Home

Nieuws 22 reacties

Leegstand dreigt op platteland

Wageningen - In 2030 staat 15 miljoen vierkante meter oftewel 1.500 hectare agrarisch onroerend goed leeg.

De verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven overstijgt daarmee die van kantoor- of winkelruimte. Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming van groot belang. Dat zijn enkele conclusies uit het rapport 'Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied' van Alterra Wageningen UR dat is opgesteld in opdracht van  InnovatieNetwerk.
In de komende twintig jaar zullen circa 24.000 agrarische bedrijven stoppen, stelt Alterra vast. Dat zijn steeds meer boerderijen met grote stallen ongeschikt voor nu gangbare vormen van wonen en werken. De circa 24.000 bedrijven laten 32 miljoen vierkante meter aan woon- en bedrijfsgebouwen achter. Als de verwachtingen van de onderzoekers uitkomen, zorgt dit voor een leegstand van 15 miljoen vierkante meter aan bedrijfsgebouwen. Daarnaast zal 17 miljoen vierkante meter aan gebouwen van eigenaar veranderen. Stoppende boeren zullen hun gebouwen verkopen aan andere agrariërs die er een bedrijf voortzetten, aan niet-agrarische ondernemers die er gaan ondernemen en aan burgers die er gaan wonen. Zowel de enorme leegstand als ook de veranderingen van eigendom vragen indringende aandacht van ambtenaren, bestuurders en gebruikers.

Herbestemming is noodzaak en kans

Er zijn al veel goede ideeën en praktijkvoorbeelden van herbestemming zoals bewoning van voormalige boerenerven met meerdere huishoudens. Maar er moet meer gebeuren stelt Alterra vast. Er liggen kansen voor initiatiefrijke burgers en ondernemers om nieuwe invullingen te bedenken voor leegkomende agrarische gebouwen. Samenwerking tussen initiatiefnemers met ideeën en overheden, bedrijven en particulieren vergroot de kans op succes.
Provincies en gemeenten zien hergebruik van vrijkomende agrarische locaties steeds vaker als een kans voor revitalisering van het landelijk gebied. Gebouwen een nieuwe functie geven met een duurzame maatschappelijke waarde vergroot de leefbaarheid op het platteland. Beleidsmakers kunnen een rol spelen door onnodig klemmende wet- en regelgeving los te laten en een stimulerende rol bij hergebruik of sloop te spelen. Nieuwe gebruikers zullen ook meer actief gewezen moeten worden op de mogelijkheden van hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen. Dit in plaats van nieuwbouw of hergebruik op andere locaties. Hierbij inspelen op actuele wensen en ideeën voor nieuwe bestemmingen is belangrijk. Alleen dan kunnen vrijkomende gebouwen van nut blijven voor mens en omgeving.

Laatste reacties

 • gebr munneke

  zijn er dan nog zoveel boeren

 • agratax2

  gebr munneke. Nee er zijn niet zoveel boeren meer. maar de boeren die er zijn en overblijven groeien en bouwen nieuw en laten de gebouwen achter ze willen alleen grond en de verkopende boer wil vaak tot zijn dood in zijn huis blijven wone, goekoper wonen kan hij niet bij de huidige woning markt.

 • Herman Galjaard

  Ook in de bloembollensector zijn schrijnende gevallen van onnodige langdurige leegstand als gevolg van het Pact van Teylingen, desinteresse en onbenul van gemeenten, provincies en rijksoverheid. Als voorbeeld in Hillegom het voormalige pand van W.R. Vanderschoot bv en van Waveren aan de Pastoorslaan en bijvoorbeeld in Lisse de Fa. J. Onderwater export bv. We praten dan, in deze 3 gevallen, over een gezamenlijke oppervlakte van omstreeks 10 ha. BEBOUWDE oppervlakte dat meer dan 10 jaar leeg staat.
  Als de politiek het verdomd, kun je prachtige plannen hebben, maar komt er natuurlijk niets van terecht.

