Redactieblog

1 reactie

‘Pachtnormen te weinig stabiel’

Grote fluctuaties in pachtnormen zijn moeilijk uit te leggen en ongewenst.

Als penningmeester van een kerkelijke gemeente in het Rivierengebied had ik de afgelopen 10 jaar te maken met jaarlijkse veranderingen in de pachtnormen variërend van -27% tot +18%. Zulke fluctuaties zijn lastig uit te leggen en zowel voor pachter als verpachter ongewenst.

Agrarische inkomens schommelen

Dit probleem wordt groter doordat de agrarische inkomens sterker (zijn) gaan schommelen en de pachtnormen dus ook. Wij hanteren die normen ook als richtlijn bij kortlopende contracten, maar dan moeten ze niet heen en weer schieten. Het is belangrijk dat er bruikbare, redelijk stabiele normen voor de pachtprijzen zijn.

Pachtnormen indexeren aan de hand van grondprijzen

Daarom is het terecht dat minister Schouten gaat bekijken of de fluctuaties in de pachtnormen beperkt kunnen worden. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden denkbaar. Een ervan is om de normen te indexeren aan de hand van de grondprijzen, die niet zo sterk schommelen.

Koppeling van de pachtnorm aan de grondprijs houdt dus in dat een steeds groter deel van de grondbeloning naar de verpachter gaat

Een bezwaar is echter dat de grondprijs – die door allerlei factoren binnen en buiten de landbouw wordt bepaald – op termijn sterker stijgt dan de zogenoemde grondbeloning; dat is zoiets als het inkomen per hectare in de grondgebonden sectoren. Koppeling van de pachtnorm aan de grondprijs houdt dus in dat een steeds groter deel van de grondbeloning naar de verpachter gaat.

Aftoppen

Een andere mogelijkheid is om de berekende mutatie van de normen ‘af te toppen’, zo dat ze niet meer dan bijvoorbeeld 10% mogen stijgen of dalen. Dus als de berekening uitkomt op een stijging van 15%, wordt de norm slechts 10% verhoogd.

Ik heb dat voor de afgelopen 10 jaar in ons gebied eens uitgerekend. In 4 van de 10 jaar zou dan een andere norm uit de bus zijn gekomen. Gemiddeld over de hele periode zou de norm ongeveer € 50 per hectare lager zijn geweest dan zonder aftopping.

Werk aan de winkel

Blijkbaar zijn de aftoppingen aan de bovenkant groter dan die aan de onderkant; ik kan niet beoordelen of dat een algemeen beeld is. Als je het ‘afgetopte deel’ – in het voorbeeld dus 5% – meeneemt naar het volgende jaar, verdwijnt het verschil in gemiddelde pachtnorm met en zonder aftopping voor het grootste deel. Er is werk aan de winkel voor de rekenmeesters.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Eén reactie

 • xw

  Jawel, ook bij de kerk gaat het om de centen.
  Toen in rivierenland de regionorm € 861,- was hoorde je ze niet.
  Er was niemand die vroeg: Is dat wel in verhouding tot uw verdienste t.o.v de pachtprijs? Nee hoor.
  Nu er vanaf 1 juli 2018 een nieuw pachtnormenbesluit geldt en o.a. voor het pachtprijsgebied rivierenland de regionorm is vastgesteld op € 631,- en het veranderingspercentage op -27%, laten ze zich wel horen. Dat is even schrikken.
  In dit verband moet ik hier toch echt even de complimenten uitspreken voor het Rijksvastgoedbedrijf. Die hebben nl. uit eigener beweging!!! de pachtprijs verlaagd tot 10% onder de regionorm. Kijk, zo hoort het meneer Cees van Bruchem. Als je met mekaar regels afspreekt, dan er ook naar handelen a.u.b..
  En, je zou het niet mogen verwachten, maar dit laatste mis ik nogal eens in kerkelijke kringen.

Of registreer je om te kunnen reageren.