Home

Nieuws 44 reacties

Rijksadviseurs: huidige landbouw niet langer houdbaar

Zorg dat in het landelijk gebied alleen nog grondgebonden wordt geboerd.

Niet-grondgebonden landbouw, zoals de intensieve veehouderij en glastuinbouw moet verplaatst worden naar agroparken of bedrijventerreinen nieuwe stijl. De landschapskwaliteit moet de productieruimte voor de landbouw bepalen. Dat adviseert het College van Rijksadviseurs (CRa) in Panorama Nederland, een visie over de toekomstige inrichting van Nederland.

‘Beperk zonneparken’

Het landschap en de landbouwbodem moet beschermd worden door nieuwe woningen en bedrijven zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te bouwen. “Beperk zo de druk op de landbouw die alle ruimte nodig heeft om te verduurzamen”, vindt de CRa, bestaande uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. De adviseurs willen zonneparken op landbouw- en natuurgrond ook zoveel mogelijk vermijden en verplicht stellen om voor iedere hectare die aan het buitengebied wordt onttrokken, een aanzienlijk deel van de grondprijs te storten in een op te richten landschapsfonds. Dat fonds kan gebruikt worden om te investeren in landschappelijke kwaliteit en recreatieve toegankelijkheid.

De Rijksadviseurs zijn zeer kritisch over het huidige landbouwsysteem. “De huidige intensieve wijze van voedselproductie is niet langer houdbaar en gaat ten koste van het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid. Nederland teert in op zijn maatschappelijke vermogen. De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering. Het is hoog tijd voor een koerswijziging”, staat in het rapport.

Lees verder onder de tweet.

Weidevogels

De adviseurs verwijzen naar de afname van de boerenlandvogels met 60-70% sinds 1960. ‘De hoeveelheid insecten is meer dan gehalveerd, evenals de biodiversiteit op landbouwgronden. Dierziekten duiken overal op, met gevaar voor dier en mens. De kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater is bijna overal slecht. De kwaliteit van de lucht in grote delen van Nederland ook. Oorzaken van deze verslechteringen in de kwaliteit van het landschap zijn onder andere de grote hoeveelheid mest die op het land wordt gebracht, het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, gebruik van steeds grotere en zwaardere machines, diepere ontwatering en het scheuren van bodems”, vinden de Rijksadviseurs. “Nederlanders betalen dus een forse prijs voor het ‘succes’ van hun landbouw”, vinden ze. Volgens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is de milieuschade als gevolg van emissies uit de landbouw jaarlijks € 6,5 miljard.

Zoals er nu geboerd wordt, is niet langer houdbaar

Klimaatverandering

“Zoals er nu geboerd wordt, is niet langer houdbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar”, vinden de Rijksadviseurs. Ze pleiten daarom voor een nieuwe deal met de landbouw om de voedselproductie weer in evenwicht te brengen met andere maatschappelijke belangen en met de natuur. Daarbij moet aandacht zijn voor klimaatverandering, de wateropgave, energietransitie, bouwen in het groen, maar ook de vergrijzing en bevolkingsafname vragen om verregaande aanpassing van de inrichting en organisatie van het landelijk gebied. Boeren moeten een redelijke vergoeding krijgen voor maatschappelijke diensten en door verbreding en focus op de regionale markten minder afhankelijk worden van de wereldmarkt. Alle productiekosten van een voedselproduct, inclusief de verborgen milieukosten, moeten worden doorberekend naar de consument, vinden de adviseurs.

Regie in handen van overheid

In Panorama Nederland adviseren de heren vooral dat het Rijk de regie moet nemen bij de inrichting van het landschap, omdat er zoveel uitdagingen tegelijk op de landinrichting af komen.

