De geliberaliseerde pacht – vooral kortlopend, 6 jaar of korter – groeide explosief tot bijna negenmaal de omvang sinds 2008. – Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Minder landbouwgrond in eigendom, toename areaal erfpacht

In Nederland hebben grondgebruikers minder landbouwgrond in eigendom. Erfpacht wint aan populariteit in het landgebruik.

Tussen 2008 en 2023 nam het areaal landbouwgrond in eigendom met 5,0% af, terwijl het areaal erfpacht met 47,2% groeide. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over landbouwgrond en gebruikstitels. In dezelfde periode kromp het totale landbouwareaal in Nederland van ruim 1,9 miljoen hectare naar net iets minder dan 1,8 miljoen hectare, een afname van 6,6%.

In 2008 was 1,094 miljoen hectare landbouwgrond in eigendom, tegenover 1,040 miljoen hectare in 2023. Tijdens deze periode groeide het areaal dat in erfpacht was uitgegeven van ruim 35.000 hectare naar meer dan 52.000 hectare. Het aandeel grond in eigendom nam licht toe, van 57,0% in 2008 naar 58,0% in 2023, terwijl erfpacht groeide van 1,8% naar 2,9% van het totale landbouwareaal.

Lees verder onder de tabel

Krimp in areaal pacht, vooral bij reguliere pacht

Het pachtareaal kromp de afgelopen zestien jaar met bijna 12%, vooral het reguliere pachtareaal nam aanzienlijk af. Waar in 2008 nog bijna 380.000 hectare regulier werd gepacht, was dit in 2023 teruggelopen tot iets meer dan 230.000 hectare, een daling van ruim 39%. Het aandeel reguliere pacht verminderde ook, van 19,7% naar 12,8% van het totale landbouwareaal.

Geliberaliseerde pacht, met name die voor zes jaar of korter, won aan populariteit. Dit areaal groeide van bijna 19.000 hectare in 2008 naar bijna 174.000 hectare in 2023, een toename van meer dan 800%. Het aandeel van dit type pacht groeide van 1,0% naar 9,7% van het totale landbouwareaal. Ook het areaal geliberaliseerde pacht voor langer dan zes jaar nam toe, van minder dan 2.300 hectare in 2008 naar bijna 16.400 hectare in 2023. Hoewel dit een aanzienlijke procentuele toename is, blijft het qua areaal een bescheiden deel van het totaal.

Daarnaast zag het areaal teeltpacht een significante toename van 2008 tot en met 2023, van 0,6% naar 1,5% van het totale landbouwareaal. Dit is een ruime verdubbeling tot ruim 26.000 hectare volgens de CBS-cijfers.

Reacties

 1. Ik heb niet veel verstand van erfpacht maar volgens mij kun je er mooi financieel mee spelen. Stel je verkoopt eigendom aan een belegger en krijgt erfpacht terug. Dan heb je geld in de zak. Verkoop je even later je erfpacht dan loop je weer binnen

  1. Toen we oriënteerden voor aankoop bedrijf in de flevo eind jaren 90 vroegen ze 46.000 gulden per ha voor het erfpachtcontract die van de 40jaar nog 20 jaren doorliepen. Om het erfpachtcontract om te zetten naar eigendom zouden we nog een keer zo’n bedrag te moeten gaan betalen aan de staat.

  2. Klopt maar had het toch maar gedaan farmerbn nu 160/180 per ha. Maar owee die pachter zijn gebleven van de overheid, hoge pachten zeker voor de melkerij.

  3. Wat is het erfpachtrecht nu nog waard dan? Dat kunnen erfpachters toch binnen harken bij verkoop?

  4. Zou het niet weten farmerbn, iedereen heeft volgens mij de kans gehad om het te kopen. Ken wel pachters die gestopt zijn met melkvee en nu akkerbouw doen soms in samenwerking met grote akkerbouwer.

 2. Fijn dat Boerderij de getallen van het CBS overschrijft, knap staaltje werk.

  Nog beter ware geweest als hier een analyse en voorlopige conclusies aan waren verbonden.

Beheer
WP Admin