Home

Nieuws 2 reacties

Aanpassing regels vergroening

Regels voor vergroening worden per 1 januari van 2018 aangepast; tegelijkertijd krijgen lidstaten meer ruimte om steun te geven aan jonge boeren en kan de Europese Commissie flexibeler optreden bij een crisis.

Met de nieuwe verordening wordt onder andere een verbod ingesteld in de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in ecologische focusgebieden.

Veranderingen voor komend seizoen

Dat zijn onderdelen van veranderingen van het landbouwbeleid voor het komende seizoen. Het Europees Parlement stemde dinsdag in groten getale voor aanpassing van de regels (503 stemmen voor, 87 tegen en 13 onthoudingen). Om het landbouwpakket al met ingang van 1 januari van kracht te laten zijn, besloot het Europees Parlement de landbouwonderwerpen los te koppelen van de rest van het omnibus-pakket. De landbouwministers bekrachtigen de uitspraak van het parlement.

Definitie actieve landbouwer

In de door het parlement aangenomen aanpassingen worden aan lidstaten meer ruimte gegeven om te bepalen wie er voldoet aan de definitie van actieve landbouwer – van belang voor de verlening van landbouwsubsidies. Voor jonge boeren kan een extraatje worden geboden dat oploopt tot 50% van de inkomenssteun.

Afspraken maken over productie en afzet

De christendemocraat Albert Dess, die namens het Europees parlement de onderhandelingen voerde met de Europese Commissie en de lidstaten, zei na afloop van de stemming dat met de nieuwe voorstellen de positie van de boer in de keten wordt versterkt.

De Europese Commissie zet vraagtekens bij de afspraken over de verruiming van de mogelijkheden voor boeren en producentenorganisaties om als groep te afspraken te maken over de omvang van de afzet en de productie.

Laatste reacties

  • Bolder01

    Ut zal mien beniewen🤤

  • T,Zal wel weer een door mij zelf gefinancierde surprise zijn ,veel cadeaupapier en weinig inhoud

Of registreer je om te kunnen reageren.