Home

Nieuws 2 reacties

Van Dam: geen ruimere afdekking verlies inkomen

Het kabinet wil niet dat de Europese afdekking van inkomensverliezen voor boeren wordt verruimd.

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Die afdekking van inkomensverliezen gaat via het Income Stabilization Tool (IST, inkomensstabiliteitsmechanisme).

Inkomensverlies van tenminste 20%

De Europese Commissie stelt voor om aan het IST een sectorspecifieke inkomensdrempel van 20% toe te voegen. Dat betekent dat een boer een beroep kan doen op het IST bij een inkomensverlies van tenminste 20%, ten opzichte van het gemiddelde van drie voorgaande jaren (of het gemiddelde van drie boekjaren in een periode van vijf jaar, met weglating van de laagste en de hoogste). Van Dam pleit ervoor de drempel op 30% te houden.

Regeling jonge boeren

De voorstellen van de Europese Commissie komen maandag 27 maart aan de orde tijdens het overleg van de Europese landbouwministers. Staatssecretaris Van Dam zal zich in dat overleg sterk maken voor de aanpassing van de regels voor jonge boeren, zodat ze gedurende vijf volle jaren gebruik kunnen maken van de steunregeling. Nu is het zo dat de periode tussen vestiging van een jonge boer en de subsidieaanvraag van de periode van vijf jaar moet worden afgetrokken. De Tweede Kamer heeft in een aangenomen motie van CDA en ChristenUnie gepleit voor aanpassing van de jonge boerenregeling.

Laatste reacties

  • koestal

    De steun voor jonge boeren is nu waardeloos,een worst voor houden die je niet krijgt !! Typisch Nederland

  • koestal

    Ach ,de verkiezingen zijn al weer achter de rug,laat die jonge boeren het maar uitzoeken,denken ze !

Of registreer je om te kunnen reageren.