Home

Nieuws

NVWA past maatwerk toe op notoire overtreders

De NVWA start proefprojecten om notoire overtreders te dwingen hun bedrijfsvoering aan te passen.

De NVWA is naar eigen zeggen veel capaciteit kwijt aan dierenwelzijnsinspecties bij zogenoemde risicobedrijven. Bij de meeste herinspecties bij deze bedrijven vinden iedere keer opnieuw overtredingen plaats. Dat blijkt uit cijfers over dierverwaarlozing die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag heeft gepubliceerd.

Maatwerk voor notoire overtreders

Om effectiever te kunnen optreden bij dergelijke recidivisten is de NVWA daarom dit jaar gestart met 2 proefprojecten om via maatwerk notoire overtreders te dwingen hun bedrijfsvoering aan te passen. De overtreder kan bijvoorbeeld verplicht worden een bedrijfshulp in te schakelen. Ook wordt het risicogericht uitzetten van inspecties verder ontwikkeld binnen de projecten.

Meldingen dierverwaarlozing met 28% toegenomen

Het aantal meldingen van dierverwaarlozing is in 2018 met 28% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Bij 62% van de inspecties die naar aanleiding van een melding zijn uitgevoerd, is geen overtreding geconstateerd. In 2017 was dit 59%.

Bij de diersoorten kalveren (vlees- en melkkalf) (51%), runderen (41%) en varkens (46%) zijn de meeste overtredingen vastgesteld. Dit betrof voornamelijk een slechte verzorging van de dieren (bijvoorbeeld het niet op tijd behandelen van zieke dieren en het onthouden van water en/of voer) en onhygiënische huisvesting. Inspecties naar aanleiding van meldingen vinden plaats na risico-analyse; niet elke melding wordt dus opgevolgd door een inspectie.

Risicobedrijven

Naast inspecties naar aanleiding van meldingen voert de NVWA ook risicogerichte inspecties uit bij zogenoemde risicobedrijven. Dat zijn bedrijven waar de NVWA een combinatie van hoge risico’s voor het dierenwelzijn heeft geconstateerd. In 2018 zijn 131 van deze risicobedrijven bezocht.

De naleving van wet- en regelgeving was zowel bij de eerste inspecties als bij de herinspecties laag. In totaal was 58% van de eerste inspecties niet akkoord; dit betekent dat er 1 of meerdere welzijnsovertredingen zijn vastgesteld. Bij 57% van de herinspecties was de situatie nog niet akkoord.

Lees verder onder de foto

Klimaatcontrole in een varkensstal door de NVWA. - Foto: Henk Riswick
Klimaatcontrole in een varkensstal door de NVWA. - Foto: Henk Riswick

De NVWA blijft risicogerichte inspecties op dierenwelzijn uitvoeren om uiteindelijk te zorgen voor een (structureel) hogere naleving van de regels. Om dit doel te bereiken zijn in 2019 2 proefprojecten gestart om notoire overtreders te dwingen hun bedrijfsvoering aan te passen. In 1 project wordt verscherpt toezicht toegepast, een ander project vindt in samenwerking met het Openbaar Ministerie plaats.

Waarschuwing, boete of proces-verbaal

Bij inspecties waar zaken niet in orde worden bevonden, kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven, een bestuurlijke boete of een proces-verbaal. Ook kan een maatregel worden opgelegd die is gericht op herstel van de situatie. De veehouder krijgt bijvoorbeeld de opdracht om stallen schoon te maken of een dierenarts in te schakelen.

Soms worden dieren bij inspecties in bewaring genomen; ze worden dan weggehaald bij de veehouder totdat de situatie op het bedrijf is verbeterd. Dieren worden alleen in bewaring genomen als er geen andere redelijke mogelijkheid is om de overtreding op de locatie te herstellen.

In 2018 zijn naar aanleiding van inspecties bij risicobedrijven 18 schriftelijke waarschuwingen, 10 bestuurlijke boetes, 34 processen-verbaal en 62 bestuurlijke maatregelen genomen. Ook zijn 12 keer dieren in beslag genomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.