Commentaar

2 reacties

‘Gevecht om de moderne schillenboer’

De pluimveesector wil 100% overschakelen op non-food grondstoffen voor voer. Een boude zet.

Alle veehouderijsectoren presenteerden vorige week hun sectorplannen om invulling te geven aan de kringloopvisie van minister Schouten. In de zoektocht om hun voer- en mestkringlopen zo sluitend mogelijk te krijgen, wil de intensieve veehouderij dat de productie van voer minder ten kostte gaat van de voedselproductie voor de mens. Het houden van kippen en varkens moet zo juist méér een positieve bijdrage aan de maatschappij gaan leveren. Dieren vreten immers alles op waar mensen hun neus voor ophalen en weggooien. Ofwel, terug naar de ouderwetse schillenboer.

Definitie non-food

De pluimveehouderij legt hierbij de lat het hoogst. Ze verwacht over 10 jaar helemaal niet meer te concurreren met de productie van plantaardig voedsel dat direct geschikt is voor de mens.

Zo steekt de pluimveehouderij wederom de nek uit in de race om de meest duurzame veehouderijsector van Nederland te worden.

Tegelijk is het, op zijn zachtst gezegd, ook heel ambitieus. Niet alleen is het onzeker of dat voertechnisch wel kan, maar ook of de hele Nederlandse pluimvee- en varkensstapel alleen of grotendeels van dat restafval kan leven. Meteen komt de vraag op wat precies onder de definitie non-food valt. Waar voertarwe kan groeien, kan meestal ook prima baktarwe groeien. En is voertarwe werkelijk ongeschikt voor menselijke consumptie?

Pluimveesector wacht stevige concurrentie van varkenshouderij

Alternatieve eiwitbronnen

Zoveel is zeker; bij de overschakeling naar 100% non-food grondstoffen is de pluimveesector de komende 10 jaar erg afhankelijk van andere partijen, en van ontwikkelingen in andere sectoren. Zoals voor het beschikbaar komen van alternatieve eiwitbronnen als dier- en insectenmeel. Bovendien wacht de pluimveesector stevige concurrentie van de varkenshouderij, die uit dezelfde ruif van reststromen wil mee-eten. Aan de andere kant: wat heeft de pluimveehouderij te verliezen om haar ‘license to produce’ veilig te stellen?

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Laten we zeggen, dat het mogelijk is voldoende voedzame bijproducten of producten te vinden niet concurreren met voedsel voor menselijke consumptie en die voeren we aan onze vlees producerende dieren. Dan betekent dit dat deze (bij) producten niet meer als basis kunnen dienen voor Bio Gas voor onze Groene afval inzamelende vuilnisauto's. Wat we ook bedenken ik vrees dat we altijd in conflict komen met de Anti Dieren Activistische partijen die weer andere rakkers meeslepen in het vervloeken van de (vlees producerende) boeren. De oude vete tussen Boeren en Burgers is helaas weer opgebloeid, het lijkt wel Middeleeuwen.

  • Vhouder

    word wel makkelijker als d66 zijn zin krijgt met de helft minder kippen

Of registreer je om te kunnen reageren.