Minister Ollongren benadrukt in een reactie de meerwaarde van Panorama Nederland: “We leven in Nederland met veel mensen in een relatief klein land. Het is daarom belangrijk dat we goed nadenken over hoe we ons land in de toekomst inrichten. Dat levert vragen op waar we nu een antwoord op moeten vinden. Ik werk hier aan in de Nationale Omgevingsvisie. Panorama Nederland is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.”

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • Klaverweg

  dat klopt maar dit is het gevolg van dat voedselprijzen niet zijn meegestegen met de inflatie zoals alle andere producten ,als we boerden zoals vroeger zouden de aardappelen eieren vlees enz het tienvoudige moeten opbrengen.

 • Gebageit

  Slim plan ,intensieve veehouderij op het industrieterrein plaatsen, gaat nu ook al zo geweldig met mestverwerking daar heen te verplaatsen......

 • farmerbn

  Die rijksadviseurs lullen een beetje als een kip zonder kop. Ze hebben de klok horen luiden maar weten de klepel niet te vinden. Gooien alles op één hoop en shoppen daar een paar zaken uit. Vind niet dat ze veel kennis hebben en ze kunnen beter hun mond houden voordat ze nog meer blunders maken

 • a van Gerwen

  In wat voor tijdsbestek willen ze dit soort grootse plannen uitvoeren vraag ik me af, of breken ze liever eerst alles af om het later weer opnieuw op te bouwen.

 • egbert

  Er zijn 1000 enden ha natuur bij gekomen in plaats van minder en toch neemt de biodiversiteit af. Toch wel raar ze moeten als natuur zichzelf eens een spiegel voorhouden.
  Je had op zijn minst in deze geldverslindende projecten 1000 enden weidevogels moeten aantreffen maar helaas op een enkel overwinninkje na zit er helemaal niets.
  Vogels worden weer een stukje weggedreven door aantasting habitat.
  Of ze verdwijnen omdat het natere grasland verdwenen is en veranderd in natuur.

 • Zuperboer

  Kom maar op met die poet. Mooie vergoeding per ha en je zult eens zien hoeveel boeren de sleutels willen inleveren. Kan Ollongren met de kerstdagen al 2 keer per dag komen melken........

 • info36

  Wat een schoftige lui. Ze beschuldigen de landbouw van zaken die totaal niet waar zijn. Vervuiling van oppervlaktewater ligt aan de riooloverstorten, dus o.a. hun eigen zooi. Ook de industrie loost nog heel veel zware verontreiniging op het oppervlaktewater. De landbouw veel minder. Grote hoeveelheden mest op het land? We hebben nog nooit zo weinig mogen uitrijden als de laatste jaren. Het bodemwater is gewoon drinkbaar. Wat een smerige.......

 • cbemel

  Ben maar een simpele boer maar hoe moeten we dan straks eten met steeds meer mensen op deze planeet?

 • Zuperboer

  cbemel; Je bent misschien simpel, maar die gele hesjes ten zuiden van ons zijn een voorbode van ontevredenheid onder het volk. Nog een paar miljoen mensen erbij uit de zandbak die Centraal Afrika heet en het is elk weekend feest. Dat noemden ze vroeger een burgeroorloog en later ging heel Europa zich d'r tegen aan bemoeien. De huidige machthebbers spelen met vuur, maar waarschijnlijk zijn ze niet zo slim als jij cbemel. Power to the Bauer!

 • massy

  Die hebben echt een bord voor der kop.

 • kempenboer

  Weet je wat je krijgt als je varkens-industrieterreinen gaat aanleggen? Dan ga je er net zoveel weerstand tegen krijgen als dat je een asielzoekerscentrum gaat beginnen. Elk dorp een paar huizen met asielzoekers gaat goed, ga je ze concentreren dan wordt dat een "target". Blijkbaar willen ze dat dat ook met de intensieve veehouderij gebeurd, anders ga je zoiets niet verzinnen. En dan hebben we het niet eens over de kosten. Ik vind dat iedereen die iets over beleidsvoering van de landbouw en dan bedoel ik tuinbouw, akkerbouw melkvee en intensief, eerst 4 weken mee stage gelopen heeft op zo'n bedrijf waar ze over willen beslissen, alvorens ze op hun fluwelen stoel plaatsnemen.

