17 reacties

‘Wie beschermt de boer tegen Mercosur?’

De Partij voor de Dieren dient volgende week een motie in tegen het handelsverdrag met Mercosur-landen. Een deal zal leiden tot oneerlijke concurrentie uit landen als Brazilië.

Boeren houden hun hart vast voor een op handen zijnde Mercosur-deal, schrijven de agrarische vakbladen. Daar hebben zij alle reden toe. Het handelsakkoord dat de Europese Commissie wil sluiten met de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) zet de deur open naar de import van goedkope landbouwproducten die zijn weerga niet kent. Wie beschermt de boer tegen Mercosur?

Handelsakkoorden

Handelsakkoorden tussen de EU en andere landen zijn omstreden. De manier waarop de politiek daarmee omgaat des te meer. Neem het verdrag met Oekraïne. Op voorhand was duidelijk dat de verlaging van de invoertarieven op kippenvlees en eieren ertoe zou leiden dat Oekraïense plofkip en legbatterij-eieren op grote schaal op de Europese markt terecht zouden komen. Wie hoopte dat traditionele boerenpartijen zich daartegen zouden verzetten, kwam bedrogen uit. CDA, VVD, ChristenUnie: ze stemden doodleuk in met het Oekraïne-akkoord. Pas toen het verdrag een feit was (inclusief een volledig van importheffingen vrijgestelde categorie kippenvlees, waardoor de import explodeerde) begonnen ze schande te spreken van de oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren.

Te ruime onderhandelingsmandaat

Toen de Europese Commissie ging heronderhandelen met Oekraïne over deze import, wees de Partij voor de Dieren erop dat het veel te ruime onderhandelingsmandaat een verhoging van de importquota tot gevolg zou hebben. Het kabinet liet het echter gebeuren. CDA, VVD, CU en D66 stemden tegen een motie van de Partij voor de Dieren om juist in te zetten op een verlaging, en pas toen het nieuwe akkoord (met steun van Nederland!) een feit was, sprak minister Schouten er schande van. Toen het – voor de tweede keer – te laat was, dus.

300 miljoen kilo kippenvlees

Hetzelfde dreigt nu te gebeuren met Mercosur, maar dan op veel grotere schaal. Nu al exporteert Brazilië jaarlijks ruim 300 miljoen kilo kippenvlees naar de EU, bijna 3 keer zoveel als Oekraïne – en dat zal alleen maar meer worden als die deal erdoor komt. De Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca becijferde dat de invoer van rundvlees vanuit Zuid-Amerika kan stijgen naar een miljard kilo, een verviervoudiging van de invoer van rundvlees uit die landen ten opzichte van 2018.

120 soorten pesticiden toegestaan

De Braziliaanse president Bolsonaro stond recent het gebruik van 120 soorten pesticiden toe, die in 2018 nog geweigerd waren. Door het gebruik van dit in Europa (terecht) verboden landbouwgif, kunnen Braziliaanse suikerproducenten veel goedkoper produceren dan de Europese suikerboeren. Zolang de Europese voedsel- en warenautoriteiten het gif niet weten te traceren, is er volgens onze minister van Landbouw geen vuiltje aan de lucht.

De impact op de landbouw van handelsverdragen met landen als Oekraïne, Japan en Canada, valt in het niet bij de impact van deze handelsdeal

Een handelsverdrag met de Mercosur-landen kent geen precedent voor de Europese landbouw. De impact op de landbouw van handelsverdragen met landen als Oekraïne, Japan en Canada, valt in het niet bij de impact van deze handelsdeal.

Liberalisatiefetisjisme

Het schrijnende is dat onze eigen minister van handel daar geen enkel benul van heeft. Op een vraag van een journalist of ze bang was voor boze boeren op de stoep van haar ministerie, antwoordde Kaag op hautaine toon dat ze aan veel dingen had gedacht, maar niet aan boze boeren. Het is tekenend voor de houding van een minister die er alles aan gelegen is om de Europese markt zo veel mogelijk te liberaliseren, zonder daarbij ook maar een moment stil te staan bij de gevolgen van haar liberalisatiefetisjisme voor de Nederlandse boeren.

