil je meer weten van dat links google dan ook ff Paul Rossenmuller en Pol Pot.
  Het zal mij niets verbazen dat examens vaker worden afgenomen,omdat de samenlevings structuren veranderen! Wat je er van vind moet je zelf maar beoordelen.

 • piethermus1

  @J.Rikken. Wees niet bang. Dat doe ik niet. Weer is het moment. Klimaat is de trend. Die verandert sowieso altijd. Dat weet iedereen. Maar deze laatste verandering waar we nu mee bezig zijn, is een bijzondere. Dit kunnen alle echt serieuze wetenschappers je vertellen, die zich hier echt serieus mee bezighouden. Niet die fake-watenschappers die er lol in hebben iets anders te roepen of vanuit een fossiel Shell-belang. Ik ben boer en geen wetenschap[per en ik moet me toch baseren op wat de overgrote meerderheid van de echt serieuze wetenschappers te melden heeft. In de landbouwpraktijk doen we dat zelf toch ook allemaal. Dus op dit vlak doe ik dat ook.

 • kleine boer

  maas1 dat heb ik hier al eens geschreven het begint met de les stof die onjuist is. En zet daar een groene leraar bij ....

 • piethermus1

  @agratax. Ik denk net zoals jij dat veel niet meer te repareren is. Maar is niks doen dan een optie voor jou?

 • piethermus1

  @Bennie. Het was juist de PVDD en dat soort extremisten dat mij deed besluiten dat wij boeren daar bij moesten zijn om een tegengeluid te laten horen vanuit de boerenpraktijk. Ik wilde niet laf thuis blijven zitten. Om het klimaat te laten kapen, terwijl wij als sector schade en oplossingen hebben en dat wij de rekening dan nog zouden moeten betalen,..... Dat nooit!

  in mijn aanstaande column in Nieuwe Oogst zet ik de PVDD voor schut. De titel wordt; 'Ik deed een Wakker Diertje'. Wat Wakker Dier, PVDD en dat soort groepen bij ons, kunnen wij ook omgekeerd bij hen in de achtertuin, dus ging ik naar het hol van de leeuw. Eigenlijk was het allemaal uitermate amusant.

 • Maas1

  @kleine boer een groene leraar hoeft niet fout te zijn. Jonge mensen worden gevormd en zijn kneedbaar daarbij is een bepaalde mate van neutraliteit wenselijk. We hebben niet zo veel aan algemene vorming toekomstige activisten.We hebben meer aan algemene vorming toekomstige ondernemers!

 • ed12345

  Ik dacht dat we zoveel mogelijk op het artikel zouden kunnen reageren en niet op de reacties Dit lijkt wel ping pong

 • Maas1

  @ed12345 daar kun je op reageren en dan kan het zo zijn dat daar een wisseling uit voort komt,die iets dieper kan zijn gelegen.

 • Attie

  Die Sonnema, je een worst voor houden, en tegelijkertijd een schop geven in de haar gewenste richting...!!

 • jan hospers

  Ben blij dat ik een protest stem heb uitgebracht vandaag.

Laad alle reacties (51)

Of registreer je om te kunnen reageren.