Home

Nieuws 20 reacties

Boeren leggen werkzaamheden Wooldse Veen stil

Boeren hebben donderdagochtend vanaf 10.00 uur de werkzaamheden in het Woolds Natura2000-gebied stilgelegd. Met meer dan 100 trekkers hebben zij de hoofdwegen naar hoogveengebied het Wooldse veen geblokkeerd, zo laat actieleider en melkveehouder Arnold Scholten weten.

De boeren zijn boos dat in het natuurgebied met machines wordt doorgewerkt, terwijl veel projecten en vergunningaanvragen al tijden stilliggen door de stikstofcrisis. Met graafmachines wordt grond afgegraven in het natuurgebied en afgevoerd om te verschralen en natuur te herstellen.

De protesterende boeren vrezen dat zij hun bedrijven moeten sluiten, omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen. - Foto: ANP
De protesterende boeren vrezen dat zij hun bedrijven moeten sluiten, omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen. - Foto: ANP

Vier beschermde natuurgebieden rond Winterswijk

Scholten: “Wij zijn niet tegen op natuur, zeker niet. Maar de regelgeving en beperkingen rondom Natura2000-gebieden beperken ons boeren in onze bedrijfsvoering.” De boeren vrezen ook dat zij hun bedrijven moeten sluiten, omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen. “Als natuurherstel in beschermde gebieden overal voorrang krijgt en wij een cirkel met een straal van 4 kilometer om de vier Natura2000-gebieden trekken, kan binnenkort geen enkele boer meer boeren in Winterswijk”, aldus Scholten. De actie verloopt rustig volgens de politie en duurt waarschijnlijk nog tot begin van de middag.

Ruimte voor protest

De gemeente Winterswijk geeft de boeren de ruimte, mits ze het reservaat niet in rijden. Ook landbouw gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland is aanwezig bij de actie. Hij toont begrip voor het ongenoegen van de boeren en de actie. In gesprek blijven met natuurbeherende organisaties, beleidsmakers en politiek is zijn boodschap, volgens een aanwezige protestboer.

De gemeente Winterswijk geeft de boeren de ruimte, mits ze het reservaat niet in rijden. - Foto: ANP
De gemeente Winterswijk geeft de boeren de ruimte, mits ze het reservaat niet in rijden. - Foto: ANP

Verkeerde keelgat

Minister Carola Schouten noemde het Wooldse Veen in haar brief aan de Tweede Kamer specifiek als gebied waar minder stikstof moet zorgen voor natuurherstel. Dat is de Achterhoekse boeren volgens Scholten in het verkeerde keelgat geschoten.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • Kringloopboer

  Een paar procent van de grond in nl is natura 2000 ik Ben bang dat we zo veel goodwill verspelen had een andere locatie gekozen

 • Kringloopboer

  Temeer omdat daar de bovengrond wordt afgegraven .een gevolg van ??? U raadt het al

 • Kringloopboer

  Hier gaan tegenstanders gebruik van maken

 • info58

  Zit PFOS in de grond. Zal wel onderzocht zijn.

 • Kringloopboer

  Reken maar en de rest

 • boerderij12

  goede actie

 • farmerbn

  Waarom zijn boeren zo bang om goodwill te verspelen? Milieurakkers, stakende ambtenaren en bezettende studenten hoor je daar nooit over. Ook bij de stakingen bij FNV hoor je nooit iets over verspelen goodwill.

 • Kringloopboer

  Heb alleen gezegd dat een andere locatie beter was bijv Schiphol het plat leggen van een natuurontwikkeling project is niet zo handig kan ok verkeerd worden uitgelegd in de media

 • ENDE902

  Ik zit me af te vragen, waar dat natuurherstel voor nodig is. De natuur heeft zich aangepast aan de omgeving, klaar. Of gaan we straks ook gebieden aanwijzen waar de oorspronkelijk bevolking terug moet komen. Volgens mij is dan de wereld te klein.

 • Kringloopboer

  Het besluit voor natuurontwikeling is democraties genomen of aangevraagd door de eigenaar Dan had je bezwaar kunnen maken bij de rechtbank zoiets heet rechtstaat als alles eindigd bij een democraties besluit denk ik dat heel veel boeren zich aan moeten passen aan de omgeving !!! ook al geen goed idee

 • ENDE902

  Ik vermoed, dat er wel degelijk bezwaar is gemaakt. Ik meen, dat LTO hier volop werk aan had/heeft om bezwarenschriften op te stellen. Maar ja, als de rechter jouw in het ongelijk stelt, heb je het er maar mee te doen. Toch kan het geen kwaad de maatschappij nog eens duidelijk te maken, waar ze in het verleden met democratische besluiten mee hebben ingestemd en wat de gevolgen zijn, alvorens een deel van de Nederlandse identiteit verdwijnt.

