Home

Nieuws 2 reacties

Impact voedselproduct in beeld

Wageningen Economic Research en True Price hebben – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken – een methodiek ontwikkeld waarmee positieve en negatieve maatschappelijke effecten van de productie en consumptie van voedsel in beeld kan worden gebracht.

Doel is bedrijven en consumenten hiermee meer mogelijkheden te geven om beslissingen te nemen die bijdragen aan een duurzamere voedselketen. De methodiek geeft geen absolute oordelen over of iets goed of slecht is, maar relatieve scores ten opzichte van gemiddelde effecten van voedsel.

Positieve effecten van voedsel zijn bijvoorbeeld meer werkgelegenheid, hogere salarissen, kennisopbouw en meer gezondheid. Negatieve effecten zijn onder meer klimaatverslechtering, watervervuiling, biodiversiteitsverlies, kinderarbeid en onderbetaling.

Casestudie

De methode is als casestudie toegepast op vijf voedselproducten: tafelaardappel, verse sperziebonen uit de vollegrond, volle melk, rundergehakt uit de melkveehouderij en pure chocolade.

Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat melk relatief positief scoort op gezondheid en negatief op luchtkwaliteit. Sperziebonen scoren relatief positief op de gezondheid van de consument en heeft een beperkt effect op de waterkwaliteit. Een nadeel van de sperzieboon is dat er per euro bonen veel land nodig is en dat er in vergelijking tot het gemiddeld voedselproduct veel mest wordt gebruikt, wat leidt tot broeikasgasemissies en een achteruitgang van de biodiversiteit.

Snelle uitvoering

Uit het onderzoek blijkt dat een berekening van de ‘echte’ prijs in euro’s van voedselproducten, waarin alle externe effecten zijn meegenomen, complex is en op korte termijn nog niet haalbaar is. Daarvoor zijn niet voldoende data beschikbaar. De nu ontwikkelde nieuwe methodiek kan daarentegen snel worden uitgevoerd, en is tegelijkertijd objectief en empirisch onderbouwd.

“Elk voedselproduct heeft altijd positieve en negatieve maatschappelijke effecten. Afwegingen van consumenten en bedrijven zijn alleen mogelijk indien deze effecten kunnen worden meegewogen. Dat doel is met deze studie weer een stap dichterbij”, volgens Willy Baltussen, onderzoeker WUR.

Wageningen Economic Research en True Price zullen de methodiek de komende periode verder uitwerken voor een aantal andere voedingsproducten.

Laatste reacties

  • DJ-D

    Een van de wetenschappelijke definities van duurzaam is zo efficiënt mogelijk produceren. Dit betekent sturen op de laagste footprint per kilo product: hoe efficiënter en intensiever de landbouw, hoe lager de footprint. Een tweede definitie gaat uit van het gebruik van zo weinig mogelijk hulpbronnen, oftewel de minste grondstoffen per kilo voedingseiwit. Plantaardige producten scoren hier beter dan dierlijke. Een derde definitie van duurzaam gaat uit van zo weinig mogelijk afvalstoffen per kilo product. In dat geval gaan dierlijke en plantaardige consumptie in een bepaalde verhouding hand in hand. Hier wordt ingezet op het sluiten van de agrarische, maar ook de humane, kringlopen. De definitie die je kiest, bepaalt de uitkomsten.

    Oftewel veel gedoe en persoonlijke voorkeur van willy baltussen zal de richting bepalen.

  • WGeverink

    Zo zou duurzaamheid idd omschreven moeten worden @DJ-D. Jullie politici zien "duurzaamheid" echter heel anders. Politicie zien in Ot en Sien bedrijven, biologische bedrijven ed als duurzaam terwijl deze bedrijven vaak verre van duurzaam maar wel heel politiek correct zijn. Onder het mom van "duurzaamheid" worden boeren bedrijven koud gesaneerd. Voor Politici en voor boeren heeft het woord "duurzaam" een kompleet andere betekenis.

Of registreer je om te kunnen reageren.