Home

Nieuws 5 reacties

Proefproces fosfaatrecht en pacht kan beginnen

Het proefproces moet duidelijkheid geven over de vraag wie de fosfaatrechten toekomen; de eigenaar of de pachter.

Het proefproces over fosfaatrechten en pacht kan beginnen. Dat meldt pachtersbond BLHB. Naar verwachting kan het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich voor het einde van dit jaar uitspreken over een voorbeeldkwestie met een volledig pachtbedrijf. Naam van pachter en verpachter zijn nog niet bekendgemaakt. Het gerechtshof kon dinsdag 22 mei nog geen bevestiging geven.

Pachters: geen link met grond

Het proefproces moet duidelijkheid geven over de vraag wie de fosfaatrechten toekomen; de eigenaar of de pachter. De pachters staan op het standpunt dat de rechten helemaal van de pachter zijn. Ze wijzen er op dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vroegere melkquotum, er geen directe link is met de grond. Het melkquotum was, evenals het suikerquotum, voor de helft eigendom van pachters en verpachters.

Verpachters vinden dat zij als eigenaar van grond en gebouwen recht hebben op de helft van de waarde van de fosfaatrechten. Ook vinden zij dat de pachter toestemming moet vragen om fosfaatrechten te mogen verkopen.

Korte procedure moet snel duidelijkheid geven

Omdat snelle duidelijkheid gewenst is, is gekozen voor een relatief korte procedure. Met een zogeheten prorogatie bij de pachtkamer van het gerechtshof, wordt de stap via de pachtkamer van de rechtbank overgeslagen. Na de uitspraak van het hof is nog wel cassatie mogelijk bij de Hoge Raad, zodat echte duidelijkheid evengoed niet voor eind volgend jaar verwacht wordt.

Pachters die hun rechten verkopen, worden door verpachters in gebreke gesteld. - Foto: Henk Riswick
Pachters die hun rechten verkopen, worden door verpachters in gebreke gesteld. - Foto: Henk Riswick

Volgens pachtspecialist Dries van Rozen van de BLHB is er in de praktijk grote behoefte aan duidelijkheid over deze kwestie. Pachters die hun rechten verkopen, worden door verpachters in gebreke gesteld. Om zulke conflictsituaties te voorkomen, hanteren partijen bij overdracht van fosfaatrechten meestal een extra clausule die vooruitwijst op de uitkomst van het proefproces.

Voorbereiding duurde lang

De voorbereiding van het proefproces heeft lang geduurd. Niet alleen omdat het moeilijk was een geschikt voorbeeldbedrijf te vinden, maar ook door meningsverschillen tussen de verpachters en de pachters. Namens de pachters is de BLHB actief betrokken bij het proces, van verpachterskant is er geen belangenorganisatie actief betrokken.

Laatste reacties

 • Albert Albers

  Stel dat de verpachters gelijk krijgen. Wij hadden oorspronkelijk 1 ton melk en hebben tot een miljoen kg melkquotum alles zelf gekocht, de stallen ervoor gebouwd en ammoniakrechten gekocht ten behoeve van de NB vergunning. Dan zou het wel wat zuur zijn, wanneer nu de helft van de fosfaatrechten naar de verpachter gaan.

 • De stal, de mestopslag ,het voer, de melkstal, de melktank, de voeropslag zijn door mij betaald ,de fosfaatrechten zijn tafelzilver voor een melkveehouder ,en mag niet verworden tot handelskapitaal voor grondbezitters ,de waardestijging van de grond wordt ook niet opgeëist door de pachter ,net zo min mag een verpachter de waardestijging van de productierechten opeisen

 • mariapeel

  T zou wat zijn als de grond eigenaar daar recht op heeft . Dan zou grond die verhuurd wordt aan een melkveehouder meer waard worden als andere grond . Rare wereld als dat zou zijn

 • xw

  Doet me wat denken aan de middeleeuwen

 • hooghoes

  Verpachters menen overal recht op te hebben , maar zodra er geinvesteerd moet worden mag de pachter dat doen . Bah

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.