Home

Nieuws 20 reacties

Van Dam: geen wijziging ammoniakbeleid

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is niet van plan om het ammoniakbeleid te wijzigen.

De effectiviteit van ammoniakmaatregelen staat voor de politicus niet ter discussie. Van Dam schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij ingaat op kritiek op het ammoniakbeleid van drie wetenschappers.

Aanleiding is kritiek van onderzoekers Hanekamp, Crok en Briggs, die de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid onvoldoende vinden. Volgens de conclusies van de onderzoekers ligt de ammoniakemissie minstens 30% lager dan is berekend. Er zouden ook te weinig meetpunten zijn om tot een landelijk gemiddelde uitstoot te komen.

Van Dam leunt op Wageningen

Volgens Van Dam richt de kritiek zich met name op de statistische verwerking van de onderzoeksresultaten. Hij constateert dat onderzoekers van Wageningen UR en RIVM de kritiek verwerpen. De kwestie vraagt volgens Van Dam om een nadere wetenschappelijke discussie waar ook andere deskundigen bij betrokken moeten worden.

Van Dam erkent dat de ammoniakconcentratie in de lucht de laatste jaren niet meer afneemt. “Maar dat was wel het geval direct na de introductie van de verplichting tot emissiearme mestaanwending.” De discussie gaat wat Van Dam betreft over hoe de overheid in emissierapportages met onzekerheidsmarges om moet gaan en over de relatie tussen de ammoniakmaatregelen en de gemeten ammoniakconcentratie in de lucht.

Verplichte rapportage

Nederland is verplicht jaarlijks te rapporteren over de ammoniakuitstoot. Het rapport ‘Ammoniak in Nederland’ van de drie onderzoekers stelt volgens Van Dam de beste schatting van de uitstoot niet ter discussie. Wat betreft het uiteenlopen van de trend in berekende uitstoot en de gemeten ammoniakconcentratie noemt Van Dam enkele mogelijke verklaringen.

Zo zou dit gevolg kunnen zijn van een lager gehalte zwaveloxide in de lucht, waardoor ammoniak in de lucht minder snel wordt omgezet, en een mogelijke onderschatting van bepaalde bronnen van ammoniakemissie, zoals pluimvee- en varkensstallen. De materie wordt onderzocht en Van Dam denkt in de loop van 2018 resultaten te kunnen presenteren.

Woensdag 22 februari vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over het ammoniakbeleid. Een serie vakbonden van melkveehouders, pluimveehouders, varkenshouders en akkerbouwers roept aan de vooravond van het debat op het ammoniakbeleid te wijzigen. De grootste agrarische belangenorganisatie, LTO, is geen onderdeel van de groep.

Laatste reacties

 • fietskip

  Ja geef de varkens en pluimveehouders maar weer de schuld!
  Je kunt nu weer zien waar zijn prioriteit ligt.
  Varkens en pluimvee graag weg dat is wat hij en heel links graag wil.

 • zon

  Hieruit blijkt ook wel duidelijk dat de LTO geen agrarische belangenorganisatie is.

 • John*

  volgens mij heeft de landbouw al grote stappen gezet en zijn er ook andere bronnen van ammoniak waar nu de grote winst te pakken is!

 • John*

  is er in een europa een meetmethode voor ammoniakconcentraties?

 • JKr

  Met dit soort figuren aan het bewind moeten wij proberen ons droog brood te verdienen, en toegeven het is fout, ho maar. Sjoemel-auto's geen probleem, blijven gewoon rijden.

 • Klaasvaak

  Beste Martijn, ik kan niet wachten totdat jij je wachtgeld krijgt. Eigenlijk gun ik het je per direct. Jij een goed inkomen en wij weer iets meer zekerheid over ons inkomen. Iedereen blij! Toch?

 • Snel

  Het is een keer tijd voor actie, POR genegeerd, ammoniak probleem onderkend, hoelang blijven we nog werken voor de kat z`n k

 • Hij zegt toch zelf dat hij niet weet:.” De discussie gaat wat Van Dam betreft over hoe de overheid in emissierapportages met onzekerheidsmarges om moet gaan en over de relatie tussen de ammoniakmaatregelen en de gemeten ammoniakconcentratie in de lucht.

 • Dus men weet helemaal niet of de maatregelen effect hebben, omdat men dat niet meten kan.. en ' onzekerheidsmarges'; Wat betekent DAT??

 • Sj430

  ''Hij constateert dat onderzoekers van Wageningen UR en RIVM de kritiek verwerpen'' .
  Tuurlijk. Het was hun eigen onderzoek. Gevalletje slager keurt zijn eigen vlees?

 • Frederiqe

  Ophangen die man en zn ambtenaren

 • groot boerdam

  Hij denkt in loop van 2018 resultaten te kunnen laten zien.
  Ik hoop hem helemaal nooit meer te zien!

 • koster

  wc-eend zegt dat het onderzoek wel klopt, dus dan hoef ik mij niet in de kritiek te verdiepen aldus van Dam

 • koster

  beste Frederique. Ook al is het nog zo'n onbenul laten we alsjeblieft niet op het nivo gaan zitten waar de extreme dierenvrienden opzitten

 • Frederiqe

  Sorry maar we zijn net makke schapen en slikken alles maar met zn allen wanneer gaan we eens tegengas geven!!!!!

 • Schiphol 2016 KWEET niet hoeveel vluchten extra dat is niet slecht vóór milieu en wij krijgen de schuld 😠

 • koestal

  Er zijn meer bronnen die ammoniak veroorzaken,er wordt steeds maar naar de landbouw gekeken,die wordt steeds als de veroorzaker beschouwd,dat klopt niet,maar dit komt de politiek beter uit. De boer is steeds het zwarte schaap.

 • buitenok

  gewoon met zijn allen bovengronds uitrijden goed voor de weidevogels en m ilieu.

 • Peet1212

  Als je avonds in een willekeurig dorp rondloopt stinkt naar uitlaatgassen van kachels en open haarden wat voor (giftige) gassen zouden daar allemaal inde lucht worden geblazen? Maar nee geef die enkele boer die er nog is maar overal de schuld van die kan zijn eigen toch niet verweren en LTO doet ook niets!!!

 • bertes

  LTO heeft er vooral aan mee gewerkt. om de groeiers te helpen.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.