Home

Nieuws 8 reacties

Meer ammoniak in schonere lucht

Hoe kan het toch dat de uitstoot van ammoniak daalt, maar de ammoniak-concentratie in de lucht stijgt?

Die vraag is al jaren onderwerp van debat. Het RIVM heeft de verklaring gevonden. De oorzaak van de hoger dan verwachte concentratie in de lucht is: schonere lucht. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekendgemaakt op basis van eigen onderzoek.

Minder fijnstof, meer ammoniak

Het is eigenlijk een ironisch verhaal. Milieubeleid heeft geleid tot vermindering van de uitstoot van zwavel- en stikstofdioxiden. De lucht is schoner geworden dankzij gerichte maatregelen. Maar dat heeft voor ammoniak een neveneffect. Deze gassen kunnen in combinatie met ammoniak fijnstof vormen. Neemt de concentratie af, dan ontstaat ook minder fijnstof en blijft er meer ammoniak vrij rondzweven.

Lucht minder zuur

De lucht is bovendien minder zuur geworden, waardoor ammoniak minder makkelijk neerslaat. Dat is nog een oorzaak waardoor ammoniak langer in de lucht blijft. Het gevolg: sinds 2005 zijn er hogere ammoniakconcentraties in de lucht dan je op grond van gedaalde emissies zou verwachten.

Weersveranderingen en overige factoren

Hiermee is het verschil voor 60% verklaard, aldus het RIVM. Nog eens 5% zou komen door veranderingen in het weer en 10% door overige factoren, zoals verandering in verspreiding van emissies vanuit stallen en bij mest uitrijden.

Tegenvallend effect van reductiemaatregelen

Blijft nog een kwart over. Dat verklaart het RIVM in navolging van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet onder meer uit tegenvallend effect van reductiemaatregelen. Een daarvan is de combiluchtwasser, die minder effectief is dan verwacht.

Reactie Jan Willem Erisman

Jan Willem Erisman, hoogleraar stikstofstudies aan de VU Amsterdam, zegt in een reactie dat al jaren bekend is dat het effect van de veranderende chemische omstandigheden invloed heeft op de ammoniakconcentratie in de lucht. “Goed dat het RIVM hier nu naar gekeken heeft.”

Depositie niet afgenomen: zorgelijk punt

De neerslag van ammoniak is sinds 1990 bijna gehalveerd. De uitstoot van ammoniak door de landbouw ging sinds die tijd zelfs met tweederde omlaag. Maar sinds 2004 is die daling gestagneerd. Volgens Erisman zijn de cijfers over de uitstoot van ammoniak sinds 2004 zelfs een onderschatting van de werkelijkheid en is er helemaal geen significante afname meer van de emissies ammoniak uit de landbouw. Ook is volgens hem de depositie niet meer afgenomen. “Dat is een zorgelijk punt.”

Laatste reacties

 • kleine boer

  Ad blue.....

 • eenvoudige boer

  Opvallend is dat sinds 2004 er geen significante afname van ammoniak uit de landbouw is. Dat is ongeveer met de komst van de luchtwassers. Het lijkt dus wel dat die investeringen niet veel nut hebben gehad.

 • Trot

  Eindelijk heb antwoord als niks de oorzaak is geef je de landbouw de schuld!

 • m.nieuweboer

  NH3. ammoniak weegt 70% van de buitenlucht is daardoor zeer vluchtig , de (N) stikstof voegt zich bij de 78.9 % N die al in de lucht zit en waterstof (H) doet het zelfde. NH# komt vrij bij elke verrotting en vertering en bij verbranding van aardgas
  (CH4) depositie is niet of nauwelijks te meten en daar heeft men formules voor ontwikkeld om de depositie te meten. Een probleem wat er niet is kan men ook niet oplossen M.Nieuweboer

 • yep

  en zo lossen we alles weer op, lang leve de wetenschap!

  daar kunnen we echt op vertrouwen, dit is echt de waarheid hoor, geloof ze maar....... anders verzinnen ze wel weer wat anders wat ook echt waar is....

 • rverheij

  Ad blue is ureum dat in de uitlaat word gespoten en word daar meteen omgezet in amoniak door de warmte in de uitlaat gaat dat razendsnel.
  De amoniak bind de zwaveloxide en stikstofoxides , als alles goed gaat. Vroeger gebeurde dat gewoon in de lucht, met landbouw afkomstig amoniak,nu gebeurt dat in de uitlaat waardoor er minder zwavel en stikstofoxides worden uitgestoten en blijf de amoniak langer in de lucht omdat er minder aanwezig is om aan te binden.

 • kleine boer

  Rverheij Is er ook al onderzoek naar gedaan? Ik denk van niet...en anders zijn ze de resultaten kwijt denk ik....

 • rverheij

  Motoren met ad blue verbruiken ook nog eens flink meer brandstof, goed bezig voor t mileu zullen we maar zeggen, we meten tenminste lage uitstoot van zwavel en stikstok oxides aan de uitlaat .

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.