Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Nederland wil boer dwingen tot klimaatmaatregelen

Nederland wil de mogelijkheid hebben om voor groepen boeren of voor bepaalde gebieden boeren te verplichten tot bepaalde milieu- en klimaatmaatregelen.

Boeren moeten daarvoor worden gecompenseerd. In het Europees landbouwbeleid moet daarvoor ruimte zijn, vindt Nederland.

Directeur-generaal Sonnema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde maandag 18 maart in de vergadering van landbouwministers voor om in de Europese regelgeving een tekst op te nemen, die het voor lidstaten mogelijk maakt om bepaalde maatregelen verplicht te stellen.

Het Nederlandse voorstel sluit aan bij het voornemen van het kabinet om de landbouw extra te laten bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Aftopping

Nederland wil niet dat het inkomen, dat boeren verwerven door te voldoen aan extra klimaat- en milieueisen, worden meegeteld bij het inkomen dat onder de aftopping valt. De Europese Commissie wil de maximale inkomenssteun beperken tot maximaal € 100.000 per boer. Extra eisen voor bijvoorbeeld milieu of klimaat moeten aantrekkelijk zijn, zei Sonnema maandag.

Boeren moeten niet alleen worden gecompenseerd voor het inkomensverlies en de kosten die ze maken, maar ze verdienen bovendien een gepaste bonus, aldus Nederland.

Beheer
WP Admin