Home

Nieuws

‘Nederland laat geld liggen in Brussel’

“We laten veel geld liggen in Europa.” Dat zei Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik tijdens het Nevedi (Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie)-congres afgelopen donderdag in Putten.

Het thema van het congres was ‘Europa: mag het een onsje meer zijn?’. Annie Schreijer-Pierik, Europarlementslid EVP, was een van de sprekers op het congres, naast Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor Groenlinks en Nick Major, voorzitter van de European Feed Manufacturers’ Federation (Fefac).

Schreijer benadrukte in haar betoog de financiële kansen die de Nederlandse agrarische sector laat liggen ‘in Europa’. Nederland maakt geen of (te) laat aanspraak op de financiële middelen die beschikbaar zijn.

Financiële kansen

Als voorbeeld noemde ze onder andere het steunpakket voor de Russische boycot van € 125 miljoen, de crisisreserve in het GLB van € 433 miljoen en het geld dat beschikbaar is voor boeren die met Natura 2000-gebieden te maken hebben. “Met deze laatst genoemde pot zouden veel getroffen bedrijven kunnen worden gered.” Ook noemde Schreijer de € 200 miljard die bij de Europese Unie op de plank ligt voor het verduurzamen van de agrarische sector. “We laten heel veel zaken liggen in Europa, terwijl Brussel zo sterk bepalend is voor u.”

Grashoff: veehouderij verliest maatschappelijk draagvlak

Rik Grashoff pleitte voor een verandering in de landbouw in Nederland. Hij noemde problemen als de aantasting van de biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen en onhoudbare situatie in Noord-Brabant. Hij was zich ervan bewust dat hij zich ‘in het hol van de leeuw’ bevond, maar pleitte desondanks fel voor een andere veehouderij dan de huidige.

“De veehouderij verliest maatschappelijk draagvlak.” Hij zette vooral in op kringlooplandbouw met eiwitrijke gewassen voor menselijke consumptie en de reststromen als voer voor vee, grondgebonden melkveehouderij en een varkenshouderij die moet worden afgebouwd. Op een vraag uit de zaal of Grashoff tegen het herinvoeren van diermeel in veevoeder is, antwoordde hij: “Ik ben niet principieel tegen diermeel in veevoeder, de mogelijkheden hiervoor moeten worden bekeken”.

Of registreer je om te kunnen reageren.