Home

Nieuws 12 reacties

CO2-reductie landbouw vooral in laatste 5 jaar

Vooral in de laatste 5 jaar in aanloop naar 2030 zal de landbouw echt goed op stoom komen met het reduceren van broeikasgassen. Dat verwacht LTO-bestuurder Kees van Zelderen, portefeuillehouder klimaat.

“Zoals het PBL ook al concludeerde: er moet nog veel gebeuren. De komende tijd gaan we beginnen met extra onderzoeken en pilots. Alles wat blijkt te werken, kunnen we dan grootschaliger uitrollen.”

Verdienmodel voor de boer van belang

Over het algemeen stemt het PBL-rapport Van Zelderen positief. “Het PBL erkent dat aanpassing van wet- en regelgeving én het verdienmodel voor de boer van belang zijn. Dat zie ik als handreiking van de overheid. Daarom was ik ook aangenaam verrast door de reactie van het kabinet. Wij kunnen met de sector meer doen. Dat het kabinet daar gebruik van wil maken en daarvoor middelen beschikbaar stelt, zie ik als handreiking.”

De bodem is de gamechanger

Maatregelen omtrent landgebruik

De tegenvaller voor de sector in het PBL-rapport is dat voor de maatregelen omtrent landgebruik een 0 is genoteerd. Minder grasland scheuren, minder diep ploegen, meer gebruik van groenbemesters en andere maatregelen zullen volgens het PBL geen aantoonbare klimaatwinst opleveren. Van Zelderen: “Ik zeg altijd: de bodem is de gamechanger. In de grond kun je koolstof opslaan. En dat kan nog steeds, maar het is niet te meten.”

NAV: beloning voor inspanning

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwvakbond, blijft wel in de maatregel geloven. “Elke keer dat je een monster neemt, komt er een ander gehalte uit. Wij zijn nog steeds voor een beloning voor deze manier van koolstofvastlegging. Als het resultaat niet meetbaar is, kun je op die manier niet belonen. Dus moet er een beloning komen voor de inspanning. Een vergoeding voor het zaaien van groenbemesters bijvoorbeeld.”

Minder grasland scheuren, minder diep ploegen, meer gebruik van groenbemesters en andere maatregelen zullen volgens het PBL geen aantoonbare klimaatwinst opleveren. - Foto: Koos Groenewold
Minder grasland scheuren, minder diep ploegen, meer gebruik van groenbemesters en andere maatregelen zullen volgens het PBL geen aantoonbare klimaatwinst opleveren. - Foto: Koos Groenewold

Aanpassing wet- en regelgeving

Van Zelderen denkt dat de hogere ambitie van de landbouw- en landgebruiktafel zeker haalbaar is, ondanks enkele kritiekpunten van het PBL. “We kunnen dus meer reductie realiseren met de koolstofvastlegging, maar daar moet gewoon meer onderzoek naar komen. Ook andere maatregelen kunnen effectiever worden, als we gaan kijken naar de kritiekpunten van het PBL. Ze stellen terecht dat wet- en regelgeving aangepast moeten worden, zodat maatregelen effectief of effectiever zijn. Als we dat gaan doen, zijn de doelen haalbaar.”

Klimaatinspanning winstgevend maken

Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een verdienmodel. LTO heeft in het ontwerp-klimaatakkoord laten optekenen het voortouw te willen nemen in het ontwikkelen van een verdienmodel voor boeren, om de klimaatinspanning ook winstgevend te maken. “Ook daar is onderzoek voor nodig. Maar we moeten vooral gaan proberen, testen en kijken wat werkt. En dan grootschaliger maken.”

(V.l.n.r): Laura van Geest (Centraal Planbureau), Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD), Ed Nijpels en Hans Hommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) tijdens de presentatie van de doorrekening van het concept-klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. - Foto: ANP
(V.l.n.r): Laura van Geest (Centraal Planbureau), Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD), Ed Nijpels en Hans Hommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) tijdens de presentatie van de doorrekening van het concept-klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. - Foto: ANP

Terugdringen methaanuitstoot

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond was bij de presentatie van de allereerste klimaatplannen, vorig jaar juli, kritisch op de maatregelen die getroffen worden voor het terugdringen van methaanuitstoot. “Volgens mij maakt methaan (CH4) nog steeds deel uit van de koolstofkringloop, maar laten we dat nu maar eens goed onderzoeken,” vertelt voorzitter Harm Wiegersma. “Voorlopig gaan we ons vooral richten op de inhoud van het nu liggende akkoord.”

NZO

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft een gezamenlijk standpunt van de partijen in de zuivelsector gepubliceerd, waarin wordt gesteld dat de doelen haalbaar zijn en er ook vrijwel niets verandert voor de sector met de extra taakstelling van het kabinet.

Laatste reacties

 • ENDE902

  Alles wat blijkt te werken, kunnen we dan grootschaliger uitrollen.
  Wordt hierbij gedacht aan het opdoeken van financiëel onafhankelijk boeren bedrijven. In 2030 heeft na de fusie van Natuurmonumenten en Friesland Campina dit bedrijf dan boswachters in dienst om de klussen op de boerderijen te doen met advies vanuit het hoofdkantoor.

 • Alco

  En ze zeuren maar door.
  Landbouw uitstoot en voeding saldeert altijd.
  Opslag in bodem komt terzijner tijd ook weer vrij. Kijk naar de permafrost.
  Reduceren van gebruik van delfstoffen is de enigste manier om ook maar iets aan het klimaat te kunnen bijdragen.

