Home

Nieuws

ABN Amro: betere markten, Brexit risico

ABN Amro verwacht dat het aantal faillissementen in de agrarische sectoren laag blijft. Ook voorziet de bank een stabiele, economische groei.

Het aantal faillissementen in de agrarische sector blijft in 2017 en 2018 stabiel en op een historisch laag niveau. Dat verwacht ABN Amro in een prognose van verschillende sectoren. De verbeterde zuivel- en varkensvleesprijzen en het toegenomen positieve ondernemersvertrouwen dragen hieraan bij. De onzekerheid over de Brexit werpt volgens de bank echter wel een schaduw over dit positieve marktbeeld.

Minder faillissementen in landbouw dan in 2016

Uit CBS-cijfers bleek eerder al dat in de eerste helft van dit jaar 20 agrarische bedrijven failliet zijn gegaan. Vorig jaar waren dat iets meer. Toen ging het om 47 bedrijven in heel 2016. Dat is relatief weinig op een totaal van 2.437 bedrijven. In veel gevallen werden bedrijven overgenomen of was het ontbreken van een bedrijfsopvolger een reden om het bedrijf stop te zetten.

Meer faillissementen in foodsector

In de foodsector (groothandel en voedingsmiddelenindustrie) gingen in de eerste helft van 2017 juist meer bedrijven failliet dan in dezelfde periode vorig jaar: 58 om 39. De faillissementsgraad ligt hier volgens ABN Amro liefst 2,5 keer zo hoog als in andere sectoren. De bank voert hiervoor twee redenen aan. Ten eerste is het aantal faillissementen ten opzichte van het totale aantal stoppers hoog. Ten tweede zijn er minder éénmansbedrijven in deze sector en juist die groep gaat minder vaak failliet. ABN Amro verwacht voor 2017 en 2018 niettemin een stabilisering van het aantal faillissementen in de foodsector. Al maakt de bank één kanttekening: hogere zuivel-, vlees- en granenprijzen kunnen dit jaar de marges sterker onder druk zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.