Home

Nieuws 3 reacties

Boeren willen meer tijd voor duurzame oplossingen

Er is meer tijd nodig om de beste stalsystemen te ontwikkelen. De eis in Brabant om voor 1 april 2020 uitgewerkte plannen te hebben voor het aanpassen van stallen moet van tafel evenals het realiseren van die duurzame stallen voor 2022.

Dat was de rode draad bij de insprekers tijdens de inspraakronde voorafgaande aan de Provinciale Statenvergadering van 25 oktober in Den Bosch. Afgezien van Mark van den Oever van Farmers Defence Force, willen alle insprekers het liefst samen met Provinciale Staten zoeken naar een goede oplossing. Maar dat kost wel wat meer tijd dan ze nu krijgen van de provincie.

Grote zorgen

Van de 16 insprekers waren er 13, voornamelijk boeren, die hun mening wilden geven over de Interim omgevingsverordening Noord Brabant die later door Provinciale Staten besproken zal worden.

Pas de omgevingsverordening aan, want anders raken nog veel meer bedrijven hun toekomstperspectief kwijt

ZLTO-voorzitter Wim Bens maakt zich grote zorgen over de veehouderij in Brabant: “In 2017 heeft Provinciale Staten een ingrijpende beslissing genomen over duurzame veehouderij waardoor meer dan 540 boerenbedrijven stoppen. Dat zijn geen verouderde bedrijven, maar gewone gangbare bedrijven. Pas de omgevingsverordening aan, want anders raken nog veel meer bedrijven hun toekomstperspectief kwijt. Boeren willen niet stoppen, maar ze willen verduurzamen en het bedrijf uiteindelijk overdragen aan een opvolger.”

Bens vraagt de Staten dringend om de besluiten van tafel te halen. “1 april 2020 en 1 januari 2022 moeten van tafel! We kunnen nu geen besluiten nemen over investeringen en vergunningen met zoveel onzekerheden. Geef ons meer tijd, net als andere provincies.” Volgens Bens betekenen de plannen van de provincie dat zeker 100.000 banen in de aan de landbouw gekoppelde industrie op de tocht komt te staan.

Tekst gaat onder foto verder

Boeren protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. In de Provinciale Staten vindt een debat plaats over de landbouw. - Foto: ANP
Boeren protesteren bij het provinciehuis in Den Bosch. In de Provinciale Staten vindt een debat plaats over de landbouw. - Foto: ANP

Noodkreten worden niet gehoord

Annemarie de Ceuster van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) riep in haar twee minuten inspreektijd de Staten op samen te werken met de boeren. “Onze noodkreten worden niet gehoord. Er zijn zeker 36 stalsystemen in ontwikkeling, maar we mogen er niet op wachten. Niemand weet waar het heen gaat. Dit beleid is niet innovatief, maar desastreus en biedt geen oplossing voor duurzame landbouw.”

We hebben al 69% reductie bereikt!

Bart Verhees roept namens het POV de Statenleden op hun te stemmen voor aanpassing van de omgevingsverordening. “Laten we wachten op landelijke regelgeving en niet nu al definitieve beslissingen nemen. Er wordt hard gewerkt in de varkenshouderij aan effectieve stalsystemen. We hebben commitment in de sector over de toekomst met robuuste stallen. Ik hoop dat Brabant ons niet in de wielen gaat rijden met een verkeerde beslissing.

Nederland op slot

NMV-er Mieke Smits neemt het de politiek kwalijk dat er niet gekeken wordt naar wat de landbouw al gerealiseerd heeft. “We hebben al 69% reductie bereikt!” Volgens haar heeft het ook geen zin veehouderijen uit te kopen. “Langs en over de grens komen steeds meer grote veehouderijen. Ook industrie en scheepvaart zorgen voor grote uitstoot. We zetten Nederland op slot en dat is onacceptabel. De natuurdoelen zijn te hoog gegrepen. NMV is er geen voorstander de veehouderij gedwongen in te krimpen zonder dat het een meetbaar effect oplevert.

De maat is vol er komt te veel op ons af

Ook melkveehouderij Theo Heeren uit Odiliapeel roept de Staten op een wijs besluit te nemen. In zijn ogen is dat meer tijd nemen en nog eens goed op een rij zetten wat nu eigenlijk het probleem is. Bovendien komt alles maar op het bord van de boer terecht. Heeren twijfelt sterk aan de rekenmethodes voor stikstofuitstoot. “De maat is vol er komt te veel op ons af.”

‘Geen ambtelijke spelletjes’

Veehouder Rob Schellekens twijfelt aan de berekeningen. Hij vindt het onterecht dat boeren de zwarte piet krijgen “De boer wordt neergezet als het probleem, terwijl wij juist de oplossing van het probleem van de burger zijn.

De roep om harde acties in mijn achterban wordt steeds groter, de emoties lopen heel hoog op

Tussen alle naar een oplossing zoekende insprekers was de visie van Mark van den Oever, de oprichter van Farmers Defence Force, nogal afwijkend. Mark wil geen overleg, maar wil dat alle plannen direct van tafel gaan en anders gaan de boeren over tot harde actie. “We willen geen ambtelijke spelletjes meer. De plannen moeten van tafel. Geen bovenwettelijke maatregelen op basis van corrupte meetmethodes. We pikken het niet meer, en als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. De roep om harde acties in mijn achterban wordt steeds groter, de emoties lopen heel hoog op.”

Laatste reacties

 • Almagro

  Dat gedurende de carrière van een ondernemer zaken veranderen en regelgeving verandert zal geen agrariër ontkennen. Sterker nog: voortdurend past de sector zich aan omwille van de markt of maatschappelijke wensen. Maar wat de laatste tijd gaande is, en in nog sterkere mate in Brabant heeft niets meer met redelijke wensen/eisen te maken. Het is niet meer en niet minder dan een ordinair uitrook beleid. De agrarische sector lijkt opgegeven/ongewenst. Men heeft een nieuw verdienmodel zo lijkt het. Brabant is dé narcotica regio in Nederland. Het past waarschijnlijk beter bij de achterban van diverse partijen in het Brabants bestuur.

 • kanaal

  het roven moet gestopt worden.

 • fietskip

  Volgens de SP en Groenlinks in Brabant is de stikstof op de vergunning geen recht dus kun je die zomaar afpakken.
  Betekent dit dat ik ook in het vervolg geen vergunning meer hoef aan te vragen?
  Als ik kijk dat industrie ook lang niet altijd de juiste vergunningen aanvraagt kunnen wij dat ook toch?
  Misschien moeten wij als landbouw ook net als scheepvaart en luchtvaart een uitzonderingspositie krijgen?
  Tenminste volgens gedeputeerde Grashof (goenlinks) hebben die twee dat.

Of registreer je om te kunnen reageren.