 • massy

  Die hebben echt een bord voor der kop.

 • steenderen

  goed bezig jongens eerst alle boeren de strot omdraaien en vervolgens op hangende pootjes met subsidie weer zien dat we hier en daar nog een boer krijgen in nederland. Laat die rijksadviseurs snel naar de dokter gaan en vragen of ze de goed wijs niet kapot hebben

 • elroy.vlemminx

  Is dit 15 jaar geleden ook niet geprobeerd met de reconstructie? Hoeveel van die Landbouw Ontwikkelings Gebieden zijn er inmiddels gerealiseerd?

 • farmer135

  De stadsvogels zijn ook gehalveerd maar daar hoor je ze niet over. Misschien wonen er wel teveel mensen.

 • agrobosbouwer

  Je kunt natuurlijk ook beginnen met je af te vragen wie er in dit geval nou eigenlijk wel of niet een bord voor de kop heeft....

 • Bennie Stevelink

  Ik heb de indruk dat het deze heren uitsluitend te doen is om de recreatieve waarde van het buitengebied. Ze claimen het totale buitengebied als leefomgeving voor de stadsmens waar de landbouw slechts een secundaire rol mag spelen. Landbouw mag alleen bestaan voor zover het dienstbaar is aan de recreatieve waarde voor de stadsmens. Voedselproductie is van ondergeschikt belang.

  Dit is een standpunt waar we over zouden kunnen discusseren, als ze zich tenminste niet zouden verschuilen achter een waslijst van clichématige nepargumenten. Nepargumenten, waarvan sommigen volkomen onjuist zijn en anderen veel complexer en genuanceerder zijn dan ze gebracht worden. Nepargumenten, waar deze heren ook nog eens geen enkele deskundigheid in hebben. Nepargumenten, die een discussie over de wérkelijke doelstelling afleiden of blokkeren.

  Hier lopen wij boeren in discussies steeds tegenaan: actievoerders of andere lieden die een bepaalt doel voor ogen hebben wat ze niet willen uitspreken. Het doel wat ze in werkelijkheid voor ogen hebben proberen ze te bereiken door er allerlei andere doelen voor in de plaats te zetten. Een eerlijke discussie is op deze manier onmogelijk.

 • agratax.1

  Het idee dat boeren die hun grond anders gebruiken of inleveren voor niet landbouw doeleinden, moeten de pot voor landschap en recreatie vullen met een deel van de grondprijs. Hoe krijgt overheid geld van de boer als er geen belastbaar inkomen meer wordt verdiend? Juist door verkoop zwaar te belasten. Hier zal geen Nederlander buiten de landbouw wakker van liggen. Het wordt tijd, dat hongerende burgers in de voedsel exporterende landen zich eens in Gele Hesjes gaan hijsen en de export richting de Grachtengordel stop zetten of de prijs zo hoog opschroeven, dat ze van deze heffing hun eigen eten kunnen betalen.

 • Maas1

  @Zuperboer ja we worden dat zo langzamerhand wel zat elke 10 jaar wordt Nederland op nieuw ingericht! Althans men creëert een document om zelf gecreëerde "werk" voor jaren elkaar toe te spelen.Wellicht handiger om de sleutels bij de bank over de balie te slinger en de administratie in Den Haag op het malieveld te deponeren.Zoek het uit met je voedselvoorziening en om ons te werk te willen stellen. flapdrollen.

 • mtseshuis

  Wat een idioten! Worden ze hier ook nog voor betaald of is dit een afstudeeropdracht van een school of zo?

 • mtseshuis

  Wat een idioten! Worden ze hier ook nog voor betaald of is dit een afstudeeropdracht van een school of zo?