 • De kringloop in de landbouw begint niet vanaf het begin van het klimaatakkoord ,maar de landbouw was al jaren bezig,... en heeft de kringloop bijna rond . Ronder dan rond kan niet ,dus co2 reduceren voor ander sectoren (transport) lijkt mij suïcide ,van de sector

 • Jan-Zonderland

  Het is onderhand stuitend te noemen hoe heel politiek Den Haag zich momenteel alleen maar schijnt bezig te houden met die klimaat farce. Continue komt men met allerlei plannen aandragen om zgn de wereld te redden zonder dat de haalbaarheid, het draagvlak onder het volk, de gewone man/vrouw en de echte financiele consequenties echt duidelijk zijn. En ik kan me niet voorstellen dat er veel draagvlak is onder 95% van de bevolking voor al deze onzin. Het klimaat veranderd door de eeuwen heen constant. Dat is bewezen. Dat een hoger co2 gehalte daar (veel) invloed op heeft staat nog steeds niet onomstotelijk vast. Van elk chemisch element is een bepaalde hoeveelheid aanwezig op deze planeet. Die hoeveelheden veranderen nooit. Dis de hoeveelheid C (koolstof) en O (zuurstof) veranderd nooit. Wel kan de hoedanigheid veranderen. C kan vastliggen in organisch materiaal, of in combinatie met O als gas, CO2. Er ligt veel C vast in fossiele brandstoffen, olie, kolen, aardgas. Door het gebruik daarvan komt die C vrij in een andere vorm, CO2. Maar zolang niet duidelijk en bewezen is dat dat invloed heeft op het klimaat, dan is het zinloos om die omzetting te willen stoppen.

 • Jan-Zonderland

  Maar goed, het kabinet schijnt overtuigd te zijn van zijn gelijk en wil koste wat kost doorgaan met deze klucht. En er zijn dan steeds weer mensen die dat beleid schijnen te steunen en die komen dan steeds weer met nieuwe domme ideeen. Zoals in het artikel hierboven. Boeren moeten kunnen verdien aan het klimaatbeleid. Ze zouden betaald moeten worden voor maatregelen als groenbemesters zaaien, minder diep ploegen en geen grasland scheuren. Wie gaat dat dan betalen ? De consument gaat echt niet meer betalen voor een zakje aardappelen omdat de boer die ze geteeld heeft wel een groenbemester zaait na de aardappelteelt of voor een pak melk omdat die melk nou net bij een boer vandaan komt die zijn grasland niet vernieuwd of een pak suiker omdat dat bij een boer weg komt die nog maar 20 cm diep ploegt ipv zijn buurman 25 cm. Dus zal het betaald moeten worden dmv subsidies = belastinggeld = betaald door de (werkende) consument.

 • agratax.1

  @Jan Zonderland. Wees blij dat je in een land woont waar de regering nog met beide voeten op de warme aarde staat en niet met alle modegrillen mee gaat. Je conclusie over het draagvlak zal kloppen, als de mensen weten wat ze moeten doen maar vooral moeten laten om de aarde te 'redden" zal hun draagvlak tot verder onder het Nulpunt doen dalen. Gisteren waren onze schoolkindertjes weer in staking voor een schonere wereld zonder zich te beseffen wat het hen gaat kosten aan wat ze nu nog zien als normaal privilege maar wat wij in onze jaren (zo oud zijn we nog niet) als luxe bestempelden. ze zullen heel stappen terug moeten en geen vliegvakanties meer aan de Costa del Blote Konto maar gewoon een fietsvakantie langs de randmeren van de Veluwe en geen tussen jaar om bij te komen van het toch wel afmattende examen jaar van de HAVO, maar werken bij de boer dat jaar om alvast een buffertje te sparen voor je studie tijd.

 • farmerbn

  ja, heel veel plannen maar straks geen geld om het uit te voeren. De politiek probeert eerst om de rekening bij anderen bv de boeren te leggen maar ontkomt er niet aan om het zelf te betalen. Je kunt niet mensen in de bijstand betalen, uitstekende zorg geven, mooie pensioenen uitbetalen en klimaatmaatregelen bekostigen. Zoveel geld is er niet.

 • stinkevuilsboulevard

  P.l.b. welk mens neemt die nog serieus,vanaf 2014 hebben ze uitgedragen dat 50% minder vlees eten in Nederland 43% co2 reductie in Nederland oplevert
  Bleek ook van een Natuurtrol afkomstig te zijn
  Is dus slechts 2%
  Waarom sleept lto deze chlub niet voor de rechter?
  Er is honderden miljoenen aan schade geleden ,nog buiten de imago schade om
  Behartig eens de belangen van de sector

 • Jan-Zonderland

  @Agratax, al lang niet meer in Canada geweest zeker ? Het zijn hier ook een zootje corrupte clowns aan het bewind met opperclown Trudeau voorop. Hier willen ze ook graag groen doen. Plempen overal windmolens neer die regelmatig stilgezet moeten worden terwijl het goed waait, omdat ze de stroom niet kwijt kunnen. Maar ze betalen die molen dan wel gewoon door op basis van berekende productie.

 • koestal

  Ze hebben het zo berekend ,dat de boer flink moet betalen en de vliegtuigen en Schiphol vrijgesteld worden,kunnen die broodnodige goedkope vakantievluchten weer door gaan.

 • Gat

  Weet je wat het klimaat helpt. De mensen die het verzonnen hebben allemaal werk voor gaan zoeken. Enigste wat die doen is vergaderen vergaderen, vlieg reisje voor klimaat hier, vlieg reisje daar voor het klimaat.
  Die xxx van ed nijpels. Allemaal van die ouwe xxxlen die elkaar handjes boven het hoofd houden om flink geld te verdienen aan de grootste zwendel aller tijden.
  20 maart gaat me stem naar fvd. Waar ie 2 jaar geleden al heen ging!

 • mtseshuis

  Inderdaad! Stemzeweg!

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.