Home

Nieuws 2 reacties

'Handelsverdrag op lange baan'

Brussel - Een handelsverdrag (TTIP) tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie loopt vertraging op. Dat is de overtuiging van Bernd Lange, rapporteur in het Europees Parlement voor de TTIP-onderhandelingen.

Hij reageert op de weigering van de Amerikaanse senaat om president een onderhandelingsmandaat te geven voor het sluiten van een verdrag.

Lange denkt dat er nog maar een kleine kans is op een akkoord onder het bewind van president Obama, ook omdat de VS eerst een akkoord nastreven over het Trans Pacific Partnership met onder andere Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Vietnam, Peru, Canada en Mexico.

Lange werkt hard aan een compromistekst, die de basis moet vormen voor een resolutie van het Europees Parlement. De resolutie moet als richtsnoer dienen bij de onderhandelingen van de Europese Commissie met de VS. "Tegelijk is het ook een signaal naar de overzijde van de oceaan", zegt Lange. "Wij weten wat we willen, terwijl het congres nog een onduidelijke positie inneemt."

Het handelsakkoord moet onder andere zorgen voor een betere markttoegang van Europese landbouwproducten (zoals zuivel, groenten, fruit) op de Amerikaanse markt en omgekeerd voor Amerikaanse producten (vlees) op de Europese markt.

"Het is duidelijk dat wij klaar zijn voor de onderhandelingen", zegt Lange.  "Wij hebben duidelijke belangen." Lange hoopt een grote meerderheid te krijgen voor zijn resolutie,  om daarmee een krachtig signaal af te geven. Het zijn de linkse fracties die zich keren tegen een handelsverdrag met de VS.  De Europese liberale fractie (VVD, D66) en de christendemocratische (CDA) fractie ondersteunen de voortgang van de onderhandelingen, evenals de conservatieven en hervormers (ChristenUnie en SGP).  De sociaaldemocraten (PvdA) lijken nog te twijfelen.

Woordvoerders van de grote fracties zien in het handelsakkoord een mogelijkheid voor de westerse handelsnaties (EU en VS) om een belangrijke stempel te zetten op wereldwijde standaarden. Mogelijk kan een akkoord tussen de twee belangrijke handelsblokken ook een impuls geven aan de stukgelopen handelsbesprekingen in het wereldhandelsoverleg WTO. Afspraken tussen meerdere landen binnen de WTO hebben de voorkeur van de sociaal-democraten en de christendemocraten.  Maar, zegt christendemocraat  Geodelieve Quisthoudt-Rowohl, "we moeten reëel zijn. Een akkoord tussen VS en EU is een eerste stap. Het zou mooi zijn als andere landen later kunnen opstappen. Het is echter beter kleine stappen te zetten dan grote dromen na te streven."

Laatste reacties

 • koestal

  Dit  uitstel is in het voordeel van de VS

 • Broederijbrok


  En de Chloor Kip blijft ook uit.
  Daar aan de andere kant van de plas is momenteel wel een probleem met de Biosecurity.
  Daar worden ze nu ruw op de feiten gedrukt.
  Problemen bij de bron aanpakken.
  Hygiëne protocollen in de hele keten volgen, i.p.v. Chloor bad aan het eind.

Of registreer je om te kunnen reageren.