Anne-Charlotte Hoes deed vijf jaar onderzoek naar de transitie naar kringlooplandbouw aan Wageningen Economic Research. - Foto: Wageningen Universiteit AlgemeenNieuws

Transitie-expert Hoes pleit voor steun pioniers kringlooplandbouw

De overstap naar vernieuwende kringlooplandbouw is risicovol. Pionierende boeren moeten ondersteund worden, adviseert transitie-expert Anne-Charlotte Hoes.

De transitie komt beter van de grond, volgens Anne-Charlotte Hoes, als de pionierende en radicale vernieuwers financiële, juridische en sociale steun krijgen bij hun ideeën in de praktijk te brengen. In haar onderzoek aan Wageningen Economic Research komt naar voren dat de overstap naar kringloopaanpassingen zich soms pas na jaren uitbetalen. De risico’s die dat met zich meebrengt, liggen nu grotendeels bij de boer.

Juridisch lopen sommige experimenten, zoals bijvoorbeeld strorijke mest bovengrond aanwenden zonder bodemkering, tegen klemmende wet- en regelgeving aan. Daarnaast zijn er sociale uitdagingen, zoals financiële adviseurs die hun vraagtekens zetten bij de nieuwe aanpak.

Overgang verkoopt zichzelf niet

Hoes pleit voor meer onderzoek met kleine groepjes pionierende boeren, die werken aan de gevalideerde kennis over kringlooplandbouwbedrijven. Een boer kan dan kiezen welke aanpassingen passen bij zijn of haar bedrijf en kennis uitwisselen met boeren die de methode al hebben toegepast.

De overgang naar kringlooplandbouw verkoopt zichzelf niet, blijkt uit onderzoek naar kleinere bedrijfsaanpassingen, die bijdragen aan kringlooplandbouw. Op korte termijn brengen deze aanpassingen vaak meer kosten, verlies aan productkwaliteit en meer arbeid met zich mee.

Brug slaan tussen overheid en boer

De uitvoeringsorganisaties van weleer, zoals de productschappen en Dienst Landelijke Gebied, kunnen volgens Hoes de brug slaan tussen de overheid en de boer. Bij deze organisaties kan de kennis en expertise rondom kringlooplandbouw gebundeld worden, zegt Hoes. Met die kennis en eventueel een tijdelijke afzetgarantie kunnen zij boeren ondersteunen, die de eerste stappen zetten naar kringlooplandbouw.

Heel concreet over welke bedrijfsopties voor kringlooplandbouw ondersteuning moeten krijgen, is Hoes niet. De sector zelf is enorm divers, al heeft ze onderzoeken gedaan in uiteenlopende sectoren van de melkveehouderij tot akkerbouw en leghennen. Daarnaast zijn er binnen de deelsectoren een grote verscheidenheid aan bedrijven. “Welke methodes bij welke bedrijf goed tot zijn recht komen, is lastig van afstand te zeggen”, aldus Hoes.

Boeren betrekken bij vormgeven toekomstbeelden

Boeren zijn juist nodig bij het realiseren van een bio-based economie en de natuurdoelstellingen, stelt Hoes. Boeren hebben volgens Hoes veel inhoudelijke landbouw- en ecosysteemkennis. Ze stelt voor om boeren te betrekken bij het vormgeven van regionale toekomstbeelden.

Hoes doet aanbevelingen voor beleid dat de overgang naar kringlooplandbouw makkelijk maakt. Het belonen van duurzame prestaties en het ontzorgen van boeren tijdens de overgang naar kringlooplandbouw vergemakkelijken de eerste stappen. Ook wetswijzigingen die kringloopsystemen beter ondersteunen en het opbouwen van kennis en vertrouwen in kringlooplandbouwbedrijven, kunnen de transitie verder helpen.

Lees ook: ‘Verdienmodel boer extra moeilijk als kringlooplandbouw de toekomst is’

Reacties

 1. Kringlooplandbouw bestaat niet.
  Een koe in een weiland is opgegroeid, die alleen maar gras en kruiden eet, die water uit natuurlijke bronnen drinkt en vervolgens in dat weiland vergaat dat is een kringloop.
  Echter ga je die koe melken en slachten en het vlees en de melk in de stad verkopen dan is de kringloop verbroken. Je kunt deze weer herstellen maar dan moet je de poep en pies uit de stad weer naar het weiland brengen. Helaas is de poep en pies uit de stad vervuild met medicijn- en drugsresten en daarmee wil je het weiland niet vervuilen en krijg je de kringloop niet sluitend.

 2. Nog veel onduidelijk. En dat na vijf jaar onderzoek. Als je na één jaar geen gewone gangbare aardappel kunt verkopen voor een dubbele kringloop aardappelprijs dan moet je je onderzoek stoppen. Begin altijd bij de verkoop en als dat lukt ga je pas die aardappel maken. Doe je het andersom dan blijkt na vijf jaar dat je die aardappel kunt produceren maar dat er geen markt voor is. Hebben ze geen marketingvakken in wageningen?

  1. Als die mensen in Wageningen zo slim waren dan zouden ze niet in Wageningen bezig zijn. Ze zouden werken in het bedrijfsleven en met hun uitvindingen serieus geld verdienen. Er lopen daar in Wageningen vast ook mensen rond die onderzoek doen naar het vastleggen van CO2 in de bodem. Zonder CO2 stopt alle leven op aarde en op dit moment zit er met 400ppm maar erg weinig van in de lucht. Deze onderzoekers zijn mischien “een beetje dom” omdat het verlagen van CO2 absoluut niet in ons voordeel werkt en het afschaffen van CO2 gelijk staat aan zelfmoord. Mischien is de universiteit slim en ontvangen ze gewoon een bak vol overheids geld zonder serieus onderzoek te doen naar hoe wij ons zelf het beste in de voet kunnen schieten😃.

 3. Kringlooplandbouw. Een geliefde term.
  Daar kunnen nog jarenlang projecten mee gevuld worden
  Boeren hebben behoefte aan landbouw die vandaag, morgen en overmorgen een positieve geldstroom oplevert.

Beheer
WP Admin