 • kschouten

  De meeste veehouders die willen uitbreiden bouwen liever een nieuwe stal op het eigen erf.in plaats van een stal te huren van een gestopte veehouder . Maar wat betreft kosten , nb vergunning of milleuvergunning kan huren een optie zijn .Er is natuurlijk wel concurrentie van niet agrarische huurders voor deze gebouwen. Bij ons in de polder staat een ligboxenstal met 65 plaatsen te huur maar er is weinig belangstelling vanuit de melkveehouderij om deze te huren.

 • jop

  En let op: de provincies tikken de gemeenten in de nieuwe bestemmingsplannen op de vingers, die burgers toestond agrarische bebouwing om te zetten in burgerbestemming. De provincie Noord-Brabant wil dat deze burgers een deel van de bedrijfsgebouwen afbreken. Zodoende is koop van boerenerven door burgers veel minder interessant.

 • glaasje

  O wat zal wakker dier en partij van de dieren blij zijn.
  gewoon te gek voor woorden,om zo de land bouw om zeep te helpen
  wandt dat willen ze toch zo graag een groot natuur park.

 • maatje 1904

  Vandaag vergunning nevenactieviteit dieren pension afgewezen omzet 55000.euro omdat een vent op ik lieg niet 957 meter onze honden ooit denkt te horen en zijn wijf ik kan ze niet anders beschrijven stookt hem nog op ook.

 • koestal

  we leven nu met een generatie ,die het van zelf sprekend vindt dat alles in de supermarkt te koop is ,en je dus de nog aanwezige boeren gewoon kunt weg pesten

 • aarthamstra1

  Nog een leuke in het buiten gebied van Ermelo stal van 2000 vierkante meter gebouwd om een wormenkwekerij te beginnen . Na klachten buurtjes bleek het naar nauwkeurig onderzoek ,dat het geen agrarische activiteit is
  Schapen er in als alternatief na een jaar de mededeling het past niet binnen het bestemming van ERMELO.
  Op de verkiezingsdebat waren alle partijen voor alternatieven ,als het maar kleinschalig blijft en het agrarische karakter niet word aangetast.
  Ja, zeiden ze tegen een collega varkensmester , die boeren willen allemaal in een Mercedes rijden . met andere woorden , als je maar niets verdiend is het acceptabel.

 • massan

  Hoezo herbestemmen? Dit geeft alleen maar problemen voor de blijvers. Kijk wat er nu in de Noord-brabant gebeurd; de boeren zijn helemaal overgeleverd aan de burgers in hun eigen agrarische gebied.

 • Elevage

  aart: over het algemeen is het in Nederland zo dat als je hoofd maar iets boven het maaiveld uitsteekt, er altijd wel iemand is die hem er af wil maaien. Hier zijn maar weinig mensen die een ander iets gunnen, die het knap vinden dat ze een bedrijf opbouwen en daar ook mee vooruit komen. Klote mentaliteit hier.

  En dan vragen ze hier om initiatief rijke burgers....... tssss die zijn er nu al veel te veel, vooral met het initiatief om boeren en ondernemingen tegen te houden

 • koestal

  Boeren worden gewoon weggepest met heel veel regels,het moet blijkbaar allemaal natuur worden,voedsel koop je gewoon in de supermarkt,verder kijkt de burger niet ,als het maar goedkoop is

 • Sjmens

  Oude boerderijen die worden overgenomen bij voorkeur leeg laten staan of verhuren met clausule. Hoe meer burgers in het buitengebied (die er voor rust en ruimte komen) hoe meer gedoe en belangenconflicten.

 • Broer

  Vroeger kenden we hier in de ruilverkaveling een opkoop en saneringsregeling voor vrijkomende bedrijfsgebouwen. Dat voorkomt veel problemen in het buitengebied en geeft ook nog eens het landschap zijn wijdsheid terug. Deze regeling zou (gedeeltelijk) gefinancierd kunnen worden door particulieren die daarmee een aantrekkelijke bouwkavel kunnen verwerven op een voor de landbouw weinig hinderlijke plek.

 • putten

  jij snapt het Broer, rood voor rood is prima maar dan wel aan de rand van de bebouwde kom. dan hoeven we ook geen regels te bedenken voor al die burgers in het buitengebied.

