Home

Nieuws 18 reacties

Wakker Dier: Miljoenen dieren sterven te vroeg

In de veehouderij sterven jaarlijks miljoenen dieren te vroeg, vindt althans Wakker Dier. Die organisatie becijfert het aantal op ruim 30 miljoen dieren per jaar.

De actiegroep legt een link met de prijs van vlees. “Omdat het vlees te goedkoop in de winkel ligt, krijgen boeren niet genoeg geld om beter voor hun dieren te zorgen”, stelt Wakker Dier vast. De aantallen staan in een eigen rapport en is een benadering van het aantal dieren dat sterft voordat ze zouden worden geslacht of dat het einde van de productieperiode niet haalt. Basis voor de berekening zijn onder meer dieraantallen van het CBS, uitvalcijfers volgens de zogenoemde Kwin-normen en statistieken uit de sectoren zelf en van RVO.nl.

LTO Nederland kan zich deels vinden in de zorgen

Voor zover het gaat om zorg over de uitval- en sterftecijfers en over het feit dat die lager kunnen, kan LTO Nederland zich vinden in die zorg van Wakker Dier. Volgens Jeanette van de Ven ‘doen veehouders er alles aan om uitval en sterfte zo laag mogelijk te houden’. Ze is portefeuillehouder Gezonde Dieren van LTO en wijst op de programma’s die in alle veehouderijsectoren lopen om de uitval en sterfte omlaag te brengen. Zo startte onlangs nog een programma in de geitenhouderij om het sterftepercentage van met name geitenbokjes omlaag te brengen.

‘Sterfte in geitensector 23%, bij kalveren 19%’

Voor de geitensector noemt Wakker Dier een sterftecijfer van 23% en in de melkveehouderij komt het op 19% bij kalveren. Ondanks een veel lager sterftepercentage (3,5%) in de vleeskuikenhouderij gaat het daar om circa 15 miljoen dieren volgens het rapport. Bij leghennen gaat het om 4 miljoen dieren (10%) en in de varkenshouderij sterven circa 4,5 miljoen dieren binnen 4 weken na de geboorte.

‘Ongewenst neveneffecten van meer dierenwelzijn en lager antibioticagebruik’

Volgens Jeanette van De Ven zijn verscheidene oorzaken aan te wijzen voor sterfte. Daarbij wijst ze er ook op dat vooruitgang op andere gebieden zoals een lager antibioticagebruik en meer dierenwelzijn ook ongewenste neveneffecten kan hebben. “Dat betekent niet dat dan maar meer antibiotica gebruikt moet worden, maar het is wel een afweging die gemaakt moet worden. Alleen maar meer eisen werkt niet als ook de kostprijs een rol speelt.”

Laatste reacties

 • info196

  NEPNIEUWS!!
  Mensen, negeer dit gewoon.

 • info196

  zijn er ook sterftecijfers bekend van dieren die in de "vrije natuur" leven? Zoals oostvaardersplassen?

 • info196

  ff googelen:
  "Er zijn veel te veel paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen. De Vereniging het Edelhert (VhE) schrijft in een open brief aan Provinciale Staten dat het gebied geschikt is voor 800 tot 1100 grote grazers, terwijl er 4600 rondlopen. Dat de Oostvaardersplassen dit niet aankan, blijkt volgens de vereniging uit het hoge sterftecijfer. "Zelfs in de afgelopen milde winter zijn meer dan 1600 grote dieren door honger gestorven", zegt VhE-voorzitter Jozef Linthorst. "Ook holt de vogelstand achteruit, omdat de grazers het gebied kaalvreten."

  CONCLUSIE: winter 2015/2016 1600 dieren doodgegaan van de 4600. Dat is bijna 35%. Maar daar maakt wakker dier zich niet druk om

 • deB.


  Kots kots en kots misselijk wordt ik hiervan.

  Bijna elke dag van die linkse troep op een vak site boerderij! BAH

 • wienbemelmans

  deB ik ga volledig met je mee ze blijven maar onwaarheden verkondigen daar
  moest je die vuilspuiters op kunnen pakken , maar ze hebben zo,n grote groep linkse proleten mee wij staan machteloos er moet eerst honger in de wereld komen,dan is het met de Oostvaardersplassen zo afgelopen.

 • wvb

  Die dieren maakt toch niet uit. Abortus bij mensen vinden ze wel goed waar zeuren ze toch over?

 • Gerrit55

  Ja vroegtijdig overlijden daar weten ze alles van. Hoe zat dat ook al weer? Pim fortuin -> Volkert vd Graaf-> zijn maatje was Sjoerd vd Wouw -> en was die niet een tijdje directeur bij Wakker Dier ??

 • koestal

  In Nederland is het sterftecijfer onder baby,s het hoogste van heel Europa,kan Wakker Dier daar ook iets aan doen ?

 • bankivahoen

  Dergelijke groeperingen hebben liever dat ze niet geboren worden. Men streeft een wereld na die uiteindelijk dierloos en dus mensloos is. Rare gedachtenkronkels openbaren zich meer en meer nu bepaalde delen van de mensheid nooit meer fysieke arbeid hoeven te leveren.

 • koestal

  Hoe is het in de Oostvaardersplassen ,wordt dat wel bij gehouden ? Of wil men dat niet weten ?

 • frl

  Ja in de natuur heb je die sterfte niet, de kieviet en grutto brengen allemaal 4 jongen groot......oh nee sorry toch niet, ook de schuld van de boer.

 • Snel

  Gerrit lees `t boek Econostra en alles wordt je duidelijk omtrent die groeperingen

 • Dierenvriend

  Hoezo teveel grote grazers in de Oostvaardersplassen ?
  <>

 • hollandagri

  koestal, dat wil men echt niet weten. maar als bij een boer een kleinigheidje is krijgt hij een taaaaakstraf . of nog liever het bedrijf sluiten. in de natuur kan en mag alles. maar alle dieren die te vroeg sterven is verlies, zowel financieel als moreel . daar is niemand op uit.

 • ghsmale

  Dit jaar zijn er inderdaad teveel koeien te vroeg gestorven,
  met dank aan het fosfaat circus

 • Jan-Zonderland

  Tijd voor het wakkere dier om vroegtijdig te overlijden.

 • willem sol

  laat de dieren in de oostvaardersplassen maar eens minder leiden, laat ze de overheid daar maar eens op aan spreken daar wordt niets aan gedaan.

 • alco1

  Er zijn genoeg oude koeien voor die snakkers.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.