Home

Nieuws 5 reacties

Veerman: liberalisering landbouwbeleid onhoudbaar

De huidige liberalisering van het Europees landbouwbeleid is onhoudbaar. Tot dat oordeel komt Cees Veerman tijdens zijn afscheidsrede aan de Wageningen UR.

Dat meldt Resource, de nieuwssite van Wageningen UR. Volgens Veerman is de afschaffing van de melkquota, waardoor de melkprijzen zijn ingestort en de mestmarkt nog meer wordt overvoerd een illustratie van die onhoudbaarheid.

Tweedeling

De oud-minister verwacht een tweedeling in de landbouwsector. Aan de ene kant een steeds kleinere groep boeren die met schaalvergroting, nieuwe technologie en lage kostprijs de wereldmarkt blijft bedienen. Een groep die volgens Veerman ruimte nodig heeft, zowel landschappelijk, juridisch als maatschappelijk.

Aan de andere kant komt er een groep multifunctionele boeren, die naast hun productie ook diensten verlenen op het gebied van natuur, toerisme en landschap die door de lidstaten worden gefinancierd. Biologische boeren horen bij die laatste groep. Die boeren hebben, gelet op de groeiende vraag aan biologische producten, een goede toekomst voor zich, verwacht Veerman.

'Ruimte voor nieuw gemengd bedrijf'

Daarnaast denkt Veerman dat er ruimte is voor een nieuw gemengd bedrijf, waarin veehouders en akkerbouwers langjarige contracten afsluiten voor de mestafzet. Om daar sturing aan te geven, bepleit hij een terugkeer van de normatieve politiek. Het heersende neoliberale beleid laat essentiële maatschappelijke krachten buiten beschouwing, aldus de christendemocraat. Onverantwoordelijke bankiers en consumenten hebben geen moreel kompas, aldus de oud-minister.

Laatste reacties

 • H.vanHerwijnen

  Volgens mij ziet Veerman het heel goed.
  Doorgaan op de huidige weg is kiezen voor schaalvergroting zonder einde en zal leiden tot iets wat de maatschappij niet wil!!

 • Schraar

  Natuurlijk ziet hij dat goed, maar wel te laat. Toen hij minister was had hij een heel ander verhaal. Aan de liberalisering zou niets te doen zijn, dat was net als het water dat naar de zee stroomt, terwijl dat complete onzin is; het is gewoon politieke besluitvorming.
  We moesten maar naar huis gaan, wat beters doen, want alles was toch al besloten zei hij tegen de NMV bij een actie voor een beter zuivelbeleid.
  En nu de spijtoptant uithangen, waar hebben we dat meer gezien...

 • Bennie Stevelink

  Juist de melkquotering heeft voor forse schaalvergroting gezorgd. Alleen de grotere boeren konden zich de aankoop van melkquotum permiteren, de kleinere bleven stilstaan en moesten na verloop van tijd stoppen.
  Melkquotering zal de ontwikkeling naar verdere schaalvergroting dan ook niet tegenhouden, het zal alleen de kleinere boeren kansloos maken.

 • WGeverink

  Ach Bennie, was het om het dure quotum of was het om de dure en schaarse grond? Talloze Nederlandse boeren hebben de kans gegrepen en hun boerderijen met grond en quotum verkocht om er in Canada meer grond en koeien met uiteraard flink wat quotum voor terug te kopen. Voor alle zoons en soms schoonzoons een eigen boerderij! Zelfs de stoppers hadden weinig te klagen. Nederlanders zijn super ambitieus en zullen in Nederland altijd tegen grenzen blijven aanlopen. Nu zijn jullie al weer beperkt door een fosfaat quotum en staan er vele stallen maar gedeeltelijk vol...

 • pinkeltje

  "Multifunctionele boeren die door de lidstaten worden gefinancierd". Klinkt als een soort van boeren met behoud van uitkering? Wanneer houdt dat geknuffel en met geld van de belastingbetaler overeind houden van bedrijven eens een keer op?

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.