Home

Nieuws 1 reactie

Senaat voelt Van Dam aan tand over jacht

Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer stelt dat er een tegenstelling zit tussen wat staatssecretaris Martijn van Dam in de Eerste Kamer heeft gezegd over de nieuwe regels voor de jacht en de uitleg die hij daarover later in een brief heeft gegeven.

Senator Niko Koffeman voelde de staatssecretaris daarover dinsdag aan de tand tijdens een mondeling overleg.

De staatssecretaris heeft in debat met de Eerste Kamer gezegd dat het louter voor het plezier doden van dieren volgens de Wet Natuurbescherming niet meer kan. Volgens Koffeman is dat in tegenspraak met de mededeling van Van Dam in een brief aan de Eerste Kamer, waarin hij meldt dat de jacht op de vrij bejaagbare soorten (haas, konijn, fazant, wilde eend en duif) niet aan extra beperkingen is onderworpen als er geen faunabeheersplan is.

Provincies gaan over faunabeheerplan

De regulering van de jacht is met de Wet Natuurbescherming overgedragen aan de provincies. Die moeten zorgen dat er faunabeheereenheden worden opgesteld, die vervolgens een faunabeheerplan maken. Het plan houdt onder andere in op welke manier de wildstand wordt beheerd en hoe schade door fauna aan de land- en tuinbouw wordt voorkomen.

Van Dam zegt dat er geen licht zit tussen zijn uitspraken in de Eerste Kamer en zijn nadere brief in december. Er mag op eigen jachtterrein gejaagd worden op vrij bejaagbare soorten, ook als er geen faunabeheersplan is. Dan gelden de algemene wettelijke regels dat een redelijke wildstand moet worden beheerd. "Dat betekent niet te veel afschot", aldus Van Dam.

Noord-Holland geen FBE volgens regels

Tijdens het overleg bleek dat alle provincies, op Noord-Holland na, conform de regels een faunabeheerseenheid hebben ingesteld. Noord-Holland had een FBE ingesteld die maar uit één maatschappelijke organisatie bestond, terwijl er tenminste twee in vertegenwoordigd moeten zijn.

Eén reactie

  • farmerbn

    Het vervolg kunnen we met de leugens straks bij radar op tv zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.