Ze tonen zich kritisch in de agrarische media, maar stemmen consequent tegen moties die de regering oproepen zich daadwerkelijk te verzetten tegen de Mercosur-deal

Ronduit wrang wordt het echter als ook de minister van Landbouw én de zelfbenoemde boerenpartijen de boeren in de steek laten. Terwijl vrijwel de hele oppositie inmiddels tegen een Mercosur-handelsdeal is waarin ook de landbouw is opgenomen, blijven CDA en VVD zich halsstarrig achter Kaag opstellen. Ze tonen zich kritisch in de agrarische media, maar stemmen consequent tegen moties die de regering oproepen zich daadwerkelijk te verzetten tegen de Mercosur-deal.

De tijd dringt

De tijd dringt: de Europese Commissie wil vóór het einde van haar termijn de Mercosur-deal gesloten hebben – mogelijk einde van deze maand al. Op 25 juni brengt de Partij voor de Dieren daarom een nieuwe motie in stemming. Vrijwel de gehele oppositie wil dat de Nederlandse regering zich verzet tegen Mercosur. Nu regeringspartijen CDA, VVD, D66 en CU nog.

Laatste reacties

 • Cvdo

  Gaan wij ons nou eindelijk eens realiseren dat het overgrote gedeelte van de consument het geen reet kan interesseren wat men vreet ...

  Zo goedkoop mogelijk de bek vol met vreten om zoveel mogelijk geld over te houden om het liefst 4 keer per jaar de aardbol rond te vliegen.....

  De steeds strengere wet- en regelgeving dient hier slechts als stok om ons steeds verder de hoek in te drijven,.. onze grond is hard nodig voor gesubsidieerde natuur en bebouwing..

 • ptheunis501

  Dit is de ondermijning van de kringloop landbouw die onzin landbouw minister voor ogen heeft.

  Toch erg dat we haast meer van de PvdD kunnen verwachten als het om onze agrarische belangen gaat, waar is de lobby vanuit de lto?? Je hoord ze in ieder geval niet.

 • Bennie Stevelink

  De hypocrisie stinkt je de neus uit bij het lezen van dit verhaal. Mevrouw Ouwehand maakt zich zorgen dat Nederlandse veeboeren last krijgen van goedkope import? Zij streeft als veganiste, lid van een veganistische partij, toch naar afschaffing van iedere vorm van veehouderij? Een wolvin die zich zorgen maakt dat de lammeren worden aangevallen door een vos?

  Daarnaast, hoe vaak hebben wij niet horen vertellen dat consumenten alleen maar duurzame en diervriendelijke producten willen kopen? Als consumenten de dieronvriendelijke producten uit Oekraïne of Zuid Amerika niet kopen worden ze door supermarkten ook niet geïmporteerd. Wat is dan het probleem?

 • nvanrooij1

  @Bennie
  Ik ben het met je eens dat het een hypocriet verhaal is van Ouwehand.
  In jouw laatste alinea’s zet je een aantal vraagtekens. Ik neem aan dat dit cynisch bedoeld is omdat jij net zo goed als ik weet dat het merendeel van de consumenten gewoon op prijs kopen en helemaal niet bezig zijn met de door een beperkte groep opgelegde meningen over duurzaamheid en dierenwelzijn.
  Overigens ben ik wel tegen de Mercosur deal als dit betekent dat producten met een lagere standaard toegelaten worden.

 • Gat

  Bennie lagere standaarden. Hmm, vraag me af onder welke steen jij hebt gelegen. Ben je vergeten hoe MH hun kippenvlees met vleugel hier verder verwerkten en dan konden ze nederlandse dier en welzijn eisen aan het product toe kennen.
  Een stickertje plakken is zo gebeurd. Douane omkopen en jij hebt het nakijken!

 • Maas1

  Schandelijke Haagse vertoning wat zich zelf benoemde elite noemt!
  Een grote amateuristische club wat dit land moet besturen,om maar te zwijgen over het project Europa.

