Home

Nieuws 4 reacties

Van Dam: economie gaat niet voor natuur

Economische ontwikkeling is geen excuus voor (verdere) aantasting van de natuur, zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). De staatssecretaris reageert daarmee op een van de aanbevelingen op het rapport Land in de Knel.

Dit rapport liet Europees parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) enkele maanden geleden opstellen over de gevolgen van het natuurbeleid voor het bedrijfsleven.

Van Dam zegt dat aanpassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn niet de juiste koers is, en hij weet zich daarin gesteund door de Tweede Kamer en het kabinet. De staatssecretaris weerspreekt dat economische belangen niet worden meegewogen als bedrijven zich willen ontwikkelen. "Een zorgvuldige beoordeling is gerechtvaardigd en soms, hoe ingrijpend voor de direct betrokkenen ook, moet een vergunning worden geweigerd."

Beheerplan bij Natura 2000-gebied biedt duidelijkheid

Van Dam zegt dat het beheerplan bij de Natura 2000-gebieden duidelijkheid moet bieden voor de bedrijven en andere betrokkenen rond die gebieden. De Europese regels voor de bescherming en behoud van de natuur zijn van groot belang, vindt Van Dam. Hij zegt dat het beschermingsniveau niet mag worden verlaagd.

Knelpunten door zware maatregelen

In een rapport van Wageningen UR wordt ook ingegaan op het knelpunt dat beheerders en grondeigenaren ervaren door de zware maatregelen die nodig zijn om kleine gebieden of soorten te beschermen. De Wageningse onderzoekers komen tot de conclusie dat in de Nederlandse uitvoering van de regelgeving al rekening wordt gehouden met de haalbaarheid van natuurherstel of natuurbescherming. Als natuurherstel of natuurbehoud aantoonbaar onmogelijk is, kunnen maatregelen achterwege blijven. Voor het korhoen op de Sallandse heuvelrug lijkt dat stadium dichtbij.

Laatste reacties

 • jhp

  En wie of wat betaald die natuur dan?
  Echt PvdA, die kun je nu eenmaal niet betichten van al te veel economisch inzicht.

 • alco1

  Economie niet ten koste van natuur klinkt heel wat beter.
  Echter zien velen de landbouw als natuur en daar zit de wrongel.

 • polsbroek

  Natuur is mooi maar daar kan ik de bakker niet mee betalen

 • R.A. de Man

  natuur kan niet bestaan als er geen economisch plaatje aan zit.
  In Duitsland hebben ze grote bosgebieden, die zijn te onderhouden aan het feit dat er hobbyjagers zijn die veel geld willen betalen om daar te jagen. Zo zou het ook in Nederland moeten zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.