Redactieblog

1 reactie

‘Grondgebonden sectoren worden gewaardeerd’

Er is geen organisatie die de akkerbouw of grondgebonden veehouderij liever ziet verdwijnen.

Begin dit jaar kwam – niet geheel verrassend – uit een enquête van Boerderij naar voren dat er nogal wat onvrede bestaat onder agrariërs: ‘Ze willen ons weg hebben’. De belangrijkste redenen voor dat gevoel zijn de knellende regelgeving, de bemoeizucht van burgers en de krapper wordende marges.

De eerste twee factoren kunnen niet los gezien worden van de specifieke Nederlandse situatie. We hebben binnen de EU de hoogste bevolkingsdichtheid na Malta, de meeste dieren per hectare en meer in het algemeen: de meest intensieve en geïndustrialiseerde landbouw. Daardoor schuurt het hier meer tussen sector en samenleving dan in andere landen.

De grondgebonden veehouderij wordt nog altijd gewaardeerd, zegt Cees van Bruchem.
De grondgebonden veehouderij wordt nog altijd gewaardeerd, zegt Cees van Bruchem.

Wat de marge betreft: volgens WER (voorheen LEI) was het bedrijfsinkomen als aandeel van de omzet de afgelopen 5 jaar in doorsnee inderdaad iets lager dan in de eerste jaren van deze eeuw: iets meer dan 12,5% versus 13,5%.

Grote sectorverschillen

Er zijn grote sectorverschillen: zo is in de glastuinbouw de marge verbeterd, maar in de akkerbouw en vooral de melkveehouderij gingen die marges duidelijk omlaag, ondanks de toeslagen. Bij de melkveehouderij speelt de productieuitbreiding met meer dan 15% in een paar jaar tijd een rol. Zoiets is niet bevorderlijk voor de marge.

In de laatste decennia van de vorige eeuw was nogal eens te horen dat de landbouw beter uit Nederland kon verdwijnen en dat we ons voedsel maar moesten gaan importeren. Er zou dan ruimte komen voor natuur. Dergelijke geluiden hoor je nauwelijks meer.

Wel wordt van verschillende kanten in bepaalde regio’s uit milieuoogpunt gepleit voor een inkrimping van de veestapel vanwege overlast. Enkele groeperingen willen helemaal van de ‘vee-industrie’ af en in sommige gebieden is men teelten die veel chemicaliën gebruiken liever kwijt dan rijk.

De samenleving is de akkerbouw en grondgebonden veehouderij niet slecht gezind

Maar voor zover ik weet, is er geen organisatie die de akkerbouw of grondgebonden veehouderij liever ziet verdwijnen. Ook het bedrag van ruim € 700 miljoen per jaar dat deze sectoren aan toeslagen krijgen – meer dan de helft van het inkomen – zou je kunnen zien als een signaal dat ‘de samenleving’ deze bedrijfstakken niet slecht gezind is.

Cees van Bruchem is oud-medewerker van het LEI.

Eén reactie

  • kanaal

    waarom is latente fosfaatruimte dan afgestolen?

Of registreer je om te kunnen reageren.