Home

Nieuws 1167 x bekeken

Raad van State kritisch over motivatie opheffing productschappen

Den Haag - De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, is kritisch over de motivatie van het ministerie van Economische Zaken voor de opheffing van de product- en bedrijfsschappen.

De Raad van State vindt dat het ministerie de afschaffing beter moet motiveren. Dat schrijft de Raad in een advies over het wetsvoorstel Opheffing Bedrijfslichamen dat op 8 april bij de Tweede Kamer is ingediend.

Het ministerie noemt als aanleiding voor de opheffing van de product- en bedrijfsschappen de kritiek op het bindende karakter van verordeningen en heffingen en het gebrek aan democratische legitimatie. De Raad van State wijst onder meer op het grote draagvlak onder de ondernemers voor de productschappen met name waar het gaat om de uitvoering van publieke taken op het gebied van dierziekten en dierenwelzijn. Ook wijst de Raad op de ontwikkelingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven, die zich niet bij een brancheorganisatie willen aansluiten, toch worden verplicht tot betaling van een bijdrage. Tegen deze bijdrage kunnen dezelfde bezwaren worden aangevoerd als tegen de heffingen die bedrijfslichamen kunnen opleggen.

De vraag is dus, aldus de RvS of de problemen die de aanleiding vormen voor het wetsvoorstel niet worden verplaatst van de bedrijfslichamen naar de organisaties die betrokken zijn bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.