Home

Nieuws

ForFarmers verkoopt minder voer in Nederland

Lochem – ForFarmers heeft in 2013 een 6,4 miljoen ton mengvoer afgezet, 31 procent meer dan een jaar eerder.

Ten opzichte van de stijging van de pro forma afzet in 2012, dus inclusief de volledige jaarcijfers van het overgenomen Bocm Pauls, bedraagt de stijging 2,2 procent. In Groot-Brittannië en in mindere mate België stegen volumes autonoom terwijl de mengvoervolumes in Nederland en Duitsland daalden. 
De financiële omzet steeg 29,5 procent tot 2,6 miljard euro, waarbij 26,5 procentpunt door acquisities. De brutowinst steeg 25 procent tot 387,5 miljoen euro, maar ten opzichte van de pro forma cijfers is juist sprake van een daling van 13,4 miljoen. De daling is gevolg van ongunstige wisselkoersen en meer beweeglijke prijzen voor grondstoffen die druk zetten op marges in België en Duitsland.
Het totaal resultaat na belastingen daalde 52,7 miljoen tot 31,1 miljoen. In 2012 profiteerde ForFarmers nog van de winst uit deelnemingen die inmiddels zijn verkocht: handelshuis Cefetra en Probroed. ForFarmers stelt aandeelhouders een dividend voor van 0,136 euro per aandeel. Dat komt meer op 14,4 miljoen euro, de helft van het nettoresultaat gecorrigeerd voor bijzondere posten.
De bedrijfslasten zijn in 2013 negatief beïnvloed door extra toevoegingen van in totaal 9,0 miljoen aan de voorziening voor twee grote klanten en afvloeiingskosten in het kader van de integratie van acquisities. Daarnaast was sprake van tijdelijk hogere transportkosten in verband met de implementatie van een "masterplan" voor productie, dat niet direct wordt uitgelegd.
CEO Yoram Knoop is tevreden. "Het jaar 2013 stond voor ForFarmers voor een belangrijk deel in het teken van integratie. De onderliggende omzet en resultaten toonden zich ondanks de uitdagende marktomstandigheden relatief robuust en ontwikkelden zich in lijn met de verwachtingen. Onze financiële positie is mede door beter werkkapitaalbeheer en de ontvangen opbrengst uit de verkoop van Cefetra verder versterkt."

Of registreer je om te kunnen reageren.