Home

Nieuws 25 reacties

Heffing moet fonds voor kringlooplandbouw vullen

Een verdienmodel voor de kringlooplandbouw moet gestalte krijgen door onder andere een fonds dat wordt gevuld uit heffingen op (schadelijke) emissies.

Dat stelt de Taskforce Verdienvermogen onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Hester Maij in een advies dat maandag 7 oktober is overhandigd aan landbouwminister Carola Schouten.

Belangrijk onderdeel van het advies van de taskforce (werkgroep) is een zogenoemd dashboard, waardoor ondernemers inzicht krijgen in hun prestaties. De taskforce bepleit de verplichte invoering van het dashboard, waarin ook elementen van de KringloopWijzer voor de zuivel zouden kunnen worden meegenomen.

Ketenpartijen

Wil de omslag naar de kringlooplandbouw slagen, dan moeten alle ketenpartijen meedoen, ook in het buitenland. Een systeemverandering ‘kan alleen als kringlooplandbouw financieel rendabel is. En daarvoor moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Wordt daar niet aan voldaan dan zal de omslag naar kringlooplandbouw niet slagen’, aldus het rapport van de taskforce. De kringloop kan niet beperkt worden tot de landbouw, die moet in de hele economie worden doorgevoerd, vindt de werkgroep.

Lees ook het interview met Hester Maij: ‘Iedereen moet meedoen aan kringlooplandbouw’

Gelijk speelveld

Volgens de Taskforce Verdienvermogen moet Nederland waar nodig en mogelijk de randen opzoeken, om te zorgen dat er een internationaal en binnen de Europese Unie een gelijk speelveld ontstaat.

Kringlooplandbouw heeft op 2 manieren te maken met een ongelijk speelveld. Ten eerste heeft de gangbare landbouw een voordeel ten opzichte van de duurzame kringlooplandbouw, doordat er geen prijskaart hangt aan de uitstoot van broeikasgassen of de emissie van stoffen naar lucht, water of milieu. Ten tweede is de Nederlandse kringloopboer in het nadeel bij zijn buitenlandse collega, die niet aan dezelfde eisen hoeft te voldoen.

Lees ook: Zoeken naar breed verdienmodel voor lange termijn

Laatste reacties

 • Gebageit

  Kringloop landbouw kan alleen slagen, als we nog efficiënter kunnen produceren, zo met onze mineralen om kunnen gaan of kunnen bewerken dat het geld op leverd anders heeft het geen zin van slagen.

 • René de jong

  De landbouw was en is reeds één grote kringloop !!
  Er heeft in de afgelopen decennia alleen specialisatie plaatsgevonden;
  - de een is akkerbouwer geworden
  - de ander is vleesveehouder geworden
  - nog weer een ander is melkveehouder geworden
  - maar......steeds meer stoppen en juist dat brengt de kringloop uit balans.......!

  We hebben de "deskundigen" met alle kostprijsverhogende maatregelen hier niet nodig.
  Kleine aanpassingen zijn soms genoeg: mest afvoeren heet voortaan: mest in de kringloop brengen !! plotseling super modern en DUURZAAM want dat woordje moete we linksom of rechtsom gebruiken !!
  Zonder iets intensievere boeren kun je de akkerbouwers niet voorzien van mest.
  En zoals bij boekhouden dien je de inkoop maar ook de verkoop mee te nemen in de balans:
  Dus ook: CO2 vastlegging/omzetting , Stikstof binding, fosfaat afvoer (naar het buitenland)..

  De laatste zin van Jan Braakman is wellicht de belangrijkste: ...... nadeel t.o.v. buitenlandse collega's.
  #Haagsepapegaaien
  vr gr René de Jong

 • kleine boer

  hier staat ook weer MOET mee doen....

 • Roeleke

  Is deze mevrouw pas in dienst van de Friesland Campina en roept nu dit alweer. Misschien ook 2 petten op?

 • .....

  Dus de omslag naar kringlooplandbouw gaan we zelf betalen , net als de weidepremie

 • René de jong

  Even googelen en zie daar <>

  Het is de kunstmest die de specialisatie heeft ingezet wellicht dit ietsje minderen en we noemen mest afvoeren: mest terug in de Kringloop brengen.
  vr gr René de Jong

 • nvanrooij1

  De heer de Groot maar roepen dat kringlooplandbouw het paard van Troje is die alle problemen in de landbouw oplost. Hier zou een beter verdienmodel voor nodig zijn . Het verdienmodel mag weer door de sector zelf opgebracht worden. Het zoveelste luchtkasteel. Het is ook logisch dat het niet uit de markt komt omdat Nederland geen eiland is en wij op een wereldmarkt zijn aangewezen. Vaak een wereldmarkt die andere eisen kent als die hier gelden.
  Kringloop is weer een modewoord vanuit bepaalde politieke stromingen om weer gewichtig over te komen. Kringlooplandbouw is van alle tijden en stopt bij de consument.

 • Bennie Stevelink

  @19:18, zonder stikstofkunstmest kunnen we wereldwijd voedsel produceren voor maximaal 2,5 miljard mensen. Er zijn er op dit moment al meer dan 7,5 miljard.
  De kunstmeststikstof heeft dus ook vooral de groei van de wereldbevolking mogelijk gemaakt.