 • Zuperboer

  @16:19 Je hebt compleet gelijk, alleen zie je als boer dat bv. de fosfaatwetgeving er op een zelfde manier is doorgedrukt en met een zelfde voortvarendheid is ingesteld als in het huidige N-dossier. Het voelt heel raar. Voor mij zelf vergelijkbaar met de toestand in het land ten tijde van de 'zure regen'. Dat was geloof ik rond 1985. Er wordt een item gedropt en in no time zijn ze boeren aan het saneren. Het is goed dat er tegengas wordt gegeven en ik hoop dat er eindelijk goede meetgegevens komen. Maar persoonlijk heb ik t gevoel dat de Rutte-trein doordendert en dat we over 10 jaar in een aflevering van Andere Tijden horen dat het verhaal inderdaad nooit heeft geklopt. Dan zijn de woonwijken gesticht en is de droom van menig boerenfamilie reeds vernield.

 • Henk.visscher

  Zuperboer zo zal het gaan, Schouten kan dan haar woorden herhalen die ze uitsprak tijdens het NOS journaal, op de vraag of de meetcijfers betrouwbaar zijn , zei antwoorde het is het beste wat we hebben, over jaar zal ze zeggen we wisten met de informatie van toen niet beter, ze heeft dande sluiting van vele bedrijven op haar geweten

 • Kringloopboer

  Eindelijk een antwoord en niet alleen gejammer en gescheld we moeten vasthouden aan de rechtstaat we zullen die nog hard nodig hebben bij het N debakel !! Super

 • Kringloopboer

  Ps ik ben ook meer als 3000kg p2o5 latente ruimte kwijtgeraakt dat is k*t dus ik begrijp heel goed wat je bedoeld

 • marco-vdb

  De gecreëerde zogenaamde natuur in de natura2000 gebieden, waar prima landbouwgrond wordt opgeofferd en zelfs afgegraven heeft een enorme negatieve invloed op ons klimaat. Er wordt namelijk nauwelijks koolstof (en stikstof en fijnstoflobby en...) vastgelegd omdat vrijwel niks groeit. In vele delen van de wereld worden bossen gekapt zodat wij hout kunnen stoken, lekker groen bezig. De amazone en de Russische taiga staan in brand, who cares? Stikstof depositie, en met name ammoniak, laat planten groeien. Dat legt koolstof vast. Dat er gras groeit in plaats van heide is geen ramp van wereldformaat, sterker nog, er is niks nis mee. De “natuur” verandert. Flora en fauna passen zich continu aan aan nieuwe situaties. Onze voorvaderen hebben er hun levenswerk van gemaakt om goede cultuurgrond te schapen van deze schrale heide en wij gaan die weer afgraven. Het is van de zotte, net als ontpolderen overigens. Wie en waarom bedenkt deze onzin en wat is het te behalen voordeel? Wereldproblemen gaan aan ons voorbij alsof er niks gebeurd en wij maken ons druk, en zetten het land op slot vanwege gras i.p.v. heide op onze postzegel. Knettergek

 • Kringloopboer

  Nou Marco kan wel waar zijn maar er zal toch iets moeten veranderen en we 1gemeenschappelijk belang dat ons land niet onder water loopt

 • 8rt

  Ook hier in Zundert NB) flink aan t afgraven geslagen deze week. Hier wordt 20 ha goede landbouwgrond afgegraven. Prima weidevogelgebied, vastleggen van koolstof en vasthouden van water bij extreme regenval, wordt omgezet naar bufferloze laag, waar ieder jaar geld bij moet om instand te houden. Wereldvoedselprobleem, boerenverstand....?

 • marco-vdb

  @ 09.14 Daar heeft de stikstofdiscussie nou net helemaal niks mee te maken. Verschralen van gronden of zelfs het opofferen van land door ontpolderen dragen niet bij aan het vastleggen van koolstof en dus het opwarmen van de aarde door CO2 in
  de atmosfeer. Kapitaalvernietiging in de zuiverste vorm met negatief klimaat effect. Stikstof depositie verrijkt de grond waardoor planten beter groeien en dus meer koolstof vastleggen. Overigens slaat het overgrote deel van de uitgestoten ammoniak binnen 50 meter van de bron neer. Dus met name op landbouwgrond rond de bron, in tegenstelling tot andere vormen van stikstofuitstoot. Miljoenen verkwanselen aan kunstmatige natuur die niet te handhaven is, bijvoorbeeld afgraven van landbouwgrond rond stroompjes in het Dommel stroomgebied, bieden geen enkele oplossing aan de
  Klimaatproblematiek. De hele stikstofdiscussie gaat over de depositie van stikstof = groeistof op heide waardoor de natuur veranderd = vergrast en uiteindelijk verbost. Wat een ramp.

 • Alco

  De vergrassing komt door de verdroging van heide vorig jaar.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.