Home

Nieuws

LTO verbaasd over nieuw Fries PAS-gebied

In Friesland is ophef ontstaan over de toevoeging van een nieuw gebied aan het PAS.

Als gevolg van een besluit van minister Carola Schouten wordt het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken toegevoegd aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). LTO is verbaasd en tekent bezwaar aan.

Schouten is voornemens in honderd Natura-2000 gebieden de doelstelling aan te passen. Er worden ook meer natuurgebieden als stikstofgevoelig aangemerkt, waaronder de Oudegaasterbrekken. In de rest van het deel van Friesland waar dit gebied ligt, zijn geen andere Natura 2000-gebieden.

Invloed op vergunningenaanvraag door boeren

Volgens LTO heeft dit na 2018, wanneer de wijzigingen in zouden gaan, grote invloed op de aanvraag van vergunningen door boeren. Door minder ruimte in emissie zal het volgens Trienke Elshof, voorzitter LTO Noord, moeilijker worden om een natuurvergunning te krijgen. “Maar voor hoeveel boeren het impact gaat hebben en hoeveel, is nog onduidelijk.”

Volgens haar heeft het voor reeds uitgegeven vergunningen geen directe gevolgen, maar is het de vraag hoeveel bedrijven straks nog uit kunnen breiden.

Het gaat er volgens Elshof vooral om dat er destijds afspraken zijn gemaakt over de PAS en dat er nu veranderingen plaatsvinden die niemand had zien aankomen. Het doet LTO twijfelen aan de zorgvuldigheid van de toewijzing van Natura 2000-gebieden in 2004.

De zienswijze van LTO op de wijziging roept het ministerie van LNV op om de voornemens te herzien. Statenleden van het CDA in Friesland hebben schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp.

Lees ook: Stikstofbeleid via PAS niet passé volgens LTO

Of registreer je om te kunnen reageren.