 • Hilhorst100

  N stikstof word geproduceerd met behulp van N uit de lucht dus het gebruik ervan is al gewoon kringloop.

 • Henk.visscher

  Nou Bennie dan mogen ze het van mij direct invoeren, en dan wel over de hele wereld , actievoeren met een lege buik zal ze leren

 • Dit is toch niet te geloven. Deze ***** staat gewoon op de loonlijst van FCDF.
  Wil iemand haar even uitleggen dat Nederland lid is van de EU en dat daar vrije handel plaats vindt?

  - Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • landboer

  Idd stikstof kunstmest afschaffen,in één klap van alle overproductie af!

 • Professor P

  Kijk eerst eens wat er in Rotterdam getransporteerd wordt, dan valt het gesleep met landbouwproducten ontzettend mee: agribulk: 9.9 mln ton, kolen: 26.4 mln ton, overslag totaal: 469 mln ton. Of komen de mensen uit de stad straks ook bij de boer een schapenvachtje kopen om hun kleren te spinnen? Kortom: weer 1 van de zoveel plannen om boeren het land uit te jagen en de regenwouden in Brazilië extra snel te laten ontbossen?

  Maar wat een geweldig idee van deze task force! Ik denk vooral dat het dashboard alle problemen in de wereld zal gaan oplossen. De ondernemer vult zijn gegevens in het dashboard en er rolt een verdienmodel uit! Amazing! Dit idee is zo briljant, dat wij als Nederland de rest van de wereld (7500-17 = 7483 miljoen mensen) hiermee over de streep gaan trekken om mee te doen.

 • Professor P

  PS vanaf 2035 is er een fosfortekort en geen mestoverschot meer.

 • egbert

  Via zuivel.nl wordt genoeg ingehouden meeeters hebben we zat

 • René de jong

  @Bennie
  Klopt Bennie zonder kunstmest zal het niet lukken om iedereen te eten te geven.
  Het is echter nu een schakel die de mest tot een gif product maakt, dus de kringloop doorbreekt. Niet afschaffen dus maar even een tandje terug.
  Misschien wel even zo ver terug dat ook in het westen de schappen wat minder vol zijn.......
  Mest is een waardevol product: <>
  En dan kunnen we alle deskundigen wel weer een modelberekening laten maken die eerst weer kostprijsverhogend is, boerenverstand is veel goedkoper.
  vr gr René de Jong

 • Kletskoe

  Wat een verhaal. Kringlooplandbouw heeft geen verdienmodel in markt》dan benoem je emissies in de landbouw als schadelijk》onder mom van heffing pak je vervolgens bij boeren geld af》 en daarmee betaal je je luchtkasteel. Alsof dit de concurrentiepositie niet verslechterd. Hopeloos is het, moedeloos wordt je ervan.

 • kanaal

  overheids regels werken kringloop het meeste tegen.

 • farmerbn

  Burgers willen de boeren verplichten lokaal te werken maar kopen zelf een Mazda uit Japan. Ongelooflijk dat mensen hier in trappen. Kringloop is een modewoord om de landbouw kleiner te maken. De boeren worden verdreven van hun land en dat is de opzet. Goedkoop het land inpikken. Lijkt Zimbabwe wel.

 • j.verstraten1

  Ik vind het een goede analyse. Als je kringlopen van landbouw wilt sluiten kan dat niet zonder de hele economie aan te passen. Laten we die vasthouden.

 • agratax(1)

  De eerste vraag is "Wie vult deze pot met kringloop geld". Brussel zal niet van de partij zijn vrees ik en Den Haag laat het zoals vaker bij MOOIE WOORDEN en een FOOI. Daar komt bij dat er vele miljarden nodig zijn om de "vieze" boeren in de straal van 5 km rond een natuurgebiedje uit te kopen. Na uitkopen eerste ronde komt uitbreiding van dit natuurgebied in beeld. gevolg is een nieuwe 5 km zone dit gaat zo door tot alle niet bebouwde grond Natuur is in Nederland en daardoor Nederland weer op slot zit en miljarden armer is geworden.

 • Gat

  Kringloopgeld das toch eenmalig. Zoals het woord zegt kringloop 😉.
  Zal meer potje zijn waar paar voorstanders uit kunnen graaien. 4 x4 uurtjes per jaar vergaderen en dan 60.000 euro bv de man mee naar huis nemen. Doei met die onzin.

 • Tinus1

  @Hilhorst100 kijk maar eens hoe kunstmest precies gemaakt wordt.....niet bepaald kringloop als je ook de energie telt....maar daarmee niet zeggende dat het niet nodig is.
  De mens is o.a. de schakel die ontbreekt.

 • Alco

  Trap er niet in!!!
  Net als weidegang premie, moet het door ons zelf opgehoest worden.
  En laten we ervoor waken dat niet het LTO aan de onderhandeling tafel komt.
  Eerst aannames tegen het licht houden.
  Daarna gelijk speelveld creëren.
  Dan pas om de tafel en niet omgekeerd.

 • memelink@hetnet.nl

  Mooie dromen over luchtkastelen!

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.