Home

Nieuws

Minder jongvee, meer melkvee per bedrijf

Melkveebedrijven groeien weer. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Landbouwtelling van het CBS. De groei is niet gelijk verdeeld over het land. De kalverhouderij groeit nog steeds.

De geitenstapel is dit jaar opnieuw gegroeid. Er zijn dit jaar 614.000 geiten, dat is 6,4% meer dan vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling van dit jaar.

Opvallende groei in Brabant en Gelderland

Opvallend is de groei in Brabant (+2%) en Gelderland (+6%). Die provincies hebben in 2017 een stop op de geitenhouderij ingesteld in verband met mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenbedrijven. In Gelderland kwamen er 8.600 geiten bij en in Noord-Brabant 3.000. Beide provincies zijn goed voor de helft van de Nederlandse geitenstapel. De groei is vooral op gespecialiseerde geitenbedrijven (+4%), waar 92% van de geiten zit.

Ook kalverhouderij groeit

De geitenhouderij is niet de enige sector die groeit. Ook de kalverhouderij neemt nog steeds in omvang toe. Er zijn nu 1,06 miljoen vleeskalveren, dat is 4% meer dan vorig jaar en 18% meer dan in 2009, blijkt uit de CBS-cijfers.

Daar tegenover staat een krimp in de varkenshouderij. Er zijn nu 12,1 miljoen stuks geteld. De helft van de varkens ligt in Noord-Brabant. Daar was de afname iets groter dan elders; -3%, ofwel 193.000 stuks.

Meer koeien per bedrijf, minder kalveren

De melkveehouderij heeft de schaalvergroting weer opgepakt, zo blijkt uit de aantallen melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar per bedrijf. Dat aantal ging naar gemiddeld 97 stuks. In 2001 was het nog 73. In 2017 was er een terugval in de bedrijfsgroei als gevolg van de fosfaatmaatregelen, het aantal dieren per bedrijf nam toen iets af. Ook de totale melkveestapel kromp afgelopen jaren fors. Die is nu 9,6% kleiner dan in 2016. Maar in vergelijking met tien jaar geleden zijn er nog steeds 6% meer melkkoeien.

Flink minder jongvee

De melkveehouders houden tegelijk flink minder jongvee aan. Ging het in 2009 nog om 1,23 miljoen stuks, nu resteert nog een aantal van 923.000. Sinds 2016 was de afname zelfs 30%. Dit is een rechtstreeks gevolg van de fosfaatreductiemaatregelen, verklaart Cor Pierik van het CBS. “De bedrijfsstrategie van melkveehouders is ingrijpend gewijzigd: minder jongvee per koe aanhouden is de trend.” Het aantal kalveren per melkveebedrijf is gemiddeld 20% kleiner dan drie jaar geleden.

Noorden groeit weer

Naast deze wijziging in bedrijfsstijl, is er nog een opvallende ontwikkeling: de regionale verschillen. Het Noorden pakt de groei sneller op dan het Zuiden, analyseert Pierik. In Groningen en Friesland hebben veehouders fosfaatrechten aangekocht, en zitten de bedrijven weer boven de omvang van voor de fosfaatreductie. In Limburg en Brabant zitten ze daar nog onder. “Dit weerspiegelt het verschil in ontwikkelingsperspectief per provincie”, aldus Pierik.

Feiten op een rij

  • De grootste bedrijven zitten in Flevoland, gevolgd door andere noordelijke provincies. Opmerkelijk is dat in die delen van het land ook de bedrijfsgroei weer is ingezet.
  • Het aantal melkkoeien per bedrijf stijgt weer gestaag, na een dip in 2017 als gevolg van de fosfaatreductiemaatregelen.
  • Brabant en Gelderland zijn veruit de grootste geitenprovincies. Ondanks een stop groeide het aantal dieren daar afgelopen jaar evengoed nog.
  • Van alle sectoren is de geitenhouderij de enige die constant doorgroeit. Alleen de vleeskalverhouderij groeit ook nog. Die is hier niet apart te zien, maar zit bij de cijfers van de rundveehouderij in.

Of registreer je om te kunnen reageren.