<em>Foto: Wick Natzijl</em> AlgemeenNieuws

Van Dam: economie gaat niet voor natuur

Economische ontwikkeling is geen excuus voor (verdere) aantasting van de natuur, zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken). De staatssecretaris reageert daarmee op een van de aanbevelingen op het rapport Land in de Knel.

Dit rapport liet Europees parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) enkele maanden geleden opstellen over de gevolgen van het natuurbeleid voor het bedrijfsleven.

Van Dam zegt dat aanpassing van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn niet de juiste koers is, en hij weet zich daarin gesteund door de Tweede Kamer en het kabinet. De staatssecretaris weerspreekt dat economische belangen niet worden meegewogen als bedrijven zich willen ontwikkelen. “Een zorgvuldige beoordeling is gerechtvaardigd en soms, hoe ingrijpend voor de direct betrokkenen ook, moet een vergunning worden geweigerd.”

Beheerplan bij Natura 2000-gebied biedt duidelijkheid

Van Dam zegt dat het beheerplan bij de Natura 2000-gebieden duidelijkheid moet bieden voor de bedrijven en andere betrokkenen rond die gebieden. De Europese regels voor de bescherming en behoud van de natuur zijn van groot belang, vindt Van Dam. Hij zegt dat het beschermingsniveau niet mag worden verlaagd.

Knelpunten door zware maatregelen

In een rapport van Wageningen UR wordt ook ingegaan op het knelpunt dat beheerders en grondeigenaren ervaren door de zware maatregelen die nodig zijn om kleine gebieden of soorten te beschermen. De Wageningse onderzoekers komen tot de conclusie dat in de Nederlandse uitvoering van de regelgeving al rekening wordt gehouden met de haalbaarheid van natuurherstel of natuurbescherming. Als natuurherstel of natuurbehoud aantoonbaar onmogelijk is, kunnen maatregelen achterwege blijven. Voor het korhoen op de Sallandse heuvelrug lijkt dat stadium dichtbij.

Beheer
WP Admin