‘Vertrouwen is goed, controle is beter’

Als we afgingen op wat er allemaal op Twitter wordt rondgebazuind, dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat het vertrouwen in de overheid en in overheidsinstanties volledig weg is.

In de dagelijkse praktijk, buiten de Twitter-bubbel, ligt dat echter wezenlijk anders. Het gros van de Nederlanders vertrouwt er op dat het eten dat in de winkel ligt veilig is of dat het vaccinatieprogramma een goed doordacht programma is waarvan de voordelen meer dan opwegen tegen de nadelen (wie kan er nu niet tegen een prikje?).

Dat neemt niet weg dat een gezonde dosis wantrouwen altijd verstandig is. Bij de NVWA, waar ik ook een aantal jaren heb gewerkt, was het motto: vertrouwen is goed, controle is beter. Maar ook hier is maatvoering natuurlijk van wezenlijk belang. Het wantrouwen moet niet doorschieten, het gros van de Nederlanders houdt zich immers aan de regels.

Maar vertrouwen moet wel verdiend worden.

Jezelf ook langs meetlat durven leggen

‘Vertrouwen is goed, controle is beter.’ Langs die meetlat moet je dan ook jezelf durven leggen. Vanuit dit standpunt hebben we als College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voor de tweede keer een Internationale Visitatiecommissie (IVC) gevraagd de organisatie kritisch tegen het licht te houden. De IVC bestond uit 5 deskundigen van naam en faam uit Nederland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Duitsland. De IVC heeft interviews gehouden, maar ook van een aantal toelatingen het volledige dossier, van begin tot het eind, onder de loep genomen.

Oordeel over kwaliteit van beoordelingen

Deze visitatie had, bewust, een ander karakter dan de meer procesgerichte audits die certificerende instanties uitvoeren. De IVC was expliciet gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit van de beoordelingen en de daar op gebaseerde besluiten. Conclusie van de IVC: het Ctgb is een organisatie die op zijn taak berekend is, met kwalitatief zeer deskundige medewerkers, waarvan de besluiten goed onderbouwd zijn en voldoen aan alle eisen die daar aan gesteld kunnen worden.

Juist omdat ons werk niet makkelijk te begrijpen is, is een onafhankelijk onderzoek door een commissie van deskundigen voor ons van wezenlijk belang

Vertrouwen hebben

We zijn ons ervan bewust dat er kritisch naar ons wordt gekeken: zijn we niet te streng, zijn de eisen op het etiket niet te ingewikkeld, laten we niet te veel toe, denken we wel om de omwonenden, de consumenten? Wezenlijke vragen die terecht aan ons worden gesteld. Het vak dat wij uitoefenen vereist hooggespecialiseerde medewerkers, de dossiers die wij gebruiken zijn niet volledig openbaar, omdat ze ook vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten. Burgers moeten vertrouwen kunnen hebben in ons en in ons werk zonder dat zelf, rechtstreeks te kunnen controleren. Juist omdat ons werk niet makkelijk te begrijpen is, is een onafhankelijk onderzoek door een commissie van deskundigen, de IVC, voor ons van wezenlijk belang. Op die manier leggen wij verantwoording af, aan u lezer, en aan allen die er op moeten kunnen vertrouwen dat wij ons werk goed doen. Vertrouwen is goed, controle is beter, dat geldt ook voor ons.

Of registreer je om te kunnen reageren.