Home

Nieuws 11 reacties

Geitenstapel opnieuw flink gegroeid

Het aantal geiten is in 2018 opnieuw gestegen en komt uit op bijna 600.000 geiten. Dat is ruim 12% meer dan in 2017.

De varkensstapel bleef vrijwel gelijk en de rundveestapel daalde flink door de fosfaatmaatregelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

Aantal stoppers melkveebedrijven 2 keer zo groot

Volgens het CBS waren er op 1 april 2018 1,63 miljoen melkkoeien, ruim 64.000 oftewel bijna 4% minder dan een jaar eerder. Het jongveeaantal daalde nog sterker met 13,5% naar bijna 1,04 miljoen dieren. De melkveestapel daalde door het fosfaatreductieplan dat in 2017 is doorgevoerd om de mestproductie van melkveestapel weer onder het sectorplafond te krijgen. Die daling is in 2018 doorgezet vanwege de invoering van fosfaatrechten op 1 januari 2018. Het gemiddelde aantal koeien op bedrijven met melkkoeien bedroeg 96 in 2018. In 2018 telt het CBS 5.6% minder bedrijven met melkkoeien. Het aantal stoppers is daarmee ruim 2 keer zo groot als in de periode 2000-2017 toen gemiddeld 2,5% per jaar stopte.

Meer vleeskalveren

Het aantal vleeskalveren is wel gestegen in 2018 en komt voor het eerst uit op net iets meer dan 1 miljoen dieren. Dat is 5% meer dan volgens de landbouwtelling 2017.

Meer geiten, evenveel schapen

Het aantal geiten groeide opnieuw in 2018. Het aantal steeg met ruim 64.000 naar bijna 600.000 dieren. Ten opzichte van 5 jaar geleden is de geitenstapel door de groei van het aantal melkgeiten met 45% gestegen. Het aantal schapen bleef in 2018 vrijwel gelijk ten opzichte van 2017 met ruim 810.000 schapen in totaal. Het aantal schapen is bijna een kwart lager dan 5 jaar gelden, maar dat komt voor een belangrijk deel door het niet meer meetellen van hobbybedrijven sinds 2016.

Het aantal varkens schommelt de laatste jaren tussen 12,2 en 12,6 dieren. In 2018 waren dat er 12,5 miljoen, bijna 1% minder dan in 2017. In het recordjaar 1993 telde het CBS nog 15 miljoen varkens.

Laatste reacties

 • Alco

  Vleeskalveren en geiten hebben gelukkig geen mest!!!!!!!!!
  Blijkt eens te meer uit dat de fosfaatreductie bij melkvee niets met mestplaatsing van doen heeft.

 • deB.


  En dat mag allemaal maar!!!

  Precies, NIETS met mest te maken die gehele fosfaat soap. Schandalig.

  DAT moet men eens uitzoeken en schrijven, ipv achter de kromme regelgeving aan lopen!

 • Komt goed

  Waarom een foto gebruikt van geiten in de wachtstal net voor het melken ? Dit geeft toch een heel verkeerd beeld van de geitenhouderij bij mensen die er geen kennis van hebben De geiten hebben in de praktijk toch veel meer ruimte de hele dag Ga eens kijken bij de Mekkerhof in Holten dan krijg je een reeel beeld van de geitenhouderij Kan je meteen mooie foto’s maken
  Theo Menting

 • Attie

  Is idd krom grondgebonden wat meer koeien melken mag niet, wel hier in de omgeving 3 stallen met vleeskalveren grondloos...

 • driepint

  Met Theo Menting eens. Boerderij pakt altijd foto's van geiten in een wachtruimte. Ik vraag me af of de veehouder waar de foto's gemaakt zijn wel zo gelukkig zijn dat juist deze foto er telkens weer uitgepikt wordt. Ik ken verschillende geitenhouders en bij alle bedrijven liggen de geiten netjes in het stro met volop licht en ruimte. Ik neem aan dat Boerderij bij een bedrijfsbezoek daar ook foto's van maakt. Gebruik die dan aub.

 • Alco

  Ja Menting en @driepint.
  Boerderij is nu eenmaal groen en kritisch op de landbouw.
  En dan krijg je zoiets.

 • driepint

  @Alco, ze hebben de foto al aangepast zie ik

 • Komt goed

  Mooi en snel aangepast 👍
  Theo

 • koeien10

  quotering voor geiten en kalversector zij produceren ook mest en dus fosfaat

 • @Alco,
  Het gaat om het fosfaat en niet om de mestplaatsing. 30 jaar geleden werden de kippen er op afgerekend en stonden de koeien boeren lachend aan de zijkant. 20 jaar geleden waren de varkens aan de beurt nadat erbij de kippen niks meer (af)te halen was. Varkenshouders hebben miljarden gespendeerd om te proberen mestverwerking van de grond te krijgen. Weer zonder enige steun van de veehouderij. Nu zijn jullie aan de beurt. Niet klagen want dat helpt (meestal) niet.

 • Alco

  Dat begrijp ik @Veltkamp
  Maar de wrevel tussen de boeren is wel degelijk de mestplaatsing.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.