Home

Nieuws 1 reactie

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

Leeuwarden - Dit weekend start de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische flyway: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika.

In totaal tellen deze maand ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in dertig landen vele miljoenen watervogels. Het integrale meetsysteem voor trekvogels is de afgelopen jaren ontwikkeld in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en Wetlands International.

In Nederland gaan dit weekend zo'n honderd ervaren vogelaars aan de slag langs de Noord-Hollandse-, Friese- en Groningse Waddenkust.

Deze grootschalige telling langs de Oost-Atlantische flyway is uniek. Acht jaar geleden was er al eens een telling langs de flyway, maar toen werd er niet in alle landen geteld. Nu wel. De telling langs de kust biedt een up-to-date overzicht van hoe het met de watervogels gaat. Het gaat om soorten als de kanoetstrandloper, lepelaar, scholekster en groenpootruiter. De telling brengt in beeld hoe gezond de trekvogelpopulaties zijn, waar hun favoriete overwinteringsplekken liggen en waar de knelpunten zitten.

Eén reactie

  • kschouten

    De hoge vogelaars hebben een perceel van mij als telplek aangewezen.
    De teller kwam deze week al netjes vragen of hij op het perceel mag om te tellen. Ik hoop niet dat hij alle vogels in een keer weg jaagt want dan moet je heel snel tellen kunnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.