Home

Nieuws 6 reacties

Eurocommissaris Hogan snijdt in directe steun

De directe inkomenssteun aan boeren boven € 60.000 wordt verminderd. De betalingen boven € 100.000 aan bedrijven worden afgetopt. Elke lidstaat moet zogenoemde ecoschema’s opzetten om boeren aan te moedigen landbouwpraktijken te ontwikkelen, die klimaat en milieu ten goede komen.

Dat staat in de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (2021-2027) van de Europese Commissie. Landbouwcommissaris Phil Hogan maakt de plannen vrijdag bekend.

Bij de directe betalingen wordt rekening gehouden met de arbeidskosten, die per lidstaat verschillen. Op die manier, zegt Hogan, wordt verzekerd dat er een eerlijkere verdeling is van de directe betalingen.

De hectaresteun zal voor kleine en middelgrote bedrijven naar verhouding hoger zijn dan voor grotere bedrijven. In het beleid is voorzien dat lidstaten tenminste 2% van de directe betalingen vrijmaken voor steun aan jonge boeren.

Voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt in de plannen van Hogan € 365 miljard uitgetrokken voor 7 jaar. Dat is ten opzichte van het huidige GLB een vermindering van 5% volgens Hogan. Het Europees Parlement, dat uiteindelijk goedkeuring moet geven aan het beleid, heeft deze week nog gezegd dat er op het GLB niet bezuinigd moet worden.

Hogan wil in het nieuwe landbouwbeleid af van een ‘one size fits all'-systeem, maar geeft lidstaten meer ruimte beleid te maken dat past bij de landbouw in het land. Lidstaten moeten jaarlijks aantonen dan hun beleid effectief is om de Europese doelen te halen.

Meer ruimte voor lidstaten

Zoals aangekondigd geeft de Europese Commissie de lidstaten meer ruimte te schuiven met het Brusselse geld. Zo mag tot 15% van het budget voor de directe betalingen worden doorgeschoven naar het geld voor plattelandsontwikkeling of juist van de plattelandsontwikkeling naar de directe betalingen.

Om extra klimaat- en milieumaatregelen te bekostigen mag nog eens een extra bedrag van 15% van de directe betalingen worden doorgeschoven naar de plattelandsontwikkeling. Bij het beleid voor plattelandsontwikkeling (waar onder andere de brede weerverzekering onder valt) moet tenminste 30% van de nationale bijdrage worden besteed aan klimaat- en milieumaatregelen.

Het nieuwe GLB bevat specifieke doelstellingen op gebied van klimaat, natuurlijk hulpbronnen, biodiversiteit, natuurlijke leefgebieden en landschappen. Boeren krijgen verplichtingen op gebied van klimaat en milieu opgelegd, die gekoppeld zijn aan de directe steun. Daarnaast komen er extra stimulerende (niet verplichte) vergoedingen, om boeren te bewegen verder te gaan dan wettelijk vereist is.

De 9 doelen van Phil Hogan

 1. Een eerlijk inkomen voor de boeren
 2. Vergroten van het concurrentievermogen
 3. Herstel van het evenwicht in de voedselketen
 4. Klimaatverandering op te vangen en verminderen
 5. Bescherming van het milieu
 6. Behoud van landschap en biodiversiteit
 7. Ondersteuning van de verjonging van de boerenstand
 8. Levendig platteland
 9. Behoud en bescherming van kwaliteit van voeding en gezondheid  

Hogan zegt in een persverklaring te hopen dat de invoering van het nieuwe beleid niet zo moeizaam en met zoveel vertraging zal gaan als het huidige GLB. “Vertraging zou kunnen betekenen dat boeren en lidstaten niet kunnen profiteren van de verminderde bureaucratie, de grotere flexibiliteit en de meer effectieve resultaten die het nieuwe GLB met zich meebrengen. Elke vertraging in de goedkeuring van het toekomstig budget, levert ook vertraging op voor de duizenden nieuwe projecten die zijn opgezet om boeren en lokale gemeenschappen te ondersteunen gericht op de bescherming van het milieu en om nieuwe boeren aan te trekken.”

Kernpunten

 • Aftopping hoogste betalingen.
 • Budget voor inkomenssteun daalt 3,9% voor Nederland, voor plattelandsbeleid 15%.
 • Elke lidstaat ontwikkelt ‘eco-schema’s’ om boeren te ondersteunen klimaat- en milieu- te werken.
 • Veenweidegebieden moeten worden beschermd om koolstof in de bodem vast te houden.
 • Verplichte gewasrotatie.
 • Verplicht mineralenbeheer om waterkwaliteit te verbeteren en stikstofuitstoot te verminderen.
 • Extra maatregelen om nieuwe generaties jonge boeren te werven.

Laatste reacties

 • farmerbn

  De boeren blijven met de verplichtingen zitten terwijl er steeds meer geld naar niet-boeren gaat. Voor de grote massa blijft dat geld dat naar niet-boeren gaat wel landbouwsubsidie heten. Dat moet veranderen.

 • Helemaal mee eens farmerbn. Trouwens is het best heel veel geld dat van de landbouw naar andere clubjes gaat. Het geld blijft de landbouwers of je benoemd het anders. Waterschappen tappen ook flink uit dit potje .

 • alco1

  Alle subsidie komt terecht in een goedkoper voedsel pakket.

 • Koeienboer

  Één ding weten we zeker : de Nederlandse regering kiest voor de optie om de volle 15% naar fietspaden en natuurontwikkeling om te buigen...

 • Jan-Zonderland

  Het grote graaien kan beginnen. Als het maar met klimaat en/of milieu te maken heeft. Verder lees ik in het artikel weer veel te vaak het woord "verplicht" Dictatoriaal communistme.

 • koestal

  Natuurorganisaties,Koninklijke families,waterschappen grote agrarische bedrijven zoals Friesland Campina en Avebe en Schiphol profiteren mee,ze voelen zich dan ook ineens boer.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.