Commentaar

10 reacties

‘Verleiden tot verandering’

De grote verandering die minister Schouten wil bereiken is: kringlooplandbouw.

Een interessant onderzoek dat deze week verscheen, wijst uit dat nog maar 15% het etiket ‘kringloopboer’ nu al verdient. Twee derde van de bedrijven doet maar een paar dingen die horen bij de kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw wordt gedefinieerd als: ‘het optimaliseren van het bedrijfsrendement in (...) door zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen middelen in evenwicht en met respect voor de natuurlijke omgeving’. Belangrijk element is het verkleinen van de input, gekoppeld aan maximale efficiëntie. Dit betekent een breuk met het nu nog populaire stramien van: grote input, grote output.

Veel en strenge eisen aan verandering stoten mensen af

Gesteld dat zo’n beetje iedereen de kringloopgedachte omarmt, moet er dus nog heel wat gebeuren. Maar hoe? Volgens de auteurs is meer nodig dan aanscherping van regels en hier en daar wat bijschaven. ‘Verleiden’ is nodig. Dat klopt als een bus. Zulke grote veranderingen, zeker als die ook een andere ‘mindset’ betekenen, slagen alleen als ze gedragen worden, als er overtuiging bij zit. Die kun je niet van bovenaf opleggen.

Dat er grenzen zitten aan de stuurbaarheid, constateert de minister overigens zelf al. Ze waarschuwt er terecht voor dat mensen afhaken van de Europese toeslagen als daar te veel eisen aan komen te hangen. Op dat moment is de verleiding niet verleidelijk genoeg meer.

Laatste reacties

 • Maas1

  Als je maximale efficiëntie wil met respect voor de natuurlijke omgeving met behoud van je ( internationale) concurentie positie zul je naast het verdien model voedsel meerdere verdien modellen gestimuleerd moeten creëren op bedrijfsniveau. Maar om dit veel via het GLB te laten lopen,ja dan wordt ons een rat voor de ogen gedraaid daar trappen we niet in. Dat is geen 'verdien model' maar een schamele vergoeding in een nieuw jasje voor te veel gevraagde arbeid en inzet!

 • ENA

  Pavlov 2.0

 • melkveehouder .

  Zonneakkers voldoen perfect aan deze opgestelde definitie van kringlooplandbouw.

 • ENDE902

  Volgens mij is een zonnepaneel het enige "gewas" dat geen CO2 opneemt om energie(voedsel) te produceren.

 • Jaap39

  Denk dat de meeste bedrijven denken, We doen nog jaar of wat ons ding, daarna gewoon stoppen. Geen opvolging etc.

  En die kringloop? Als de individuele consumenten niet meedoen in deze voedsel kringloop Dan is er geen kringloop. Maak de consument vooral in kosten verantwoordelijk voor de voedsel kringloop.

 • agratax.1

  De minister spreekt over optimaliseren, minder input en genoegen nemen met lagere output zolang de efficientie maar voorop staat. Strookt dit idee met Voedselzekerheid of is het alleen haalbaar in een rijk land als Nederland waar te korten eenvoudig aangevuld kunnen worden door producten uit (honger lijdende) landen in bv. Afrika? Onze minister kan gezien haar achtergrond dit niet voor ogen hebben.

 • Maas1

  @ENDE902 zonnepanelen nemen geen C02 op maar reduceren deze wel,maar dan wel via een andere route.Een beetje een creatieve geest maakt overal geld van!

 • melkveehouder .

  Zo is dat @Maas1. Alles liever dan onder het juk je boterham moeten verdienen.

 • Attie

  Een knipoog naar links.., naar rechts.., en gewoon lage kosten door boeren..!!

 • kanaal

  die allang kringloop is wordt alleen maar tegengewerkt.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.