Home

Nieuws 6 reactieslaatste update:14 jun 2017

780 extra stoppers door Brabantse plannen

Brabantse plannen gericht op een versnelde verduurzaming van de veehouderij, leiden tot 2028 tot 780 extra stoppende veehouderijbedrijven. De omvang van de veestapel blijft ongeveer gelijk, omdat de bedrijven die overblijven meer dieren gaan houden. Het percentage varkenshouders en melkveehouders onder de armoedegrens neemt flink toe.

De provincie wil dat boeren niet in 2028 maar al in 2020 voldoen aan zwaardere eisen aan de emissie van ammoniak. Ook overweegt de provincie staldering in te voeren. Staldering betekent dat veehouders die extra stallen bouwen, ervoor moeten zorgen dat het extra staloppervlak plus 10% door stoppende veehouders wordt gesloopt.

Extra stoppers

Bureau Connecting Agri & Food becijferde de effecten van het beleid. Met aangescherpt bedrijf neemt het aantal stoppers toe van 2.660 tot 3.440. De meeste extra stoppers zijn te vinden in de varkenshouderij. Het zijn volgens de rapporteurs in verhouding vaak oudere boeren, bedrijven met veel vreemd vermogen en middelgrote bedrijven.

Een kleine 300 veehouders komt volgens de rapporteurs na 2020 onder de inkomensgrens van € 23.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Bij varkenshouders neemt het percentage onder de armoedegrens tot 2020 toe van 57% in het autonome scenario, tot 67%. In de melkveehouderij loopt het percentage op van 32% tot 38% en elders van 30% naar 41%.

ZLTO-voorzitter Hans Huijbers is “diep teleurgesteld”. De Brabantse melkveehouder hoopt dat Provinciale Staten de plannen van Gedeputeerde Staten tegenhouden. Zo niet, dan beraadt de boerenorganisatie zich op juridische actie. De plannen zijn volgens hem een aanval op het traditionele familiebedrijf, dat de politiek vaak in woorden ondersteunt.

Gemiddelde omvang per sector

De cijfers duiden er op dat schaalvergroting door de plannen een vlucht neemt. De omvang van de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij blijft volgens de rapporteurs ongeveer gelijk. Wel zullen de beleidsmaatregelen medio 2020 tot een dermate groot aantal stoppende varkensbedrijven leiden, dat het waarschijnlijk enkele jaren zal duren voordat de dierrechten zijn overgenomen. De omvang van de varkensstapel daalt dan ook tussen 2020 en 2024.

De omvang van melkveebedrijven neemt bij ongewijzigd beleid toe met 60%. Door aangescherpt beleid neemt dit percentage toe tot 70%. In de varkenshouderij groeit de gemiddelde omvang door aangescherpt beleid met 84%, in plaats van 64%.

Laatste reacties

 • John*

  het is ook echt symboolpolitiek. Mensen in een sector met een natuurlijke uitstroom (als je stopt met investeren kan je nog 10 jaar door) de deur wijzen. Zie het maar als 50 plussers ontslaan in een bedrijf of jongeren met een flexcontract geen toekomst bieden. Ook al grijpt de provincie niet in, dan ontwikkelt de sector zich alsnog zoals ze willen. Grote moderne bedrijven met weinig emissies maar dan wel in een gematigd tempo..

  De landbouw heeft bewezen technieken om de ammoniak doelstellingen van 2030 te halen, daar hoeft de provincie zich echt geen zorgen om te maken. Juist de andere 50% ammoniak producerende bronnen, daar zit het venijn!

 • info36

  Hoe je het ook went of keert, hieruit spreekt pure minachting vanuit de politiek voor een economisch zeer belangrijke sector. Het is echt niet te geloven. Hieruit kun je zien hoe gestoord ze zijn. En deze lieden laten het land voor de rest in puinhoop achter. Met hun ongebreidelde tolerantie.

 • alco1

  En over een paar decennia zal er juist meer ammoniak uitgestoten moeten worden.
  Vanwege de isolerende werking van N tegen opwarming van de aarde.

 • Peerke1

  In Duitsland is het verplicht om zo veel mogelijk N uit te stoten, door onder andere verplicht bovengronds mest uit te rijden. En dat allemaal in en binnen de E.U. Het spelletje Boertje Pesten gaat in B.V. Holland gewoon door. Wat zou de achter liggende gedachte kunnen zijn. De grondprijzen zijn in Duitsland ook al opgelopen tot 11 a 121 euro de meter dankzij de Biovergisters.

 • fietskip

  Ik lees op foodlog dat het nodig is om minder vee in brabant te krijgen!
  Ik vind de oplossing van brabant dan toch behoorlijk dom!
  De oplossing van brabant is om sneller hogere eisen te stellen.
  Wat je daarmee doet is niets anders als veel gezinsbedrijven zwaar in de problemen brengen en veel gezinnen kapot maken omdat ze geen tijd krijgen voor oplossingen.
  Je jaagt alleen maar de grote bedrijven op om nog sneller groter te worden en de gezinsbedrijven zullen voor weinig verkocht gaan worden.
  Veel van die gezinsbedrijven zullen dus geld te kort komen om te stoppen.
  Dat is een beetje raar van een SP-er, want die is toch sociaal.
  Of is die alleen sociaal voor haar eigen achterban?
  Beter zou het zijn dat brabant een aantal bedrijven zou uitkopen, want dan heb je directe milieu en omgevingswinst.
  Als je het de hele tijd hebt om je burgers te beschermen moet je ook zelf doorpakken en het niet op laten lossen door een ander.
  De andere bedrijven krijgen dan gewoon tot 2028 de kans en dus kan de sector het dan zelf oplossen.
  Neemt niet weg dat alle onderzoeken van milieu en volksgezondheid goed wetenschappelijk onderbouwd moeten zijn.
  Want het zal gecontroleerd worden!
  Anders kan brabant een fikse schadevergoeding gaan betalen!

 • bankivahoen

  Als Spierings en v Hout in Brabant werkelijk ook maar een klein beetje begaan zijn met de gezondheid van de inwoners dan zette men in op opkoop van bedrijven rondom bebouwde kom. Hier wordt met geen woord over gesproken , nee men dwingt iedereen om nog grotere megastallen te bouwen om de hoge milieu investeringen terug te kunnen verdienen. Het "probleem"kan morgen opgelost zijn als men hier mee instemde maar de eco tak rondom de veehouderij is al bijna groter als de sector zelf dus dat kan ook niet in een keer verdwijnen.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.