Home

Nieuws 6 reacties

Mestexport in 2017 licht gedaald

Voor het het eerst in vijf jaar is de export van dierlijke mest gedaald. In de eerste drie kwartalen van 2017 ging 2,73 miljoen ton mest de grens over, dat is 1% minder dan in dezelfde periode van 2016.

Sinds 2013 nam de hoeveelheid elk jaar nog toe. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl op basis van de geregistreerde vervoersbewijzen dierlijke mest.

De hoeveelheid fosfaat in de geëxporteerde mest bleef vrijwel gelijk met 33,77 miljoen kilo. De hoeveelheid stikstof daalde met ruim 6% naar 33,36 miljoen kilo.

De hoeveelheid fosfaat in varkensmest nam toe met 0,76 miljoen kilo naar ruim 6,5 miljoen, dat is een toename van ruim 13%. De hoeveelheid fosfaat in zowel rundveemest als in pluimveemest daalde met respectievelijk 9% en 12%.

Export mengmest vlakt af

Na een jarenlange stijging van de export van mengmest bleef dat in de eerste drie kwartalen van 2017 nagenoeg gelijk. In deze categorie valt ook de bewerkte mest met dikke fracties van diverse mestsoorten. Bijna 18,7 miljoen kilo fosfaat ging binnen deze categorie naar het buitenland.

De afzet naar de grootste afnemer Duitsland daalde met 5%, uitgedrukt in tonnen mest. De hoeveelheid fosfaat in mest naar Duitsland daalde met 8% naar ruim 18 miljoen kilo tot en met 30 september. Daarmee lijkt de aanscherping van de mestwetgeving in Duitsland gevolgen te krijgen voor de exportmogelijkheden. In de eerste driekwartalen van 2016 was Duitsland nog goed voor 58% van de fosfaatexport, dat is dit jaar gedaald naar 53%.

Meer fosfaat naar België

Naar België ging 8% meer fosfaat. In de eerste drie kwartalen kwam de export uit op 5,6 miljoen kilo fosfaat.

De fosfaatexport naar Frankrijk is inmiddels opgelopen tot 9,4 miljoen kilo. Dat is 16% meer dan een jaar eerder. De afzet naar overige landen is licht gedaald.

Laatste reacties

 • John*

  dat betekent dus dat het fosfaatreductieplan zijn werk doet? in 2018 gaan we dan een krimp zien van de mestexport tenzij de gebruiksnormen weer aangescherpt worden.

 • Schaap1975

  @John, volgens mij haal je 2 dingen door elkaar. Reductieplan heeft weinig te maken met ECHTE voorraad en hoeveelheid af te voeren mest. Als je goed leest is het ook duidelijk dat er meer varkensmest is geëxporteerd met hogere gehalten! ofwel minder kuubs afgevoerd maar gelijke hoeveelheid fosfaat. Hoe zou dat toch komen?

 • Bennie Stevelink

  Hoe de export zich de komende jaren gaat ontwikkelen is niet in te schatten. Op de eerste plaats weten we niet welk deel van de genoemde fosfaat werkelijk geëxporteerd is en welk deel bestaat uit frauduleuze mestmonsters. Op de tweede plaats weten we niet welke maatregelen tegen de fraude genomen worden. Wordt de fraude echt aangepakt of worden onder leiding van ZLTO slecht maatregelen genomen om de zichtbaarheid van de fraude te verminderen? En als onder leiding van ZLTO maatregelen worden voorgesteld die de fraude niet oplossen maar slecht camoufleren wat doet de nieuwe minister dan? Haar eigen plan trekken of zich erbij neerleggen?

 • kleine boer

  @bennie wat versta je onder fraude monsters uit de zelfde tank die niet gelijk zijn en behoorlijke afwijken is dat ook fraude? Monsters naar verschilden bureaus uit zelfde tank die verschillen? Zolang dat niet gelijk is gaat fraude toch nergens over!!

 • Bennie Stevelink

  @kleine boer, het gaat om monsters van vaste fractie die hoger zijn dan technisch mogelijk is. Het gaat om veelvuldig uitvallen van GPS-apparatuur. Beide verschijnselen doen zich juist voor bij vrachten die op papier naar het buitenland gaan. Het is dan ook aannemelijk dat een flink deel van de exportcijfers geflatteerd zijn.

 • kleine boer

  @bennie dan zou er toch juist meer geëxporteerd zijn ipv minder.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.