 • Baze

  Leegstand hoeft er niet te komen, als ze meer ruimte bied aan ons werkende boeren

 • red

  Men maakt zich druk over onze dieren maar vergeten dat de boeren het eigenlijk nog slechter hebben dan hun dieren.
  Ik klaag niet maar reageer zoals een bestuurder en activist denkt.

 • Peerke1

  Het kan allemaal nog veel slechter. Kijk naar Frankrijk en daar hebben ze al jaren last van leegstand op het platteland en in de plattelands gemeenten. Daar worden de leegstaande gebouwen opgekocht door buitenlanders. Maar welke buitenlanders zullen straks onze leegstaande gebouwen opkopen. Zeg het maar Bulgaren, Chinezen, Russen of kan me niet schelen welk land en met wat voor slechte bedoelingen zullen ze hier komen. Het halve platteland een grote criminele bende.

 • ACB

  Ze helpen alles om zeep, zodat we op lange termijn weer slaven zijn van kapatilisme. En we doen er allemaal aan mee. Paar grote jongens maken over aantal jaar de dienst uit.Is dat wat men wil??? Wij zijn in dienst van Brussel.

 • ed12345

  Ik heb mijn andere huis verhuurd en heb de huurder eerst laten tekenen dat hij acepteerd dat er hinder kan zijn van ,lawaai ,reuk, stof en andere door de landbouw veroorzaakte zaken . Toen hij met de buur samen een klacht bij de gemeente indiende vanwege lawaai van ventilatoren ,heb ik de gemeente een fotocopietje van het huurcontract onder de neus gehouden ,nou zijn briefje ging gelijk richting prullebak,toen de huurder daarna vroeg om het huis te kopen heb ik hem verteld dat ipv ik het dan sloop
  ,iets wat veel boeren hier nu doen land bijkopen waar huis of andere stallen of andere gebouwen opstaan ,slopen dat spul ,even een harde pil maar later geen problemen. Of doen zoals de gemeente hier in oost Ontario nieuwe inwoners in het buitengebied moeten tekenen accord te gaan met de ongemakken van agrarische activiteiten maar dat is ondertussen niet waterdicht gebleken

 • agratax2

  Ed12345. Jouw werkwijze werkt in Quebec maar niet in Nederland, daar gaat jouw onderhandse contract de plullebak in, omdat he overruled wordt door milieu en hinder wetgeving. Maar wij trekken deze leegloop weer naar onszelf als boer toe. Leegloop van het platteland heeft weinig te maken met lege stallen of schuren, het betkent dat er geen jonge mensen blijven omdat ze geen inkomen kunnen halen in het dorp of streek van geboorte. Laten we nu niet denken dat het een Nederlandse probleem is dat je even op zijn Nederlands oplost, het is een mondiaal verschijnsel en je lost het niet even op en al zeker niet door groot schalige industrieele landbouw te promoten. Is er werk dat 'goed' betaald wordt, dan blijven of komen de jonge gezinnen weer naar het rustige platteland.

 • pinkeltje

  In het verleden leek het een typisch verschijnsel van de ontwikkelingslanden maar nu zie je ook in de westerse wereld dat mensen naar de stedelijke gebieden trekken omdat daar meer kans is op werk. Leuk of niet leuk, maar overal zie je dat plattelandsdorpen, zowel West Europa als Noord Amerika, voor veel jongeren niet meer aantrekkelijk zijn om een toekomst op te bouwen. Op termijn zit er weinig anders op dan een aantal van de vrij gekomen boerderijen maar gewoon plat te schuiven. Voorlopig hebben we even niet meer zoveel welgestelden met een paardenhobby die het zich kunnen veroorloven op een boerderij in het buitengebied te gaan wonen. Plus dat de leuke boerderijtjes al lang bezet zijn en wat er nu vrij gaat komen voor een particulier ook niet meer interessant is. Niemand heeft wat aan een versleten ligboxenstal voor 60 koeien, een oude varkensstal of een gedateerde aardappelbewaring. Ook voor bedrijven - als die zich er al mogen vestigen - is het meestal niet interesant vanwege de hoge kosten die een en ander met zich mee brengt.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.