Home

Nieuws

Markt wijzigt relatie teler en afzetorganisatie

Doetinchem - Afzetorganisaties zoeken onder invloed van de markt naar een nieuwe relatie met telers. De klassieke veilingcondities passen niet meer bij de moderne afzetrelaties met retail.

The Greenery (Coforta) wil met groente- en fruittelers een langduriger verbinding aangaan om verzekerd te zijn van volume op lange termijn en daarvoor afspraken met afnemers te maken. Koepel voor afzetorganisaties DPA zegt dat dergelijke discussies binnen afzetorganisaties gevoerd worden. Het is geen landelijk thema waar DPA bij betrokken is.

Retail en verwerkers verlangen steeds meer directe relaties met telers. Dat past steeds moeilijker bij het klassieke veilingmodel waarbij jaarlijks een opstapmoment bestaat. Bij verwerkers is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Zo stelde groenteverwerker Hessing onlangs dat het met minder maar grotere telers verdere integratie aan wil om meer vraaggestuurd te kunnen opereren en nieuwe oogst- en verpakkingstechnieken op het land in te voeren. Daar passen langduriger relaties bij met Greenerytelers. The Greenery is een belangrijke minderheidsaandeelhouder in Hessing.

ZON is ook bezig meer bestendige afzetmodellen in te richten. Zo is de vorming van verwerker Vitazon, waarbij telers mede-eigenaar zijn zo'n voorbeeld.

De keerzijde van die afhankelijkheid van grootwinkelbedrijven is dat de betalingstermijnen worden opgerekt. Ook bij groente en fruit is dat het geval en omdat de coöperatie niet de bank is voor telers, zoekt The Greenery naar mogelijkheden om deze druk op de liquiditeit op te lossen. Dat kan door een verlenging van de uitbetaaltermijn aan telers, maar andere financieringsrelaties met telers zijn ook mogelijk. Krediet bij banken is relatief duurder dan financieringsafspraken met telers aan te gaan, laat een teler weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.