 • Maas1

  Braziliaanse kippenvlees zo ZOUT hebben we het nog nooit gegeten!
  WAKKER WORDEN!

 • Zuperboer

  Als de vos de Passie preekt...........

 • Maas1

  @Zuperboer..hartelijk dank voor de typering.
  Jammer dat het betwijfelt wordt mijn passie,de typering huigelaar als zijnde uit op eigen gewin gaat me wat te ver.
  Ik heb niets met vleeskippen of plofkippen zoals jullie dat noemen,en heb daar ook nooit ene eurocent aan verdiend.
  Maar het kan natuurlijk ook anders om de typering weg te nemen,daarvan zou ik zeggen voer morgen dat handelsverdrag nog in,zeker gezien het feit dat de agrarische beroepsbevolking in Europa terug loopt,en de arbeidsmigranten zich terug trekken naar Oost Europa.De boeren die over blijven kunnen zich dan bezig houden met de kringloop of de gedachte daarvan!
  Zo beter!
  Hoop hiermee de term huichelaar te hebben weg genomen.
  Je kunt het net zo krijgen als je hebben wilt!

 • el

  JBS , eigendom van de Bautista brothers hebben ook een deel van de kippen farms in de VS in handen, voorheen Pilgrims Pride, dus American Chicken op jou bordje is niet onmogelijk!

 • Schrauwen Landbouw

  Het is heel simpel:
  Je maakt het door regelgeving, keurmerken, kringlooplandbouw e.d. je eigen boeren zo moeilijk als mogelijk is.
  Vervolgens maak je de boeren wijs dat de meerkosten uit de markt moeten komen.
  Echter om te voorkomen dat het eten wat minder goedkoop wordt, zorg je er vervolgens voor dat de prijzen onder de druk komen te staan door alles wat uit het buitenland komt ongehinderd op onze markt toe te laten.
  Als er dus al wat extra's uit de markt zou komen om onze meerkosten te vergoeden valt dat volledig in het niet bij de lagere prijzen die deze handelsovereenkomsten veroorzaken.
  De consument moet tenslotte verwend blijven en aan van allerlei bijzaken volop geld kunnen uitgeven.

 • Kelholt

  Goed gesproken Schrauwen. Ik hoop dat de redactie van Boerderij je reactie ook leest en eindelijk eens een keer een iets kritischer houding aanneemt tov alle onzin die er bedacht wordt.
  Het zal wel bij hoop blijven...

 • moi !

  Ik ben het er mee eens dat de landbouw uit het Mercosur verdrag geschrapt moet worden. Doordat de regels die ons opgelegd worden steeds strenger en duurzamer worden .(kringlooplandbouw) Past het niet om producten uit landen te importeren die een veel ruimere en makkelijker kijk hebben op het milieu gebied. (valse vorm van concurrentie) Gaat het verdrag toch door dan gaat het hier weer ten koste van de boeren.

 • Alco

  Mee eens @moi.
  Maat laat je geen zand in de ogen strooien voor de werkelijke opzet van deze column.
  Trouwens. De regerings partijen hebben hier ook moeite mee.
  Alleen zijn de vrije handels verdragen een blok aan het been, want wij willen en moeten ook kunnen exporteren.
  Dat is de levensader van onze economie.

 • kanaal

  hoe zou het met de kringloop landbouw in zuid Amerika zijn?

 • moi !

  Alco: Handel op wereld niveau is altijd nog ten koste van het sociale en milieu gebeuren gegaan. Dat is al vanaf de tweede wereld oorlog het geval . Doordat het milieu gebeuren geen rekening in kan dienen. Maken verschillende overheden en bedrijven er mooi gebruik van. Een ontwikkeling die alsmaar erger wordt en waar de rekening steeds duidelijker en groter wordt.

 • Bennie Stevelink

  @kanaal, de kringloop in Zuid Amerika is uitstekend als wij net zoveel mest erheen brengen als wij er soja vandaan halen.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.