 • el

  Er is voedsel in overvloed,de winkel ligt vol goed en goedkoop voedsel, deze adviseurs weten niet anders! Dan kun je zo'n advies verwachten!

 • Firma Vellenga

  Ja, dat denk ik ook al lange tijd, buitengebied invullen voor werkelozen...Als 1 boer 50 hectare kan onderhouden. Daar kun je ook 20 werkelozen aan het werk zetten plus wat recreatie. Kort zicht en waarschijnlijk gaat het nog gebeuren ook.

 • RonaldB

  3 mannen in pak die proberen ons mooie land om zeep te helpen door een enorme bak met onzin aan te leveren bij onwetende politici. Het zijn wel ''zelfbenoemde rijksadiviseurs"'. Waar volg je daar een opleiding voor? Op het Volkertcollege?

 • Maas1

  De milieukosten en productiekosten doorgerekend in het voedselproduct,we horen dit al vanaf het jaar 2000 daar uit zijn toen der tijd ook de reconstructiewet voortgekomen.Ook nu in deze tijd horen we niet anders over een eerlijke prijs.De enige uitwerking is dat wij continue worden weggezet als vervuilers en belastende ondernemingen.Deze visie lijkt meer op een opgeklopte en afgestofde zienswijze.Kom eerst maar eens met een fatsoenlijke prijs kwaliteit verhouding over de brug.En stop het ronddraaien van visies die om de tijd passeren en geen positieve uitwerking hebben.

 • Maas1

  De milieukosten en productiekosten doorgerekend in het voedselproduct,we horen dit al vanaf het jaar 2000 daar uit zijn toen der tijd ook de reconstructiewet voortgekomen.Ook nu in deze tijd horen we niet anders over een eerlijke prijs.De enige uitwerking is dat wij continue worden weggezet als vervuilers en belastende ondernemingen.Deze visie lijkt meer op een opgeklopte en afgestofde zienswijze.Kom eerst maar eens met een fatsoenlijke prijs kwaliteit verhouding over de brug.En stop het ronddraaien van visies die om de tijd passeren en geen positieve uitwerking hebben.

 • Maas1

 • Gat

  Bevolkingsafname? 235.000 immigranten 2017

 • Gat

  Mevr ollengren die over panorama nederland praat hoe nl in toekomst eruit moet zien. Diezelfde ollengren zei een jaar geleden nog, dat er 40.000 woningen per jaar gebouwd moesten worden, al zou er natuur voor moeten wijken!!!! Geld, geld, geld dat wil de vvd hebben van het mkb!

 • agrobosbouwer

  @Gat: als je toch cijfers gebruikt, gebruik dan wel de goede: vorig jaar vestigden zich 235.000 immigranten in Nederland en vertrokken 154.000 mensen naar het buitenland, dat waren vaak voormalige immigranten en daarmee komt het zogenaamde migratiesaldo op 81.000.

 • massy

  argrobosbouwer ben jij toevallig een rijksadviseur om dat je het zo goed weet.

 • ghsmale

  Dat de overheid raar boert is wel bekend.
  Oude industrie terreinen staan leeg en verpauperen, vogeltjesland wordt onder water gezet.
  Landbouwgrond moet wijken voor uitbereiding van steden, industrie terreinen en nieuwe natuurgebieden, en de bevolking is schrikbarend gegroeid.
  Er is weinig ruimte in dit kikkerland, maar om alle boeren er nu uit te jagen,
  en over al de schuld van te geven is ook niet de oplossing.

 • agratax.1

  Prachtig idee "Landschapsfonds laten betalen door de boer via zware belasting van zijn verkoopprijs". is het niet beter om dan maar een vaste prijs te stellen voor landbouwgrond, zodat al deze poespas aan regels overbodig is. We weten allemaal maar al te goed, dat de burger links om of rechts om de boer wil uitkleden. Ik verwacht dat deze proefballon door de banken zal worden afgeschoten, deze afroming betekent een lagere waarde van grond als onderpand. Gevolg heel veel boeren zijn kapot nog voor ze beginnen, omdat de hypotheek niet voldoende is voor de vereiste investeringen. Boeren moeten via deze weg de hobby van de natuur aanbidders en stadsuitbreiding betalen of beter gezegd hun eigen doodvonnis tekenen. Hoe creatief kan de zgn. progressieve denker zijn?

 • agratax.1

  Na nog een keer lezen kwam ik tot de conclusie, dat eigenlijk alles wat deze wetenschappers als negatief ervaren de schuld is van de landbouw. Dat de landbouw (helaas) zo efficient moet werken komt omdat er op deze aardbol gewoon te veel mensen lopen, die de natuur in de weg zitten. Waar mensen lopen, kunnen geen wilde dieren lopen en geen planten groeien. Helaas het te grootte aantal mensen wordt door deze zgn. wetenschappers als een Vaststaand Feit aangenomen en de gevolgen zijn de schuld van de voedselproducenten.

 • Gat

  Agrobosbouwer mar 81.000 zijn al 20.000 woningen met 4 personen! En dan is onze eigenste bevolkingstoename nog niet geteld. Over 25 jaar ligt alles in het beton. Is niet voor niks dat veenweide nu als probleem wordt gezien. Las pas geleden dat ze amsterdam, rotterdam en utrecht eigenlijk aanéén willen bouwen. Een metropool van 5 miljoen inwoners. Ik denk dat uitstoot verder omschiet bij nog meer mensen in het groene hart.
  Geld, geld, geld en werkgelegenheid. Milieu komt op laatste plaats, behalve als het over landbouw gaat. Dan mag je niks verdienen en alles ten gunste voor de natuur. Idioterie!

 • pinkeltje

  Toch doet de overheid ook goede dingen. 7 Euro per vlucht aan belasting heffen om de milieuschade te compenseren bijvoorbeeld. Maar we moeten wel gewoon met het vliegtuig op vakantie kunnen blijven gaan heb ik de minister president horen zeggen. We gaan dus wel degelijk de goede kant op, zij het in kleine stapjes. Vroeger had je de fabeltjeskrant, nu hebben we de Rijksadviseurs.

 • agrobosbouwer

  @Gat De gemiddelde grootte van een huishouden in ons land is 2,2 personen, bij 81.000 inwoners gaat het dus niet om 20.000 maar om zo'n 37.000 woningen. Maar juist over nieuwe woningen stellen de rijksbouwmeesters dat die alleen nog maar binnen de stad mogen worden gebouwd. En dus niet op het platteland waarbij vooral landbouwgrond verloren zou gaan. Prima toch?

 • pinkeltje

  Helemaal goed. Punt is alleen dat die stad steeds verder opschuift. Wel eens in Almere om je heen gekeken?

 • kraats

  Pompen we toch het Markermeer en IJsselmeer leeg; ik ga er wel heen om daar te boeren...

 • kalkar

  agrobosbouwer, dat zijn er dan 81000 te veel. Stamp Nederland maar vol, richting 20 miljoen b.v. Oorlog komt er toch. Het is niet de vraag of die er komt maar wanneer.

 • 0064376

  De boeren van nu kunnen beter emigreren, zijn ze van zulk gezeik af...

 • eja

  waar zit die calon ergens??
  ik denk onder tafel bij een van de klimaattafels!!
  En dan zeggen dat je 2/3 van de voedsel productie vertegenwoordigd.
  Wat een zakken vuller zeg.

 • info140

  Klinkt idd als oude wijn in nieuwe zakken. Laat ze googlen op L.O.G. Succes verzekerd.

 • melkveehouder .

  Ik mis iedere reactie wat de selectiecriteria zijn voor toetreding tot deze ‘ Rijksadviseurs’. Welke garantie is er dat het geen ‘ wij van wc-eend adviseren wc-eend’ adviseurs zijn?

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.